KONIEC WSZELKIEGO ZŁA – DEMOKRACJA – Odkrywamy Zakryte
KONIEC WSZELKIEGO ZŁA – DEMOKRACJA

Demokracja jest wymyśloną teorią, nie prawdą moralną. Jest konstruktem zła. Została stworzona, by imitować wolność przy jednoczesnym zachowaniu uścisku prawa ponad ludźmi. Jak w każdym przykładzie w historii, wzorzec tyranii powtarza się w wymyślonych na nowo kłamstwach mających ukryć to samo niewolnictwo.

Zło demokracji

Demokracji chodzi o stworzenie niewolników i panów ponad niewolnikami.

Nauczanie największych światowych demokracji to swoboda i prawo głosu dla każdej osoby.

Uczą nas, że demokracja jest najlepszą możliwą formą sprawowania rządów.

Powodem, który podają jest wolny głos zwykłego człowieka.

W przeciwieństwie do królów, dyktatorów i komunistów pozwalają ludziom mieć coś do powiedzenia na temat spraw swoich sąsiadów.

Zło demokracji nie zna wolności.

Wolny człowiek nie ma nikogo kto by go niewolił.

Zamiast tego, demokracje oferują każdemu możliwość zniewolenia ciebie.

Reguła większości

Kultura demokracji uczy rządów prawa.

Uczy, że prawo zostało stworzone przez większość, by rządzić ich moralnością.

Każde prawo, każde żądanie, każda kara jest moralna kiedy zastosowana przez większość.

Perwersja demokracji takich jak republiki i super-większości niczym się nie różni.

konie-wszelkiego-zła.jpg
fot.123rf.com

Każde prawo, które może być przekazane przez reprezentantów, większość, super-większość czy każdą inną grupę staje się moralnością.

Jeżeli możesz przekonać 50% ludzi aby zniewoliła samych siebie albo swoich sąsiadów, jest to moralne?

Jeżeli możesz przekonać 66%, 75%, 99% lub wszystkich, jest to wtedy moralność?

Zepsucie prawa jest grą zła.

Zło pragnie kontroli nad ludźmi, aby móc zniszczyć ich wartość.

Nie dba o to kto niewoli kogo i dlaczego.

Nie ma moralności w prawie.

Nauki demokracji mówią, że tak szybko, jak tylko kartka do głosowania popiera prawo, jest ono słuszne i właściwym jest nałożyć je na ludzi.

Dlaczego destrukcja twojej wolności może być akceptowana tylko dlatego, że ktoś inny tak powiedział?

Czy zło staje się właściwe kiedy więcej ludzi go pożąda?

Czy zło będzie właściwe jeżeli wszyscy ludzie będą go pożądać?

[…] Niektórzy ludzie wierzą, że demokracje są bezpiecznymi i właściwymi formami rządów skoro większość ludzi jest przyzwoita.

Wierzą, że większość ustali właściwe zasady dla mniejszości.

Te wierzenie uczy dwóch kłamstw.

Po pierwsze, że jest szlachetność w prawie; że jest słusznym wymuszać na mniejszości posłuszeństwo.

Po drugie, że ta mniejszość pozostawiona samej sobie zniszczy życia wszystkich innych.

Mniejszość jest sterowana oraz przymuszana przez system policji i prawa do dostosowania się, do poprawnych sposobów zachowania definiowanego jako przestępstwo.

Nic z powyższego nie ma nic wspólnego z obroną wolności większości.

Chodzi tu o kontrolowanie mniejszości.

Chodzi o uwarunkowanie większości do smaku zła.

Pragnienie władzy nad ludźmi jest wabikiem demokracji.

Większość nie istnieje

Współczesna historia potężnych demokracji pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak „większość” lub „mniejszość”.

Frakcje ideologiczne istniejące w populacjach podzieliły społeczeństwa demokratyczne na
niezliczone drzazgi.

Różne podejścia, kompromisy i prawo powoduje rozpad jakiejkolwiek możliwości pojedynczej większości, podczas gdy wciąż kreuje niekończący się przymus poprzez prawo.

koniec-wszelkiego-zła.jpg
fot.123rf.com

[…] Twój sąsiad, który może myśleć zupełnie inaczej od ciebie, będzie skory do poświęcenia twojej wolności, aby osiągnąć niektóre ze swoich celów.

Tak samo w demokracji, będziesz kuszony do zrobienia przestępców ze swoich sąsiadów.

Jak tylko kultura nauczy ludzi, że jest właściwym i słusznym niszczyć wolność pod każdą przesłanką, władza odpryśnie i wyrośnie tyrania.

Droga przemocy i destrukcji

Demokracja tworzy przemoc i destrukcje.

Demokracja uczy ludzi, że jest właściwym, aby wymuszać na innych swoją wolę z użyciem siły.

W rzeczywistości uczy ludzi, że są uprawnieni do odebrania siłą wszystkiego swoim sąsiadom.

Demokracje zawsze były stanami dobrobytu, ponieważ każdy był zdolny do stworzenia prawa legitymizującego kradzież.

Najsilniejsze demokracje miały najwyższe podatki i najwięcej regulacji.

Pracownicy rządowi są zdolni do wpływania na prawo, aby odnieść mogły korzyści
ich wypłaty lub stanowiska.

Im więcej regulacji zostaje stworzonych, tym więcej szans na złodziejstwo w imię właściwego.

[…] Kiedy kultura demokracji wzmacnia się, jest oczywistym dla każdego, że legitymizacja prawa jest farsą.

Każde prawo jest wzniosłe tak szybko, jak tylko staje się prawem.

To, co byłoby uważane za zbrodnie porwań, kradzieży i morderstw teraz jest wykorzystane przeciwko tobie, w pełnomocnictwie policji.

Dorosłe demokracje znajdują odpowiednich ludzi, którzy zaczynają używać zasady prawa i w prosty sposób biorą to, czego chcą, wtedy kiedy tego chcą.

Nie jest to żadne większe zło niż prawo, jest po prostu bardziej wydajne.

Szczytem demokracji jest chaos, w którym człowiek okrada człowieka, niszcząc swoją wzajemną wolność na życzenie władzy i miażdżąc ludzkiego ducha tylko dlatego, że można.

Szczytem demokracji jest niezdolność do myślenia, do mówienia lub do działania, ze strachu przed prawem.

To nie jest anarchia, to jest tyrania.

Tyrania jest zawsze przebrana za kulturę i prawo.

Demokracja jest czystym złem!

[…] Demokracja jest największym złem jakie mogło zaistnieć.

Jest większym złem niż komunizm i większym złem niż władza królewska.

Wszystkie inne formy tyranii są oczywiście złe ponieważ pozwalają kilkorgu kontrolować życia wszystkich.

Wolność została zniszczona dla niemal każdego.

Demokracja jednak uczy, że jesteś dostatecznie wolny, aby głosować, zdawałoby się lepszy system.

Niestety, legitymizuje ludzi, którzy głosują za zabraniem twojej wolności.

To czyni ich złem.

To, co czyni demokrację czystym złem i największą formą zła jakie może istnieć to fakt, że ty także głosujesz aby odebrać wolność.

Każdy stał się niewolnikiem — i każdy stał się władcą niewolników.

Perfekcyjne zło.

*Są to fragmenty książki „Koniec wszelkiego zła” J. Locke’a, która pomaga otworzyć ludziom oczy na wszelkiego rodzaju zaciemnienia WŁADZY – w całości do kupienia tutaj -> kliknij.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.