BUDŻET LUBLINA IDZIE NA PROMOCJĘ LGBT ORAZ ABORCJI – Odkrywamy Zakryte
BUDŻET LUBLINA IDZIE NA PROMOCJĘ LGBT ORAZ ABORCJI

Podczas jednej z konferencji prasowej Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina powiedział, że w Lublinie milionowe dotacje trafiają do instytucji, które popierają tzw. Strajk Kobiet oraz aborcję i ideologię LGBT. W związku z tym powstała również petycja w tej sprawie, gdzie podpisy pod nią będą zbierane do 23 kwietnia 2021 roku.

Rada Miasta Lublina i dofinansowywanie niektórych instytucji

Dzięki obywatelskiemu monitoringowi systemu dotacji miejskich wykazano, że Rada Miasta Lublina przeznacza duże pieniądze na dofinansowywanie instytucji.

Jednak tutaj wszystko rozchodzi się o to, że te instytucje zgłaszają jawny sprzeciw przeciwko konstytucyjnej zasadzie ochrony życia, a także zasadzie ochrony rodziny.

Okazuje się, że każdego roku trafia tam nawet kilka milionów złotych.

Chodzi tutaj o fundacje oraz stowarzyszenia, które popierają ideologię LGBT, a także proaborcyjne strajki i rozruchy uliczne.

Wśród tych fundacji i stowarzyszeń wymienia się, np. Galerię Labirynt, Fundację Homo Faber, Fundację Inna Fundacja, Fundację HerStroy oraz Camera Femina.

Fundacja Życie i Rodzina zwróciła uwagę, że to właśnie Lublin jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce, którego dług cały czas rośnie.

Pomimo tego oraz kryzysu gospodarczego, który został spowodowany koronawirusem, władze Lublina przeznaczają duże sumy pieniędzy na promocję ideologii LGBT czy też proaborcyjnych strajków, a według wyżej wspomnianej fundacji pieniądze te są niesłusznie wydawane.

Petycja „Pilnuj budżetu!”

Fundacja Życie i Rodzina razem w koalicji ze Stowarzyszeniem KoLiber Lublin oraz lubelską Młodzieżą Wszechpolską, a także Ruchem Narodowym Lublin przygotowała petycję „Pilnuj budżetu!”.

W tej petycji domagają się, aby przestać finansować kontrowersyjne fundacje oraz organizacje i już rozpoczęło się zbieranie podpisów.

Zbieranie podpisów ma trwać do 23 kwietnia 2021 roku, a ma się zakończyć złożeniem petycji w Urzędzie Miasta.

Uważają oni, że pieniądze z kasy Lublina nie mogą trafiać do organizacji oraz instytucji, których działania są przez nich uznawane za sprzeczne z wartościami Konstytucji.

Jedną z takich instytucji jest Galeria Labirynt, a jest to miejska instytucja kultury, która w tamtym roku dostała 2 mln zł z budżetu Lublina, a w 2021 roku ma otrzymać 1,9 mln.

Działacze informują, że galeria ta poparła tzw. Strajk Kobiet, w czasie którego były niszczone kościoły, a także dokonywano ataków wandalizmu, ale też popierano aborcję na życzenie.

Poza tym skrytykowali oni jedną z wystaw galerii, gdzie przedstawiono zdjęcia roznegliżowanych mężczyzn, którzy chwalili się swoimi narządami rozrodczymi w wyzywających pozach.

Ratusz zabrał w tej sprawie głos, gdzie wyjaśniono, że miasto nie ma żadnego wpływu na działalności artystyczną galerii i do tego przyznali, że nie mogą kontrolować ich działalności twórczej oraz artystycznej.

Jest to związane z samodzielnością oraz niezależnością instytucji kultury, które wynikają z ustawy.

Autorzy petycji zwracają również uwagę na Fundację Inna Fundacja, która również poparła Strajk Kobiet, a w 2018 oraz w 2019 roku otrzymała z miasta 169 tys. zł na różne wydarzenia kulturalne, a to przeważnie za sprawą wydanych konkursów.

Następną organizacją jest stowarzyszenie Homo Faber, a jego celem jest działanie na rzecz cudzoziemców oraz mniejszości, ale też zajmuje się ono prowadzeniem pogotowia antydyskryminacyjnego, a także organizuje lekcje języka polskiego.

Od 2014 do 2020 roku otrzymali ponad 430 tys. zł od miasta, które miały zostać przeznaczone na prowadzenie miejskiej strony internetowej do zgłaszania usterek, a także na działania na rzecz migrantów oraz na festiwal filmowy o prawach człowieka.

Według autorów petycji pieniądze zmarnowano również na dofinansowanie fundacji Camera Femina, której zadaniem jest wspieranie udziału kobiet w życiu kulturalnym, artystycznym oraz publicznym.

W tamtym roku miasto zawarło z nimi umowę na 18 tys. zł, a chodziło o wydarzenie „Filmowczynie” oraz projekt „Rzeczpospolita Polka”.

Natomiast wobec fundacji HerStory padł zarzut promowania ideologii LGBT, a jest to fundacja, która ma na celu promowanie kobiecej części historii i np. przypomina o kobietach zasłużonych dla rozwoju Lublina albo o codziennym życiu Żydówek w międzywojniu.

Na te działania w latach 2015 – 2020 przyznano jej ponad 200 tys. zł.

Jednak tutaj autorzy petycji zwracają uwagę, że ta fundacja, ale nie za miejskie pieniądze, prowadzi grupę wsparcia dla młodzieży, gdzie promowana ma być ideologia LGBT, ale też jest za proaborcyjnymi środowiskami feministycznymi.

Ratusz wyjaśnił, że nie utrzymuje żadnej z tych organizacji oraz fundacji, a tylko przyznaje im dotacje na określone działania…

⇒ Czytaj także: EUROPOSŁANKA ZARZUCA POLSCE ŁAMANIE PRAW LGBT

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.