WYBIERZ DUCHOWE UWOLNIENIE OD WŁADZY I ODRZUĆ RZĄDOWE KONTRAKTY

Wolność to dziś „towar” deficytowy. Niby wmawia się nam, że jesteśmy wolnymi ludźmi, a jednak w rzeczywistości obezwładniają nas kajdany systemowego zniewolenia. Blokuje się kobiecość, blokuje się męskość, blokuje się ludzkie życie w każdej jego płaszczyźnie. Dlatego też tak ważne są deklaracje uwolnienia od wszelkich duchowych kontraktów, które świadomie lub nieświadomie stworzone, trzymają nas w swych szponach. Dziś zajmiemy się odrzucaniem kontraktów rządowych i duchowym uwolnieniem się od sterów władzy.

Znaczenie i cel odrzucanych kontraktów

Dlaczego warto skupić się na odwoływaniu, wyrzekaniu się, wycofywaniu, anulowaniu i usuwaniu wszelkich duchowych kontraktów?

Otóż wówczas pozbywamy się z naszego życia wszelkich umów, które zobowiązały nas do życia w niewoli.

Wyrzekamy się narzuconych przez system myśli, że nie jesteśmy boskimi jednostkami i że musimy słuchać się tego, co narzuca nam rząd i władza.

Odwołujemy strach, który towarzyszył nam, blokował nas i zatrzymywał w jednym miejscu przez zbyt długi czas.

Wykorzystując moc swojego głosu i wypowiadając codziennie na głos deklarację wolności od władzy i rządowych kontraktów, uwalniamy się od energetycznych łańcuchów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które zostały świadomie i nieświadomie w nas stworzone.

Korzystamy z wolnej woli wszechświata z pełną mocą i pełną autonomią, która następnie uwalnia ład i pozwala nam stać się świadomym wielowymiarowym bytem.

Odrzucenie rządowych kontraktów

Jeśli już wiesz, co cię ogranicza i jeśli jesteś człowiekiem gotowym do odrzucenia wszystkich systemowych kontraktów, które blokują Twoją wolność, możesz świadomie przystąpić do codziennego wypowiadania deklaracji wolności.

Pamiętaj, że te słowa mają wielką moc sprawczą!

Wzywam wszystkie duchowe umowy i kontrakty zawarte świadomie lub nieświadomie w obrębie mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, w całym wymiarze mojej jaźni i egzystencji, we wszystkich strumieniach czasu.

W tym momencie wzywam wszystkich moich przodków do stworzenia jednolitego, duchowego sądu sprawiedliwości, właściwego sądu pokoju, w którym znajdę lekarstwo i rozwiązanie wszelkich kontraktów.

Niniejszym odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które dotyczą wszystkich wybranych i niewybranych osobistości rządowych.

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty ze wszystkimi systemami rządowymi opartymi na koligacjach znanych rodzin.

Odwołuję wszelkie prawa i obowiązki do wszystkich podmiotów rządowych, które wykorzystują mój głos jako środek do pozyskiwania energii.

Odwołuję wszystkie duchowe umowy z senatorami, prezydentami, premierami, wicepremierami, posłami i wszystkimi innymi członkami rządowej elity.

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty z każdą gałęzią rządu na całe moje przeszłe, obecne i przyszłe życie.

Nie zgadzam się na rządowe uprzywilejowanie nielicznych.

Odwołuję wszystkie prawdy, obowiązki, przypomnienia, umowy, zapisy i podpisy, które utrzymują mnie w części lub w całości w organizacjach pozarządowych.

Niniejszym wycofuję wszystkie duchowe kontrakty z korporacyjnym rządem.

Nie zgadzam się na żadną formę korporacyjnego rządu, który pobiera energię od swoich pracowników.

Niniejszym odwołuję wszystkie duchowe kontrakty z władzą.

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty ze wszystkimi urzędami rządowymi, które trzymają w więzach moc mojej duszy.

Odwołuję wszelkie prawa, przywileje, uprawnienia, te przyjęte i narzucone, nie zgadzam się z każdym oddziałem egzekwowania prawa, który wykorzystuje ludzką energię do wspierania systemu dominacji i kontroli.

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które pozwalają komitetom rządowym określać jakość ludzkiego życia.

Odwołuję wszelkie prawa, obowiązki i nie biorę odpowiedzialności za wszystkie systemy rządowe, które tworzą prawa wpływające bez mojej bezpośredniej zgody na moje duchowe kontrakty w całej mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które umożliwiają władzy wykorzystanie podróży w czasie jako środka dominacji i kontroli.

Odwołuję wszelkie prawa do wszystkich technologii zmieniających wymiary, manipulujących strumieniami czasu lub szkodzących wszelkim czującym formom życia współistniejącym na Ziemi we wszystkich liniach czasowych i wymiarach.

Nie zgadzam się na wojny, masową propagandę, tworzenie przemysłowych kompleksów wojennych i używanie siły wojskowej do dominacji i kontroli nad ludzkością.

Niniejszym odwołuję wszystkie duchowe kontrakty potajemnie wplecione w każde prawo, w każdym wymiarze czasu.

Nie zgadzam się na wykorzystanie świętej geometrii jako środka do pozyskiwania energii.

Nie zgadzam się na wykorzystanie świętej geometrii miast, infrastruktury, językoznawstwa lub dzieł sztuki w celu dominacji i kontroli.

Niniejszym odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które umożliwiają rządowi dominację i kontrolę nad wszystkimi ludźmi w każdej linii czasu lub wymiarze w królestwach Matki Ziemi.

Odwołuję wszystkie założenia oraz domniemania władzy względem kontroli ludzkości.

Nie zgadzam się, by moja siła życiowa była wykorzystywana w jakimkolwiek celu, który nie uzdrawia Matki Ziemi i promuje Świadomość Jedności wśród wszystkich czujących i żyjących istot współistniejących w ramionach Matki Ziemi.

Oświadczam, że Matka Ziemia jest teraz we władaniu moją osobą we wszystkich formach globalnego rządu, w relacjach międzyludzkich lub w relacjach galaktycznych.

Wzywam wszystkich przodków do uczczenia tej chwili i zapisania w mej księdze życia, że jestem wolnym człowiekiem, który całą swą siłę wolności wykorzystuje z dala od dominacji władzy.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.