TELEGONIA, CZYLI SEKSUALNO-DUCHOWA WYMIANA ENERGETYCZNA PARTNERÓW

Telegonia to dość „nowy” i jednocześnie kontrowersyjny temat. „Ojciec z daleka”, „urodzony z dala od ojca”, bo tak można tłumaczyć telegonię – brzmi nieprawdopodobnie, a jednak może wiele zmienić w życiu kobiety i jej potomstwa. Okazuje się, że dziecko może dziedziczyć cechy nie tylko ojca biologicznego, ale także i… poprzednich partnerów matki.

Telegonia – dziwne urodzenia

Zjawisko telegonii zostało odkryte ponad 200 lat temu. W XIX wieku w Anglii Lord Morton postanowił przeprowadzić pewne doświadczenie, w którym chcąc uzyskać nową rasę koni, skrzyżował dwa gatunki – klacz czystej krwi z ogierem zebry.

Duże różnice genowe nie pozwoliły na owocne zapłodnienie.

Klacz została następnie pokryta ogierem swojej rasy, w wyniku czego doszło do zapłodnienia i urodziło się pasiaste źrebię!

telegonia-zebra.jpg
fot.depositphotos.com

Dalsze badania tego zjawiska pozwoliły na nadanie mu nazwy „telegonia”.

W 1980 roku w Moskwie odbyła się olimpiada, na której pojawiło się bardzo wielu ciemnoskórych sportowców.

Zachwycone nimi moskiewskie dziewczyny nie stroniły od cielesnych uciech z murzynami.

Jednak kilka lat później „zmagały” się z ich konsekwencjami, kiedy zachodząc w ciążę ze związku z białoskórym mężczyzną, rodziły ciemnoskóre dzieci.

telegonia-moskwa.jpg
fot.depositphotos.com

Seksualno-duchowa wymiana

W trakcie aktu seksualnego w klastrach wody komórkowej zapisywana jest informacja dotycząca tego, z kim się właśnie kochamy.

Najgłębszy zapis powstaje podczas tzw. pierwszego razu, czyli utraty dziewictwa.

Zapisany w ten sposób obraz mężczyzny w kobiecie i kobiety w mężczyźnie będzie rzutował na całe ich przyszłe potomstwo, nawet wtedy, gdy nie będą mieć dzieci ze sobą, lecz z innymi, nawet kilkoma różnymi partnerami.

Pamięć zapisu pierwszego partnera i partnerki będzie oddziaływała na każde poczęte z inną osobą dziecko.

Telegonia głosi, że w trakcie fizycznego połączenia dwóch ciał, w trakcie seksu zawsze dochodzi do bardzo mocnej wymiany energetyczno-informacyjnej między duchowymi ciałami.

Dotyczy to wszystkich cech osobowości, doświadczeń, poglądów, relacji z innymi oraz wzorców energetycznych chorób i ograniczeń, które mamy.

Cała informacja zapisana w biopolu mężczyzny idealnie zapisywana jest w biopolu kobiety, dla której ów mężczyzna jest pierwszym partnerem seksualnym.

telegonia-dziewictwo.jpg
fot.depositphotos.com

I odwrotnie – biopole kobiety oddziałuje na biopole mężczyzny, dla którego ona jest pierwsza.

Odtąd każda z dwóch uprawiających po raz pierwszy ze sobą seks osób staje się inna, staje się nowym człowiekiem.

Co prawda fizycznie nie zmienia się nic, jednak w jaźni dochodzi do połączenia się i synchronizacji obydwu cech osobowości.

Pradawne obyczaje

Szczególnie dobrze telegonię znali nasi słowiańscy przodkowie, dla których zachowanie dziewictwa aż do momentu zawarcia związku małżeńskiego, było podstawą seksualnej egzystencji.

Telegonia nawoływała i wciąż nawołuje do stosowania się do zasad prawa pierwszej nocy.

telegonia-prawo-pierwszej-nocy.jpg
fot.depositphotos.com

Prawo to dawno temu służyło temu, aby w łonach dziewic na danym terenie zostawiać swój obraz.

Pierwotnie bezpośrednio związane ono było z uszlachetnianiem gatunku, wedle którego zalecano, aby przyszła żona chłopa straciła dziewictwo z panem szlacheckiej, czystej krwi, mężczyzną o wysokiej randze społecznej lub rodzinnej.

W ten oto sposób ów szlachcic stawał się ojcem wszystkich dzieci tej kobiety.

NIE dla seksualnej lekkomyślności i rozwiązłości

Naukowo zostało udowodnione to, że im więcej partnerów seksualnych ma dana osoba, tym trudniej jej założyć jeden, stały i stabilny związek.

W tym wszystkim duże znaczenie ma telegonia.

We wnętrzu takiej osoby znajduje się wiele matryc, wiele wartości, wiele cech osobowości, często pozostających ze sobą w sprzeczności, pomiędzy którymi jest trudno się poruszać.

To wszystko czyni wiele trudności w znalezieniu odpowiedniego partnera, z którym chcielibyśmy związać się na stałe.

telegonia.jpg
fot.depositphotos.com

Warto również pamiętać, że wszelkie cechy partnerów seksualnych zapisanych w matrycach przechodzą następnie na dzieci, które w toku swojego życia mogą mieć problemy z odnalezieniem własnego „ja” i odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” i „do czego dążę?”.

Dlatego też wybór pierwszego partnera seksualnego oraz utrzymywanie stałości związków jest ważnie nie tylko dla utrzymania harmonijnej osobowości, życiowej stabilności i dobrej duszy, ale także i dla rozwoju zdrowego potomstwa, prawdziwie czystego i wolnego od niepożądanej energii gatunku.

Oczyść swoją matrycę

Osoby, które pragną oczyścić swoje matryce i pozbyć się seksualnej energii byłych partnerów ze swojego ciała musi przede wszystkim prawdziwie i mocno pokochać.

Związek oparty na prawdziwej miłości i stabilności oraz wspólnie założenie rodziny i wspólny dom mogą wymazać telegoniczną przeszłość.

Istnieje jeszcze stary, słowiański sposób na oczyszczanie z telegonii.

Podczas nowiu księżyca należy udać się z ukochaną osobą do naturalnego zbiornika wodnego i dokonać ablucji, rytualnego obmycia ciała z energii seksualnej byłych partnerów.

telegonia.jpg
Fazy księżyca fot.depositphotos.com

Świadomi, pełni miłości wzajemnie obmywamy swoje ciała, powtarzając tę czynność przez trzy kolejne nocy.

Po każdym obmyciu należy zachować wstrzemięźliwość seksualną i spokojnie udać się na spoczynek.

Po trzech rytuałach można na stałe powrócić do seksu, opartego tym razem na czystej karcie – czystej matrycy czekającej na nowy, jedyny zapis na całe życie…i być z tym jedynym/ą na zawsze..

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.