DRZEWO ŻYCIA – WZORZEC PRZEPŁYWU ENERGII ŻYCIOWEJ

Drzewo jako symbol pojawia się w wielu kulturach i religiach, często wprost nazywane jest Drzewem Życia. Uważane jest za symbol naszego połączenia z czymś wyższym, bądź symbol naszego wzorcowego przepływu energii. Silne korzenie, dzięki którym stoimy mocno na ziemi, połączeni z Matką Ziemią i z naszymi przodkami.

Solidny, prosty trzon, nasz kręgosłup, przez który przepływa energia, życiodajna siła, to nasza żywa uważność w świecie teraźniejszym i kanał łączący naszą górę z dołem.

Rozłożysta i pnąca się do góry korona, będąca naszym połączeniem z Ojcem Niebo, z przyszłością. Drzewo Życia jest również symbolem naszej bytności:

Podświadomości, Świadomości i Nadświadomości (tu również kolejno: korzenie, trzon, korona).

To symbol ciągłego przemijania i odradzania się. Drzewo Życia to pomost między światami, między tym, co ludzkie a tym, co boskie.

CHRZEŚCIJAŃSTWO

Drzewo Życia było jednym z dwóch drzew, obok Drzewa Poznania Dobra i Zła, rosnących w rajskim ogrodzie, których strażnikiem był wąż.

Owoce rajskiego Drzewa Życia zapewniały nieśmiertelność każdemu, kto ich skosztował.

Wygnanie Adama i Ewy z raju poskutkowało niemożnością skosztowania tych owoców i tym samym uzyskania nieśmiertelności przez ludzi.

KABAŁA

Żydowska Kabała jako centralny diagram, punkt wyjścia do całej swej wiedzy, przyjęła właśnie Drzewo Życia.

Kabalistyczne Drzewo Życia jest atrybutem Boga, jest wyrazem powstania i budowy wszechświata, zawiera w sobie cały fundament, skrypt tego, co Jest.

W spojrzeniu kabalistów Bóg to Coś, czego nie da się całkowicie poznać, ani odkryć, Coś, z czego skonstruowany jest człowiek i cały wszechświat.

Kabaliści postrzegają Boga jako niekończące się, bezgraniczne światło emanujące boskie osobowości, zwane Sefirotami. Sefiroty zasilają ludzi i świat energią.

Kabalistyczne Drzewo Życia zbudowane jest z 10 Sefirotów.

Sefiroty w swym drzewnym ułożeniu utożsamiają liczby 1-10, będące składnikami całej reszty liczbowego świata, symbolizują sfery Ziemi, planety i gwiazdozbiory.

W kabalistycznym Drzewie Życia wydzielone są dwie sfery energii i 3 kolumny, sfera energii męskiej po prawej stronie i sfera energii żeńskiej po stronie lewej, tożsame z nimi są dwie kolumny (męska i żeńska) i kolumna biegnąca przez sam środek Drzewa Życia, symbolizująca strefę harmonii, równowagi, wspólnoty i jedności tych dwóch energii.

DRZEWO ŻYCIA NA ŚWIECIE

Do Drzewa Życia nawiązywały również egipskie i bliskowschodnie podania, gdzie zazwyczaj z drzewem tym kojarzona była Wielka Bogini, stojąca u jego podnóża bądź przy Źródle Życia.

Na straży drzew tych stały smoki, gryfy i potwory, ich zadaniem było niedopuszczenie ochotników do skosztowania owocu spłodzonego przez potężne drzewa, a tym samym odnalezienia źródła mocy.

Udało się to tylko tym, którzy mieli odważne i dobre serca.

Drzewo Życia symbolizuje życie nieśmiertelne.

Kto odważny i dobry może po tę nieśmiertelność sięgnąć, kosztując owocu.

Owoc zatem staje się tutaj kwintesencją wiecznej, życiowej siły.

 

drzewo-życia.jpg
fot.123rf.com

 

Germańska mitologia ukazuje opowieść o powołaniu do życia przez Bogów pary dwóch pierwszych ludzi, gdzie stworzeni oni zostali z pni drzew wyrzuconych przez wodę na piaski plaży.

Nadano im imiona Ask i Emblo, czyli w dosłownym tłumaczeniu, jesion i łoza.

Afrykańska mitologia szczepu Zulu z kolei stawia Drzewo Tworzenia i Życia w centralnym miejscu swoich wierzeń i przypisuje mu stworzenie i nieustanne tworzenie świata.

Według wierzeń innego afrykańskiego szczepu, Herero, pierwsza para ludzka,  Mukuru i Kamangarunga, zrodziła się w podziemiach z rosnącego tam drzewa Omumborombonga.

Zdaniem członków plemienia Herero, męski praprzodek, Mukuru, nieustanie odradza się pod postacią wodza plemienia, a za symbol tych niekończących się narodzin uznano Święte Drzewo Życia, fizycznie rosnące na ziemi, omuvapu.

Zdrowotne właściwości symbolu Drzewa Życia

Symbol ten zbadany został szeregiem prób radiestezyjnych, w wyniku których okazało się, iż emituje on bardzo silne wibracje.

Promieniująca z niego energia przyjmuje silny, czysty biały kolor.

Jest to niezwykle mocna siła, dzięki której symbol ten może być dla nas nieocenionym talizmanem.

Czemu sprzyja wibracja Drzewa Życia?

