DEPOPULACJA VS PRAWO NATURALNE

Jeśli nie zaczniecie myśleć logicznie z populacji liczącej 7,5 miliarda istnień, zostanie tylko 500 milionów poprawnie politycznych jednostek ukrzyżowanych za pomocą ideologii czterech rewolucji. Każda wojna pociąga za sobą ofiary w tym przypadku, chodzi o to, aby ofiarami tej wojny nie stali się ludzie światli, ale ci, którzy dziś odgrywają swe nic niewarte fetyszytyczne role najemnicze i ci, którzy te role stworzyli …

Powszechne działanie to nic innego, jak naprowadzony na właściwą drogę-kortyzol, zwany szaleństwem lub strachem, który obniża waszą naturalną odporność i prowadzi do agresji, depresji, desperacji i w końcu, do kresu wytrzymałości, czyli znudzenia, użytecznej bezradności i apatii, po której musi nastąpić kolejny przypływ ideologicznego odprężenia, które was znów skutecznie podzieli i skuci …

Prawo zwierzęcej natury, a prawo naturalne, czyli czego nie wolno mylić w drodze do oświecenia.

Dlaczego elity i ich najemnicy w tym politycy, księża, sędziowie, czy lekarze … , są rozliczani wedle zasad prawa naturalnego i personalnego, a zwykły człowiek w tym ja, czy ty drogi czytelniku, jesteśmy rozliczani wedle zasad prawa zwierząt i prawa morskiego, jak niewolnicy.

Dzieje się tak, ponieważ hierarchia, to spisek kilkuset rodów, wymuszających poprawność polityczną, wedle zasad absolutyzmu politycznego.

Wolny, odpowiedzialny i świadomy siebie człowiek, może nie życzyć sobie, aby reprezentował go inny byt, ponieważ reprezentowany, może być tylko niewolnik, który z własnej woli, oddaje odpowiedzialność za swoją tożsamość, w ręce bestii, żerującej na ludzkim strachu, ignorancji i powszechnej głupocie …

Głupiec staje się avatarem – kapitałem w rękach elit, produkującym kolejne, zniewolone jednostki na bazie prawa morskiego.

Odpowiedzialny człowiek, wedle zasad prawa naturalnego, reprezentuje tylko siebie i nie czyni drugiemu, tego, czego sam by nie chciał doznać w swoim życiu.

Niestety, nie może tego zrozumieć większość społeczeństwa, zapatrzonego w ideologie zewnętrznych idoli lub w poświatę własnego egoizmu, zagubienia i strachu, przed władzą innych jednostek.

Ideologia państwa

Ideologia państwa rozpoczyna swój bieg od wykreowanego przez szamana-związku najemnego-dwojga ludzi, kreujących ród, chcący kontrolować inne byty, tworzące od tej chwili-społeczeństwo memetyczne – podludzi, którzy dobrowolnie (z ciekawości) lub ze strachu-składają dary i hołdy swoim nowym bogom i władcom.

Państwo to wroga ideologia o charakterze dualistycznego podziału, która rozmontowała i zdekonstruowała prawo naturalne w celu stworzenia społeczeństwa kastowego, zarządzanego za pomocą prawa zwierząt, ubranego w slogany i przesłania, kontrolujące ludzkie masy.

Każdy lew, skorpion, czy orzeł, poświęci dla swego rodu, a tym samym państwa barana, czy byka ofiarnego, a każdy rybak, poświęci dla swojej wygody złowioną rybę, co tworzy-znak kardynalny, formę krzyża, wręczaną najemnikom, za rytualny ubój – samo-ofiarowującego się plebsu.

Jest to kolejna astrologiczna alegoria-prawa zwierząt, w której silniejsza forma istnienia, żeruje na słabszej, w imię własnej wygody.

Astronomiczne lato żeruje na ideologi wiosny, a zima, żeruje na jesieni … , człowiek żeruje na człowieku, ponieważ ludzka duchowość, tak jak i prawo naturalne, zostały wytarte z wyższej świadomości i tożsamości, co dostrzegalne jest każdego dnia dookoła nas.

Ideologi państwa (rodu/rodów) i absolutyzmu politycznego, potrzebny był praidol, praojciec, pramatka i święta rodzina, oparta na alegorii ciał niebieskich, aby pokazać wyższość elit nad plebsem, które uchodzą za córki i synów archontów (ciał niebieskich, gwiazd …).

Fakty logiczne

Wedle zasad prawa naturalnego-dobra i bogactwa naturalne, należą do każdego z nas, a niszczenie ich w imię (zabójczego) rozwoju – łamie zasady prawa naturalnego.

Podstawą prawa naturalnego, jest samostanowienie i samoograniczenie, które są oparte na logice czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego.

Prawo zwierzęcej natury, a prawo naturalne, czyli czego nie wolno mylić w drodze do oświecenia.

