AMBASADOR IZRAELA ZBOJKOTOWANY NA HARVARDZIE!

Ambasador Izraela został poproszony o przemówienie na temat legalności osadnictwa izraelskiego na okupowanych terytoriach palestyńskich w szkole prawniczej na Harvardzie. Gdy rozpoczął swoją propagandę, wszyscy uczniowie wstali i opuścili salę, aby mógł przemówić do pustego „teatru”. Bardzo odważna reakcja studentów Harvardu! Bierzmy z nich przykład!

 Harvard 13/11/2019

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon był zszokowany, gdy co najmniej stu studentów zorganizowało strajk podczas przemówienia, które miał zamiar wygłosić w środę w Harvard Law School w USA.

Danon miał rozpocząć swój wykład na temat „Strategii prawnej izraelskich osiedli” na okupowanych terytoriach palestyńskich.

Po rozpoczęciu uczniowie wstali, podnieśli tabliczki z napisem „Osady są zbrodnią wojenną” i wyszli z sali w ciszy.

Iskra świadomości płonie coraz bardziej na świecie 🙂