Przede wszystkim dodaje nam sił witalnych, wzmacnia nasze pole i siłę organizmu, wspomaga leczenie niepłodności i wspiera przy problemach z potencją, otwiera nas na dostatek i obfitość.

Jak zatem widać, symbol ten silnie oddziałuje na naszą sferę kreacji, czyli ośrodków rodnych, seksualnych.

Poza tym doskonale wspiera nas w konsekwencji i wytrwałości w dążeniu w kierunku obranych celów.

Symbol Drzewa Życia znajdujący się w pobliżu kamieni szlachetnych, orgonitów, czy innych talizmanów, znacznie wzmacnia ich działanie.

Symbol Drzewa Życia używany jest także w psychoterapii.

Analiza naszego stanu psychicznego na podstawie naszego rysunku drzewa stosowana jest już u najmłodszych dzieci.

Taki rysunek dostarcza wiele informacji o naszej kondycji psychicznej, o tym, jak postrzegamy siebie i świat.

Rysunek drzewa wpasowanego w mandalę ma dla nas z kolei znaczenie terapeutyczne.

Taka forma naszego wyrazu nie tylko odkrywa przed nami głęboko ukryte informacje o nas samych, ale również stwarza możliwość pracy na nimi.

Pracując nad swoim obrazem drzewa w mandali, transformujemy swoje emocje, stany, przekonania, schematy zakodowane w zakamarkach naszej podświadomości.

 

drzewo-życia.jpg
fot.123rf.com

 

Mandala, a zwłaszcza w połączeniu z drzewem ma bardzo silne oddziaływanie na nasze struktury mózgowe.

W odruchowy wręcz sposób poprzez taki rysunek, wykonujemy projekcję tego, co skrywane w naszej podświadomości na kartkę papieru.

Co może powiedzieć nam o nas samych nasze drzewo?

Silne korzenie, to nasze silne poczucie bezpieczeństwa i analogicznie słabe korzenie lub ich brak to brak odczuwanego przez nas poczucia bezpieczeństwa i życiowej stabilizacji.

Rosłe, rozłożyste drzewo, z solidnym trzonem i zdrową koroną to nasza stabilna postawa życiowa, wiara w siebie i zdrowe poczucie własnej wartości.

Drzewo z zielonymi liśćmi, kwiatami, owocami ukazuje nam bogactwo naszych sił witalnych i wewnętrzną kreatywność.

Czym więcej szczegółów nawiązujących do życia, tym więcej w nas zdrowia, witalności i wewnętrznego bogactwa.

Zdaniem Carla Junga, wielkiego zwolennika takowej pracy z pacjentem, rysunek drzewa z rozłożystą koroną ukazuje nam nasze dążenie do doskonałości, poznania siebie, rozwoju i pełni wewnątrz nas samych.

Drzewo bez liści z kolei ukazuje nam nasze zawieszenie, uśpienie, jakbyśmy czekali na coś, co pozwoli nam pójść dalej, żyć, a jednocześnie wątpili, że to kiedykolwiek do nas przyjdzie, że to się stanie, że jest to w ogóle możliwe.

Połamane konary, dziuple są śladem naszych głęboko skrywanych, psychicznych ran i urazów, trudnych wspomnień, które kiedyś postanowiliśmy ukryć na dnie naszej podświadomości.

Dziuple dodatkowo wskazują na nasze rany, czy blokady w sferze seksualnej.

Zdaniem C. Junga jednym z wielu znaczeń Drzewa Życia, jest postrzeganie go jako symbolu kochającej, troskliwej i opiekuńczej matki, która zapewnia nam schronienie swoim cieniem i zaspokaja nasz głód swymi owocami.

Rysunek taki może nam zatem ukazywać wymiar naszych relacji z matką.

Niewątpliwe czas dla siebie przeznaczony na taki właśnie rysunek, to czas, w którym możemy obdarować siebie samych niezwykle cennym prezentem.

Wyciszymy się, poznamy lepiej siebie samych i damy sobie szansę na zmianę.

A wszystko w kolorowej oprawie artystycznego wręcz działania.

Balsam dla naszej Duszy!

Każda medytacja, przy której wspomagamy się symbolem Drzewa Życia, zyskuje na specyfice i jakości.

drzewo-życia.jpg
fot.123rf.com

Kontaktem z symbolem Drzewa Życia może być również kontakt z żywym, rosłym drzewem.

Możemy iść na spacer aleją długowiecznych drzew, przytulić się do jednego z nich, usiąść pod jego solidnym mądrym pniem.

Możemy wówczas po prostu być i pozwolić, by nasza energia i energie wokół nas same się zsynchronizowały.

Możemy jednak świadomie się z nimi połączyć.

Przez wiele starych kultur drzewa uważane były za kosmiczne pojazdy, dzięki którym ludzie mogli połączyć się z tym, co  boskie.

Jak widać zatem niezależnie od czasu, czy szerokości geograficznej, Drzewo Życia towarzyszy nam w naszej ziemskiej wędrówce łącząc to, co widzialne, z tym, co niewidoczne dla oczu, to, co przyziemne z tym, co duchowe, to, co na zewnątrz nas,  z tym, co skrywane w naszym wnętrzu.

Poszukiwanie własnego Drzewa Życia może okazać się zatem bardzo odkrywczą i uzdrawiająca dla nas podróżą.

Zobacz więcej: Antyradiator patentu Tesli z symbolem Om – dostaniesz TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=6fcFHv5HV-s