Dopóki prawo naturalne, będzie mylone z prawem zwierzęcej natury, nie będzie prawdziwego człowieczeństwa, ponieważ ludzie, będę jak zwierzęta zagrodowe – tresowani, hodowani i tuczeni, przez inteligentne drapieżniki, czerpiące wieczny zysk z ludzkich stad państwowych, ideologicznych, czy wyznaniowych …

Prawo naturalne, nie jest prawem zwierzęcej natury, ponieważ prawo naturalne, zostało skonstruowane na potrzeby istoty samo-stanowiącej, której umysł, przyjmuje wyższych aspekt logiczny, jakimi jest altruizm i samoograniczenie, podczas gdy prawo zwierzęcej natury, jest prawem istot samostanowiących, nieposiadających wyższego czynnika logicznego i personalnego.

Prawo naturalne i towarzyszące mu pojęcia personalne, zostały zdekonstruowane, za pomocą wyalienowania istoty ludzkiej i pozbawienia jej świadomości, niosącej w sobie pierwiastek prawdziwej wolność, równość oraz logiki prawa naturalnego.

Prawo zwierzęcej natury stało się prawem stan-owionym, w którym wybrane stany, kasty, są nietykalne, bezkarne i które karają za brak poprawności politycznej. Brak owej poprawności może prowadzić do obalenia ideologii żerowania-wyzysku człowieka, przez człowieka.

Programowanie strachem, jest na tyle skuteczne, że człowiek na prawdę i logikę-reaguje sarkazmem, śmiechem i całkowitym niezrozumieniem pojęć, mogących wyswobodzić jednostkę spod jarzma, fikcyjnego prawa stan-owianego.

Prawo naturalne

Bez-prawie, prawa zwierząt, promujące wyższe stany kastowe, zabiera człowieczeństwu równość i wolność, w aspekcie samostanowienie i samoograniczenia, które kładzie kres egoizmowi i nadmiernemu łaknieniu.

Człowiek, któremu zabiera się wolność i równość, musi kombinować, starając się osiągną (za pomocą edukacji lustrzanej, to, co ludzie lepszego stanu, osiągają bez problemu, przez co znów wygrywa władza elit, wprowadzająca, zagubionych, zazdrosnych … ludzi, na drogę – karmy negatywnej.

Egoizm – stanów wyższych, żywi się naiwnością altruizmu, który został przeobrażony w wyścig szczurów, pragnących wejść do kastowego raju, stworzonego przez zniewolonych ludzi dla elit władzy, hodujących ludzkie masy w kastowym piekle rzeczywistości…

Jeśli człowiek, nie stosuje się do wyższych zasad logicznych i moralnych, staje się zwierzęciem, kultywującym – kult-ur-ze prawa zwierzęcej natury.

Prawda jedynego prawa jest prosta

Prawo Naturalne posiada tylko jedno przesłanie:

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany.

Przesłanie prawa naturalnego wytwarza dualną-Złotą Regułę Etyczną, czyli Złotą Zasadę Wzajemności:

Ujęcie pozytywne:

Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili.

Ujęcie negatywne:

Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.

Reguła Etyczna, jak i Zasada Wzajemności powstały tylko po to, aby przełamać ideologie złego oka – zła, egoizmu i fetyszu złota …

Wojna o byt

Prawo zwierzęcej natury zmienia życie w rzeź wojny, ponieważ silniejszy manipuluje słabszymi, karmiąc się ich naiwnością, niewiedzą, wyuczoną bezradnością i wynikającym z bezradności-strachem.

Prawo naturalne odnosi się do jednokrotnego, wielowymiarowego doświadczenia i ewolucji duchowej, wykorzystującej owo doświadczenie.

Prawo zwierzęcej natury odnosi się do zwierzęcego płodzenia potomstwa, według zasad karmy negatywnej, za którą kroczy, aspekt wiecznego życia fizycznego w piekle wyzysku i żerowaniu silniejszego na słabszym.

Początek dekonstrukcji został oparty, na ideologii seksualnego podziału, wojnie płci, kulcie nałogu i popędu, libacji, strachu, posiadaniu, zawiści, zazdrości, uzależnieniu i pożądaniu, przez co człowiek porzucił swoją tożsamość, na rzecz zagubienia w zezwierzęcenonych stadach ludzi, goniących, za przeróżnymi formami fetyszy.

Dekonstuktor, mentor, wsparty autorytetem siły, rozbiera monolit rzeczywistości na różne potrzebne mu w danej chwili półprawdy i składa z nich nowy użyteczny konstrukt kłamstwa, pochodzący od różnych niepasujących do siebie części, co tworzy galopujące w amoku – utopie: wyssanej z palca wiary, małżeństwa-kontrolującego rodziny, religii-kontrolującej nastroje, polityki-kontrolującej życie, farmacji-zmieniającej postrzeganie świata, medycyny-niszczącej zdrowie, pozycji-wywyższającej jednostkę, nierealnych pragnień, skrajnych pożądań, nielogicznej zazdrości, tolerancji-względem cudzego egoizmu, czy nieograniczających się ludzi, łaknących władzy nad innymi jednostkami …

Łamanie prawa naturalnego to łamanie i licencjonowanie, podstawowych praw człowieka. Tak zwane el-ity, starają się stworzyć ze społeczeństwa – naiwne i wystraszone stada zwierząt hodowlanych, przetrzymywanych na kontynentach w monopolach państwowych – opartych na ideologii miast, szkół, szpitali, więzień, koszar, czy zakładów pracy …

Stolica utopi

Wiesz, czym jest stolica, stolica, to stolec, tron monarchy lub biskupa. Tak, nie mylisz się tron-stolec, pochodzi od odchodów, którymi zwierze lub wataha, oznacza rewir swoich wpływów i polowań.

