WYBIERZ WOLNOŚĆ I UWOLNIJ ŚWIĘTY POTENCJAŁ MĘSKOŚCI

Mężczyzno, czy wiesz, że już w momencie narodzin przyjąłeś na swoje barki ciężar umów i duchowych kontraktów systemu, które Cię zniewalają i odbierają Ci wolność? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że w czasie całej swej egzystencji zmagasz się z ograniczeniami, które blokują dostęp do uwolnienia pełnego, świętego potencjału Twojej męskości? Nadszedł właśnie czas , aby to zmienić.

Blokada wolności

Całej Twojej egzystencji od przeszłości i teraźniejszości po przyszłość towarzyszą duchowe umowy, na które świadomie lub nieświadomie się zgadzasz.

To właśnie te umowy blokują Twoją wolność.

Dopasowują Cię do założeń systemu, oczekując od Ciebie posłuszeństwa i utrzymując Cię w obezwładniającym strachu.

Wszelkie zawiązane kontrakty ograniczają Twoją suwerenność, zabierają autonomię, ład
i wewnętrzny porządek.

Dlatego też nadszedł czas na zmiany.

Na uwolnienie swojej wolności.

Na zerwanie energetycznych łańcuchów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Nadszedł czas dla Ciebie.

Dla odzyskania jasności myślenia i stania się świadomym, wielowymiarowym bytem.

Zacznij odrzucać, wyrzekać się, wycofywać i usuwać wszelkie kontrakty, które blokują Twoją wolność.

Codziennie na głos wypowiadaj deklarację wolności.

Pamiętaj, że to właśnie Twój głos i jego wibracje są największym światłem, najpotężniejszym narzędziem zmian.

Dzięki słowom wypowiadanym niczym mantra jesteś w stanie zbudować ideał mężczyzny i uwolnić uśpiony święty potencjał męskości.

Deklaracja wolności to odrzucenie narzuconych sobie ograniczeń, swoboda myśli, porzucenie idei, które utrzymują Cię w pozornym komforcie i złudnym bezpieczeństwie.

To wreszcie prosta droga do ideału, do bycia bohaterem i własnym Zbawicielem.

Deklaracja wolności

Jeśli zrozumiałeś więzy ograniczeń, jeśli jesteś gotowy odwołać wszelkie kontrakty, które blokują Twoją wolność, możesz przystąpić do codziennego wypowiadania deklaracji wolności.

Pamiętaj, że dzięki poniższym słowom, zbudujesz lepszego siebie, staniesz się innym człowiekiem, ponieważ zdobędziesz świętą potęgę męskości:

Zrywam wszystkie duchowe umowy i kontrakty zawarte świadomie lub nieświadomie w obrębie mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, w całym wymiarze mojej jaźni i egzystencji, we wszystkich strumieniach czasu.

W tym momencie wzywam wszystkich moich przodków do stworzenia jednolitego, duchowego sądu sprawiedliwości.

Wiem, że dzięki nim będę w stanie odnaleźć lekarstwo i rozwiązanie wszystkich kontraktów, które zostały wdrukowane w moje życie w trakcie narodzin i duchowego dojrzewania.

Wzywam właściwy duchowy sąd sprawiedliwości, aby usłyszał mój dekret o usunięciu kontraktu.

Wzywam Matkę Ziemię i wszystkich jej świetlnych mieszkańców w całej wewnętrznej
i zewnętrznej przestrzeni.

Wielka Tajemnico, źródło wszelkiej mocy, wzywam Cię!

Przybądź ze swoją świętą synchronizacją, aby wszystkie istoty mogły utrzymywać przestrzeń samoświadomości.

Wzywam Wielkiego Ducha, który żyje w Wielkiej Tajemnicy.

Pobłogosław mnie idącego tą świętą ziemią. Pobłogosław mnie, kiedy oddycham twoim świętym powietrzem.

Pobłogosław mnie, gdy ogrzewam się świętym ogniem.

Pobłogosław mnie świętymi wodami życia.

Pobłogosław mnie, gdy uczę się żyć ze świętą potęgą męskości.

Odbywam podróż w głębinach nieświadomości, dlatego obdarz mnie mądrością i pokorą.

