COVIDOWE KARY NAŁOŻONE PRZEZ SANEPID ANULOWANE PRZEZ SĄD

Nie było podstaw prawnych do nałożenia kary – taki zapadł wyrok Sądu w rozpatrzonych pierwszych sprawach odnośnie nakazów i zakazów nałożonych przez rząd. W Polsce wprowadzono lockdown na mocy rozporządzeń, a nie ustawy i poprzez to nie miał on umocowania prawnego. Jakie kary zostały anulowane?

Lockdown nie ma umocowania prawnego i narusza Konstytucję

Lockdown w Polsce został wprowadzony rozporządzeniami.

Zgodnie z porządkiem prawnym lockdown powinien być wprowadzony poprzez stan wyjątkowy, który byłby poparty odpowiednimi ustawami.

W związku z tym nie miał on umocowania prawnego i naruszał Konstytucję.

Dotyczy to nie tylko restrykcji, które zostały narzucone Polakom (chociaż pod koniec 2020 roku została uchwalona ustawa, która usunęła nieścisłości wskazywane przez sąd), ale również zamykania różnych branż.

Rozpatrywanie skarg

12 stycznia 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoczął rozpatrywanie skarg na kary, które zostały nałożone przez Sanepid za łamanie wprowadzonych obostrzeń.

Zostało zgłoszonych ponad 100 spraw, a w ciągu trzech dni sędziowie rozpatrzyli 21 spraw, w których wyrok brzmiał zawsze tak samo, czyli została w nich stwierdzona nieważność poprzedniej decyzji.

Sąd uchyla kary nałożone przez Sanepid

Sanepid bardzo zaangażował się w kontrolowanie przestrzegania obostrzeń, które zostały nałożone przez rząd.

Takie ich działanie miało przestraszyć osoby, które zamierzały ignorować rozporządzenia i do tego wprowadzono kary finansowe, gdzie maksymalny wymiar kary wynosi 30 000 zł.

Kary te miały również podreperować budżet państwa.

Wspomniane wyżej 21 spraw zostało rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie od 12 do 14 stycznia 2021.

Sprawy te w większości dotyczyły nieprzestrzegania obostrzeń przez Polaków.

Jednak we wszystkich tych sprawa zostało stwierdzone, że nie było podstaw prawnych do nałożenia kary.

Osoby, które zostały ukarane mandatami, mają otrzymać zwrot opłaconych kar, a także zwrot kosztów postępowania sądowego.

Większość z tych wniosków dotyczyła mandatów z pierwszych miesięcy epidemii, a dotyczyły one zakazu przemieszczania się, nieprzestrzegania obowiązku kwarantanny oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

To oznacza, że przez wiele miesięcy Sanepid marnował czas na zajmowanie się postępowaniami, o których już z góry było wiadomo, że są przegrane.

Do tego wzrasta liczba pozwów, które dotyczą nakazów zamknięcia niektórych branż, gdyż nakazy i zakazy wprowadzone przez rząd poprzez rozporządzenie, nie miały podstaw prawnych.

Artykuł 22 Konstytucji mówi, że ograniczenie działalności gospodarczej jest możliwe tylko w drodze ustawy, a do tego ze względu na ważny interes publiczny.

Jednak od 2 grudnia 2020 roku obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych został już unormowany ustawą, ale nadal podważany jest nakaz zamknięcia niektórych branż.

Jakie kary zostały anulowane?

Na przykład została anulowana kara za naruszenie obowiązku przemieszczania się, gdzie stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji, a także umorzono postępowanie administracyjne w sprawie i zasądzono zwrot kosztów postępowania.

Została także anulowana kara m.in. za naruszenie obowiązku kwarantanny oraz za naruszenie obowiązku zakrywania nosa i ust.

Konstytucja zapewnia nam, że nie można ograniczać wolności obywateli poprzez ustalenie różnych nakazów i zakazów, które wprowadza się rozporządzeniem, gdyż musi to być zrobione ustawą.

Czytaj także: #OTWIERAMY – INTERAKTYWNA MAPA WOLNEGO BIZNESU

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.