W CZYM TKWI SEKRET SZCZĘŚLIWEGO MAŁŻEŃSTWA?

W czym tkwi sekret szczęśliwego małżeństwa? Oto jest pytanie! Biorąc pod uwagę najnowsze statystyki, które głoszą o rosnącej liczbie rozwodów i sam fakt, że w 2017 roku zawarto prawie 193 tys. małżeństw, ale rozwodów w tym samym czasie było ponad 65 tys., pytanie to jest naprawdę istotne. Jednak na podstawie obserwacji wielu par psychologom udało się ustalić, w czym tkwi tajemnica udanego życia w małżeństwie.

Zatrzymać i rozładować konflikt

Dr John Gottman wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu w Waszyngtonie, przez dekadę obserwował setki par w związku małżeńskim, rejestrując niektóre z ich rozmów i dyskusji.

Obserwacje te pozwoliły mu ustalić, że jednym z kluczy do szczęśliwego małżeństwa i zmniejszenia szans rozwodu jest dobrze rozwinięta inteligencja emocjonalna partnerów.

W każdej kłótni i chwilach gniewu pojawia się punkt zwrotny, w którym jeden z partnerów musi być w stanie zatrzymać i rozładować konflikt.

Według badań Gottmana, aż 65% mężczyzn podczas burzliwej dyskusji przybiera postawę obronną, zachowuje się defensywnie.

kłótnia.jpg
Kłótnia foto.depositphotos.com

Ponadto badacze ustalili, że istnieje 81% prawdopodobieństwa, że małżeństwo przeżyje kryzys, jeśli mężczyzna nie będzie chciał dzielić władzy ze swoją partnerką.

Problem polega na tym, że u człowieka, który nie rozwinął się wystarczająco, inteligencja emocjonalna odrzuca wpływ partnera, ponieważ boi się on utraty władzy.

Dlatego wszystko, co mówi lub robi partner, jest postrzegane jako atak, który z kolei generuje obronę i prowadzi do nowego ataku, powodującego zwiększenie frustracji i gniewu.

Człowiek inteligentny emocjonalnie tak się nie zachowuje.

Jest w stanie dostrzec i rozważyć emocje partnera, dyskutuje, stara się zrozumieć, nie boi się mówić o własnych uczuciach, pragnie zawrzeć pokój i nawiązać bliski kontakt z partnerem.

Oczywiście nie oznacza to, że kobiety nie denerwują się i nie przyjmują postawy obronnej w dyskusjach.

W rzeczywistości w badaniu zauważono, że wiele kobiet często wręcz beszta swojego partnera, ale jest też bardziej otwarta na jego wpływ oraz częściej ma na uwadze jego emocje i uczucia.

Sekret szczęśliwego małżeństwa

Według dr. Gottmana tylko 35% mężczyzn może rozwinąć wysoką inteligencję emocjonalną, co nie jest wspaniałą informacją.

Inni psychologowie z Uniwersytetu w Pendżabie przeanalizowali wpływ inteligencji emocjonalnej na czas trwania związku i zadowolenie osób w niego zaangażowanych.

Ich metaanaliza wykazała, że ​​inteligencja emocjonalna jest dobrym predyktorem czasu trwania małżeństwa, zwłaszcza w przypadku okazywania takich cech jak empatia, asertywność emocjonalna, samokontrola i samowiedza.

szczęśliwa-para.jpg
Szczęśliwa para foto.depositphotos.com

Inne badania przeprowadzone na 92 parach przez psychologów z Clark University wykazały, że umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji jest kluczem do utrzymania długiego stażu małżeńskiego oraz wzajemnego poczucia szczęścia i zadowolenia ze związku.

Ponadto Gottman odkrył również, że kiedy kobiety, które łagodniej formułują swe skargi, dodają do nich odrobinę humoru i żartu, spotykają się z bardziej przychylnym, mniej wojowniczym nastawieniem mężczyzn i ich większą otwartością.

Wszystko to wskazuje, że mężczyźni i kobiety powinni podchodzić do związku małżeńskiego nie do pola bitwy lub miejsca, w którym mierzy się swoje siły.

Oboje muszą uznać wpływ drugiej strony, nauczyć się rozładowywać napięcie, iść na kompromis i umiejętnie wyrażać swoje potrzeby i pragnienia bez atakowania i krytykowania drugiej strony.

W końcu znalezienie równowagi nie jest po to, aby dwie osoby stały się sobie równe, ale aby mogły się wzajemnie uzupełniać.

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij  TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.