Daj mi umiejętność okazywania miłości nawet wtedy, gdy nie będzie ona do mnie wracać.

Daj mi wiedzę, która pozwoli mi godnie żyć.

Daj mi wolność, dzięki której uzdrowię moją rodzinę, mój naród, moich współbraci i naszą Matkę Ziemię.

Teraz jestem gotów do przywrócenia naturalnych praw suwerennego mężczyzny urodzonego przez Matkę Ziemię z łona świętej kobiety, która również narodziła się w ten sposób.

Odwołuję wszystkie umowy energetyczne ze wszystkimi osobami, z którymi uprawiałem seks i wszelkie akty seksualne, które opierałem na propagandzie środków masowego przekazu lub pornografii.

Wracam do punktu zerowego, do płodu w łonie mojej matki.

Anuluję lub usuwam wszystkie kontrakty, które wypaczają świętą męskość podczas aktów seksualnych.

Odwołuję wszystkie duchowe umowy, które rodzą poczucie rywalizacji między męskim gatunkiem, gdy mam do czynienia z jakimkolwiek świętym obrazem kobiecości.

Odwołuję także wszelkie kulturowe tabu, które nawołują do emocjonalnego dystansowania się od kobiet.

Wyrzekam się wszystkich wypaczonych duchowych kontraktów, które umieszczają mnie w innej płci niż ta, którą wybrałem przed moim urodzeniem.

Odwołuję wszystkie umowy, które zachęcają do perwersyjnych zachowań w doznaniach zmysłowych.

Usuwam wszystkie kontrakty, które blokują moją świętą męską energię, promując męską dominację w sportach, zawodach lub rozrywce w sposób demoralizujący lub degradujący świętą kobiecość.

Odwołuję wszystkie założenia patriarchalnego systemu rodziny.

Odwołuję wszystkie umowy kulturowe, które tworzyły w moim życiu obraz struktury codzienności zdominowanej przez mężczyzn.

Zwracam godność świętej kobiecości i uznaję jej właściwe traktowanie za równych sobie partnerów w tym współtworzeniu codzienności naszej egzystencji.

Odwołuję wszystkie umowy duchowe ze wszystkimi religiami, które nie dają pełnych praw
w całkowicie sprawiedliwym podziale tak kobietom, jak i mężczyznom.

Usuwam wszystkie założenia patriotyczne, które wywołują we mnie chęć udziału w wojnie i czynią mężczyzną zorientowanym na walkę.

Tym samym odwołuję wszystkie duchowe umowy ze wszystkimi władzami, którym byłem poddany w czasie odbywania służby wojskowej.

Sprzeciwiam się wszystkim działaniom, które oznaczają społeczną dominację nad kobietami
w sferze usług seksualnych (prostytucji, pornografii, wykorzystywaniu, handlu żywym towarem itp.).

Odwołuję wszystkie duchowe kontrakty, które czynią mnie nieczystym w mojej świętej męskiej ekspresji oraz te, które trzymają mnie w pułapce wstydu i poczucia winy.

Niniejszym wycofuję się ze wszystkich systemów dominacji i kontroli, dyktatury, religijnych monarchii i obezwładniających koncepcji rządowych.

Wyrzekam się każdej decyzji, jaką kiedykolwiek podjąłem, będąc sługą systemu dominacji
i kontroli.

Oświadczam, że od teraz żyję jako suwerenny, wolny byt.

Jestem w pełni obecny tu i teraz, jestem potężną jednostką, jestem sobą.

Mój uzdrowiony święty potencjał męskości żyje w zgodzie z Matką Ziemi i wyrzeka się wszelkich perwersji oraz skupia na działaniu zgodnie z duchowym sądem sprawiedliwości.

Wzywam wszystkich przodków do uczczenia tej chwili i wpisania w ziemski rejestr momentu mojego odzyskania świętej potęgi męskości.

Niech wszyscy ludzie, którzy zachowali odrobinę własnej świadomości wiedzą, że wolność da się odzyskać, bo ona cały czas tkwi w nas samych.

Świadomy swojej wartości, usuwam wszelkie kontrakty oraz przyjmuję w swoje progi wolność i dar pełnej, świętej potęgi prawdziwej męskości.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.