25 FAKTÓW O COVID-19 – TEGO NIE USŁYSZYSZ W MEDIALNEJ PROPAGANDZIE! – Odkrywamy Zakryte
25 FAKTÓW O COVID-19 – TEGO NIE USŁYSZYSZ W MEDIALNEJ PROPAGANDZIE!

25 faktów o Covid-19. O nich nie powiedzą w medialnej propagandzie.  Źródła stanowią informacje dostarczone przez ekspertów w tej dziedzinie, aby pomóc czytelnikom w realistycznej ocenie ryzyka.

⇔ FAKT 1 Według danych z najlepiej przebadanych krajów i regionów, śmiertelność Covid-19 wynosi od 0,1% do 0,37%, czyli jest na poziomie ciężkiej grypy i jest około dwudziestokrotnie niższa, niż pierwotnie zakładana przez WHO.

⇔ FAKT 2 Nawet w globalnych epicentrach choroby, ryzyko śmierci z powodu Covid-19 dla ogólnej populacji w wieku szkolnym i produkcyjnym jest porównywalne do ryzyka śmierci podczas codziennej jazdy samochodem do pracy.

Ryzyko początkowo zostało przeszacowane, ponieważ nie uwzględniono wielu osób z łagodnymi objawami lub nie wykazujących objawów.

⇔ FAKT 3 Aż do 80% wszystkich osób z pozytywnym wynikiem testu pozostaje bezobjawowych.

Wśród osób w wieku 70–79 lat około 60% nie wykazuje objawów.

Ponad 95% wszystkich chorych rozwija tylko łagodne objawy.

⇔ FAKT 4 Nawet jedna trzecia populacji ma już pewną odporność na Covid-19 z powodu kontaktu z wcześniejszymi koronawirusami (zwykłymi wirusami przeziębienia).

⇔ FAKT 5 Mediana lub średni wiek zmarłych w większości krajów (w tym we Włoszech) wynosi ponad 80 lat i tylko około 1% zmarłych nie miało poważnych chorób współistniejących.

Wiek i profil ryzyka śmierci zasadniczo odpowiadają zatem normalnej śmiertelności.

⇔ FAKT 6 W większości krajów od 50 do 70% wszystkich dodatkowych zgonów miało miejsce w domach opieki społecznej, które cierpią z powodu wprowadzonych restrykcji.

Co więcej, w wielu przypadkach nie jest jasne, czy ci ludzie naprawdę umarli z powodu Covid-19, czy też z powodu silnego stresu, strachu i samotności.

⇔ FAKT 7 Nawet 50% wszystkich dodatkowych zgonów mogło być spowodowane nie przez Covid19, ale przez skutki wprowadzonych restrykcji, panikę i strach.

Na przykład leczenie zawałów serca i udarów mózgu zmniejszyło się nawet o 60%, ponieważ wielu pacjentów nie odważyło się już pójść do szpitala.

⇔ FAKT W przypadku tak zwanych „zgonów Covid-19” często nie jest jasne, czy zmarli oni z powodu koronawirusa, czy z koronawirusem (pierwotną przyczyną śmierci były choroby współistniejące), czy też może byli liczeni jako „przypuszczalne przypadki” i wcale nie byli badani.

Jednak oficjalne dane zwykle nie pokazują tego rozróżnienia.

⇔ FAKT 9 Wiele doniesień medialnych o młodych i zdrowych ludziach umierających na Covid19 okazało się fałszywymi.

Wielu z tych młodych ludzi albo nie zmarło z powodu Covid-19 i byli już poważnie chorzy (np. z powodu niezdiagnozowanej białaczki), albo w rzeczywistości mieli 109 zamiast 9 lat.

⇔ FAKT 10 Normalna, ogólna śmiertelność w skali dziennej to około 8 000 zgonów na dobę w USA, około 2 600 w Niemczech i około 1 800 we Włoszech.

Śmiertelność grypy w sezonie wynosi do 80 000 w USA i do 25 000 w Niemczech i we Włoszech.

W kilku krajach liczba zgonów Covid-19 utrzymywała się poniżej śmiertelności z powodu silnej grypy sezonowej.

⇔ FAKT 11 Na regionalny wzrost śmiertelności mogą wpływać dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza czy skażenia mikrobiologiczne, a także załamanie systemu opieki nad osobami starszymi i chorymi z powodu infekcji, paniki i wprowadzonych restrykcji.

Specjalne przepisy dotyczące postępowania ze zmarłym czasami prowadziły do dodatkowych utrudnień w branży usług pogrzebowych lub kremacyjnych.

⇔ FAKT 12 W krajach takich jak Włochy i Hiszpania, oraz w pewnym stopniu w Wielkiej Brytanii i USA, przeciążenia szpitali z powodu silnych fal grypy nie są niczym niezwykłym.

Ponadto nawet 15% lekarzy i pracowników służby zdrowia zostało poddanych kwarantannie, nawet jeśli nie wystąpiły u nich objawy.

⇔ FAKT 13 Często pokazywane krzywe wykładnicze „przypadków koronawirusowych” są mylące, ponieważ liczba testów również gwałtownie wzrosła.