To jakże prawdziwe oblicze stolicy, dostrzeżemy również w języku angielskim: capital, oznacza w staroangielskim: głowa do góry lub stojący na czele stada, ze starofrancuskiego – caputa, czyli mała głowa (poprzednika, przodka, którego szamani nosili na piersi lub symbolicznym tronie).

Capital, to także kapitał ludzki, przełożony na fetysz mamona, którego szczerze loża masońska, nazywana państwowem lub korporacją …

Abstrakcja

Iluzja prawa stan-owionego (wyróżniające stany), konstytucji, zabiera nam wrodzoną wolności oraz równość i oddaje wam część praw (w tym w formie licencji, użytecznych dla instytucji kontroli społecznej, nazywanej – legalną władzą …

Nie można nazwać czegoś legalnym, skoro łamie to niezbywalne prawa człowieka, oparte na równości, kreującej aspekt prawdziwej samo-stanowiącej i samoograniczającej wolności, nad którą nie panuje żaden inny byt.

Wolny i równy innym człowiek-samostanowi i samoogranicza się, tworzący tym samym miejsce dla wolności i równości innych jednostek, jest to takie proste, że nikt tego nie potrafi zrozumieć.

Prawo zwierzęcej natury wśród ludzi stanowi podział społeczny, oparty na rzeźni wojny, mamonie, lichwie, licencji, spekulacji, hierarchii i edukacji lustrzanej, uśredniającej poziom intelektualny, za pomocą teorii autorytarnej i inżynierii memetycznej, pozwalającej żyć mniejszości, na koszt naiwnej i wystraszonej większość …

Jeśli oddasz odpowiedzialność za swój byt, jeśli pozwolisz, aby nakazem iluzorycznego prawa, wyciągano na wierzch twoją tożsamość, to zostanie ona zaciekawiona, zabarwiona  i podzielona pomiędzy ideologie tezy i antytezy, sterowanej trzecią siłą.

Życie zdekonstruowano od podstaw – zamiast równości i wolności, otrzymaliście równość i wolność elit, która od dawna, może żyć na wasz koszt, ponieważ, ktoś, kto zrezygnował z własnej równości i wolności, zrezygnował także z reszty swoich praw, w tym z czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego.

Nawet kradzież z rozbojem oraz napad – nazwana swego czasu: przywilejem podboju, który dotyczy wybranych stanów, czyli kast hierarchicznych i najemnych. Zmieniają się nazwy władzy, ustroi, religii, tytułów … , ale zmiana fetyszy, nic nie zmienia w życiu zwykłego niewolnika, skazanego na wieczną udrękę służenia innym…

Pamiętajcie o jednym, jeśli nie władasz samym sobą, to wybrana przez ciebie władza-tworzy prawo strachu, które nie chroni życia, wolności, równości i własności.

I właśnie wtedy obywatele, ma prawo ponownie sięgnąć do swojej odpowiedzialności i obalić owo prawo i stan-owiące je władze, a jeśli władza, dalej jest chroniona przez najemników, to należy usunąć i władze i najemników, ponieważ prawo, ma wspierać równość, aby mogła zaistnieć wolność jednostki i całego społeczeństwa.

Zmuszono nas, abyśmy przez narzucony strach, szanowali siłę i władze, lecz kto się nie boi i nie szanuje władzy zdobytej siłą, wyborem i strachem – ten zwycięża i zdobywa królestwo, swojej świątyni.

Nikomu nie wolno zagłuszać czyjegoś i własnego sumienia oraz wypychać własnej tożsamości, poza własne jestestwo, ponieważ ideologia-zabarwia zdobytą dusze, na kolor owej ideologi indoktrynacji (religia, ustrój, polityka …), opartej na tezie i antytezie podziału, z której można czerpać wieczny zysk prowadzący jednostki, do karmy negatywnej i rozpadu osobowego…

Prawdziwa wiedza nic nie kosztuje, ale jej wydobycie, jest częścią personalnego trudu …

JAK OGŁOSZONO ŚWIATU „PANDEMIĘ” KORONAWIRUSA I WYPRANO MÓZGI MILIARDÓW LUDZI?

ZAGROŻENIA SIECI 5G PRZYKRYTE FAŁSZYWĄ „PANDEMIĄ” KORONAWIRUSA

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/afd
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Oryginał artykułu, powstał 7 października 2018 roku.