BERMUDY WSTRZYMUJĄ WDRAŻANIE SIECI 5G

Bermudy wstrzymały wdrażanie sieci 5G i rozpoczęły konsultacje w sprawie jej bezpieczeństwa w zakresie limitów narażenia ludzi na promieniowanie z tej technologii. Sprawa trafiła na pierwsze strony gazet na Bermudach.

Dokument konsultacyjny Urzędu Regulacji Bermudów dotyczy ogólnych obaw dotyczących wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej na zdrowie, adekwatności stosunku ustalonych limitów do rzeczywistej ochrony, wykorzystania widma fal milimetrowych oraz tego, czy powinno istnieć ograniczenie liczby sieci, które mogą zostać wdrożone.

Prośby o konsultacje oczekują odpowiedzi na pięć następujących pytań:

  1. Czy zgadzasz się, że Federalna Komisja Łączności, która reguluje międzystanową i międzynarodową komunikację radiową, telewizyjną, przewodową, satelitarną i kablową w Stanach Zjednoczonych, ustaliła standardy ekspozycji RF1 na odpowiednie dla Bermudów? Jeśli nie, jaka jest odpowiednia alternatywa i dlaczego?

 

  1. Czy zgadzasz się, że wszystkie anteny używane przez licencjonowanych dostawców sektorowych powinny być zarejestrowane? Czy cokolwiek powinno zostać zarejestrowane w systemie, np. lokalizacja, kierunek (jeśli dotyczy) i poziom mocy?

 

  1. Czy zgadzasz się, że moratorium ustanowione przez EGD powinno zostać zniesione? Jeśli nie, czy dokument powinien zostać zmodyfikowany i jak powinien zostać zmodyfikowany, i dlaczego?

 

  1. Czy zgadzasz się, że należy wdrożyć publicznie dostępną w czasie rzeczywistym sieć monitorowania natężenia pola o częstotliwości radiowej i nałożyć specjalną opłatę na odpowiednich dostawców sektorowych i użytkowników końcowych, którzy wykorzystują widmo o częstotliwości radiowej w celu pokrycia kosztów wdrożenia i bieżącej konserwacji?

 

  1. Czy sieci fal milimetrowych i technologie małych komórek powinny być ograniczone lub zabronione na Bermudach? Jeśli tak, dlaczego i jakie alternatywy należy zastosować?

W oczekiwaniu na odpowiedzi na te pytania, władze Bermudów zadecydowały o wstrzymaniu wdrażania sieci 5G i czekają na pełny raport dotyczący jej bezpieczeństwa.

Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: SZWECJA ZAKAZUJE CHIŃSKIM FIRMOM UDOSTĘPNIANIA SIECI 5G

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.