W większości krajów stosunek pozytywnych testów do testów ogółem (wskaźnik dodatni) pozostawał stały na poziomie 5% do 25%, lub nieznacznie wzrósł.

W wielu krajach szczyt zachorowań został osiągnięty na długo przed wprowadzeniem restrykcji.

⇔ FAKT 14 Kraje, które nie wprowadziły drastycznych restrykcji i zakazu kontaktów socjalnych, takie jak Japonia, Korea Południowa i Szwecja, nie doświadczyły bardziej negatywnego przebiegu wydarzeń, niż inne kraje.

Szwecja została nawet pochwalona przez WHO, gdyż teraz cieszy się z wyższej odporności ogólnej w porównaniu z krajami objętymi zakazami.

⇔ FAKT 15 Strach przed brakiem respiratorów był nieuzasadniony.

Według specjalistów zajmujących się chorobami płuc, inwazyjna wentylacja (intubacja) pacjentów Covid-19, która jest częściowo wykonywana ze strachu przed rozprzestrzenianiem się wirusa, w rzeczywistości często przynosi efekt przeciwny do zamierzonego i uszkadza płuca.

⇔ FAKT 16 Wbrew pierwotnym założeniom różne badania wykazały, że nie ma dowodów na to, że wirus rozprzestrzenia się przez aerozole (cząsteczki unoszące się w powietrzu) lub przez powierzchnie (np. na klamkach, telefonach czy u fryzjera).

⇔ FAKT 17 Nie ma również dowodów naukowych na skuteczność maseczek na twarz u osób zdrowych lub bezobjawowych.

Wręcz przeciwnie, eksperci ostrzegają, że takie maski utrudniają normalne oddychanie i mogą stać się źródłem rozprzestrzeniania się zarazków.

Czołowi lekarze twierdzą, że noszenie masek jest „śmieszne“ i jest przejawem medialnej paniki.

⇔ FAKT 18 Wiele klinik w Europie i USA pozostało silnie niewykorzystanych lub prawie pustych podczas szczytu Covid-19, a w niektórych przypadkach musiano odsyłać personel do domu.

Liczne operacje i terapie zostały anulowane, w tym niektóre przeszczepy narządów i badania przesiewowe w kierunku raka.

⇔ FAKT 19 Niektóre media zostały przyłapane na próbach dramatyzowania sytuacji w szpitalach, czasem nawet przy użyciu zmanipulowanych zdjęć i filmów.

Ogólnie rzecz biorąc, nieprofesjonalne doniesienia wielu mediów miały za zadanie podsycać strach i panikę w społeczeństwie.

⇔ FAKT 20 Zestawy testów koronawirusowych używane na arenie międzynarodowej są podatne na błędy i mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne.

Co więcej, oficjalny test koronawirusowy nie został poddany weryfikacji klinicznej z powodu presji czasu i może czasami reagować na inne koronawirusy.

⇔ FAKT 21 Światowej sławy eksperci w dziedzinie wirusologii, immunologii i epidemiologii uważają, że podjęte środki przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i zalecają szybkie, naturalne nabycie odporności wśród populacji ogólnej i ochronę grup ryzyka.

Zagrożenia dla dzieci są praktycznie zerowe, a zamykanie szkół nigdy nie było medycznie uzasadnione.

⇔ FAKT 22 Wielu ekspertów medycznych opisało szczepionki przeciwko koronawirusom jako niepotrzebne lub nawet niebezpieczne.

Rzeczywiście, szczepionka przeciwko tak zwanej świńskiej grypie z 2009 roku doprowadzała czasami do poważnych uszkodzeń neurologicznych i w konsekwencji do procesów sądowych toczących się o milionowe odszkodowania.

⇔ FAKT 23 W wyniku wprowadzonych restrykcji na całym świecie gwałtownie wzrosła liczba osób cierpiących z powodu bezrobocia, problemów psychicznych i przemocy domowej.

Wielu ekspertów uważa, że podjęte środki mogą pochłonąć więcej ofiar, niż sam wirus.

Według ONZ miliony ludzi na całym świecie mogą popaść w absolutną biedę i głód.

⇔ FAKT 24 Demaskator NSA Edward Snowden ostrzega, że „kryzys koronawirusowy” zostanie wykorzystany do masowej i stałej ekspansji globalnego nadzoru.

Znany wirusolog Pablo Goldschmidt mówi o „globalnym terrorze medialnym” i „totalitarnych środkach”.

Wiodący brytyjski wirusolog, profesor John Oxford, mówi o „epidemii medialnej”.

⇔ FAKT 25 Ponad 500 naukowców ostrzegło przed „bezprecedensowym nadzorem społeczeństwa” za pomocą problematycznych aplikacji do „śledzenia kontaktów”.

W niektórych krajach takie „śledzenie kontaktów” jest już przeprowadzane bezpośrednio przez tajne służby.

W kilku częściach świata ludność jest już monitorowana przez drony i zmaga się z nadmiernym nadzorem ze strony policji.

Źródło

Czytaj także: DOWODY NA TO, ŻE COVID-19 JEST NARZĘDZIEM ZNIEWOLENIA LUDZKOŚCI

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu ⇒ kontakt@odkrywamyzakryte.com

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.