DRZEWO GENEALOGICZNE – POZNAJ SWOICH PRZODKÓW

Drzewo genealogiczne kojarzymy najczęściej z wielkimi historycznymi rodami, królewskimi lub szlacheckimi rodzinami. Dzieci bawiąc się w genealogów, tworzą drzewa genealogiczne swojej rodziny w szkole.

Tymczasem okazuje się, że coraz więcej dorosłych osób pragnie „zabawić się” w genealoga i próbuje odszukiwać swoich przodków, tworząc potężne drzewa genealogiczne.

  • Jak się do tego zabrać?
  • Gdzie szukać informacji?
  • Jakie są zasady ich budowy?

W dzisiejszym wpisie podpowiadamy, jak stworzyć prawdziwe drzewo genealogiczne rodziny.

Genealogia, czyli badanie więzi rodzinnych

Genealogia (gr. genea – ród, logos – słowo, wiedza) jest nauką, która zajmuje się badaniem więzi rodzinnych ludzi.

Jej zadaniem jest ustalenie stopni pokrewieństwa, powinowactwa oraz konkretnych dat i miejsc narodzin, śmierci, zawarcia związków małżeńskich i rozwodów wśród członków danego rodu.

Rodzinne drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne należy do najpopularniejszych graficznych form przedstawiania wszystkich więzi rodzinnych, uzupełnianych z pokolenia na pokolenie.

Może dotyczyć powiązań między przodkiem danego rodu a jego potomkami lub powiązań konkretnej osoby z jej przodkami.

I to ta ostatnia droga jest najczęściej wybierana, kiedy tworzymy drzewo genealogiczne rodziny.

Wówczas dana osoba jest pniem drzewa, a jej przodkowie tworzą nowe, coraz wyższe sekwencje gałęzi.

Jeżeli jednak chcemy przedstawić graficznie powiązania pomiędzy przodkiem rodu a jego potomkami, musimy stworzyć drzewo odwrócone, na którego czele, u góry będzie przodek a poniżej jego dzieci.

Sukces naszego drzewa genealogicznego i jego „rozłożystość” zależeć będzie przede wszystkim od nazwiska rodziny, jej ciągłości, statusu społecznego i majątkowego oraz od dostępności i czytelności zachowanych źródeł, takich jak np. księgi metrykalne.

Zasadniczo bez większych problemów każdy z nas może dotrzeć do rodzinnych korzeni z początków XIX wieku.

W zależności od nazwiska można sięgnąć nawet do okresu jego powstania.

W przypadku rodzin szlacheckich będzie to przełom XV i XVI wieku, natomiast u rodzin mieszczańskich oraz chłopskich między XVII a XVIII wiekiem.

Szukajcie a znajdziecie swoich przodków

Aby stworzyć drzewo genealogiczne rodziny, trzeba oczywiście zebrać informacje na jej temat.

Drzewo genealogiczne rodziny
Prawo autorskie: tashalex / 123RF Zdjęcie Seryjne

W pierwszej kolejności najlepiej zacząć od własnych rodziców, a potem przechodzić do dziadków, pradziadków itd.

Podstawą w genealogicznych poszukiwaniach jest nie tylko wiedza i pamięć krewnych, ale przede wszystkim wszelkie dokumenty takie jak: akty urodzenia, zgonu i małżeństwa.

Poza tym ważne informacje mogą zawierać:

  • kroniki,
  • spisy ewidencji ludności,
  • pomniki i nagrobki.

Potrzebne dokumenty nie muszą znajdować się w domu. Często trzeba ich szukać w różnych instytucjach państwowych, archiwach, kościołach oraz w internecie.

Sieć może okazać się szczególnie cennym źródłem informacji.

Informacji na temat swojej rodziny można poszukiwać na forach dyskusyjnych rodzinnych miejscowości przodków, ogólnopolskich bazach danych archiwum państwowego oraz stronach z indeksami metrykalnymi.

Poniżej podajemy kilka miejsc, które warto odwiedzić, zanim stworzymy drzewo genealogiczne:

Prawidłowe oznaczania w drzewie genealogicznym

Tworząc drzewo genealogiczne, należy pamiętać o prawidłowym oznaczaniu poszczególnych wydarzeń.

Każda gałąź w drzewie genealogicznym jest symbolem relacji i powiązań pomiędzy konkretnymi osobami.

Przy zapisie ważnych wydarzeń nie stosuje się skrótów, lecz specjalne oznaczenia.

  • Narodziny oznacza się gwiazdką „*”, zaś zgon krzyżem „+”.
  • Zawarcie związku małżeńskiego oznaczane jest iksem „x” zaś rozwód procentem „%”.
  • Powszechne jest też oznaczanie tych wydarzeń odpowiednio znakiem równości „=” lub znakiem nierówności „≠”.

Przykład: Jan Kowalski * w pon. 13.04.1932 w Warszawie; + w pt. 20.10.1995 w Krakowie.

Przy tworzeniu drzewa genealogicznego można skorzystać z komputerowych programów.

Wśród nich znajdziemy gotowe szablony w Excelu lub Power Poincie.

Można również wykorzystać specjalne, darmowe i łatwe w obsłudze programy do tworzenia drzew genealogicznych np. Ahnenblatt, Drzewo Genealogiczne II, Family Tree Builder, Drzewo przodków lub Great Family.

Życzymy owocnych poszukiwań i potężnych drzew!

Poznaj swoich przodków – stwórz swoje drzewo genealogiczne -> kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.