ZERWIJ WIĘZY I UWOLNIJ BOSKĄ POTĘGĘ KOBIECOŚCI

Kobieto, czy wiesz, że szereg duchowych umów, na które się zgadzasz w ciągu życia, blokuje Ci dostęp do Twojej wewnętrznej, boskiej potęgi kobiecości? Zdajesz sobie sprawę z tego, że strach przed przeciwstawieniem się narzuconym zasadom paraliżuje Cię i ogranicza? Możesz to jednak zmienić i uwolnić swoją kobiecość.

Rzuć wyzwanie wolności

Każdego dnia zacieśniasz sidła świadomych i nieświadomych ograniczeń swojej wolności.

Zamiast wyrzec się, wycofać, wymazać i anulować wszelkie duchowe kontrakty, Ty tkwisz w nich przez zbyt długi czas.

Jest jednak sposób, aby to zmienić!

Wykorzystując moc swojego głosu, jesteś w stanie uwolnić się od energetycznych łańcuchów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które zostały świadomie i nieświadomie stworzone.

Dzięki energetycznej mocy powtarzanych codziennie słów jesteś w stanie stać się świadomym wielowymiarowym bytem.

Dlatego też stawiam teraz przed Tobą wyzwanie – codziennie jak mantrę wypowiadaj słowa będące deklarację Twojej wolności.

Zerwij więzy i zyskaj wolność od narzuconych sobie ograniczeń, wolność od idei, które niegdyś utrzymywały cię w komforcie i złudnym poczuciu bezpieczeństwa.

Daj sobie miejsce na wewnętrzną wolność, aby stać się najlepszą wersją wrodzonego ideału.

Odkryj siebie i uwolnij swą boską kobiecą potęgę.

Żyj z tą potęgą i swoim wewnętrznym ideałem, skupiając się na pasji i ekspresji, a nie na ograniczeniach.

Deklaracja wolności

Jeśli jesteś gotowa uwolnić swą boską kobiecość codziennie skupiaj się na odwoływaniu kontraktu z Twoimi duchowymi ograniczeniami.

Staraj się skupiać na wypowiadanych słowach, traktując je jako osobistą deklarację wolności.

Oto Twój apel do boskiej kobiecości:

Wzywam wszystkie istniejące duchowe umowy z mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, ze wszystkich strumieni czasowych i wymiarów.

W tym momencie, w chwili współtworzenia mojego ideału boskiej kobiecości, wzywam wszystkich moich przodków do stworzenia jednolitego, duchowego sądu sprawiedliwości, aby pomogli mi znaleźć środki zaradcze i rozwiązać wszystkie kontrakty, które wdrukowały się w moje życie od momentu narodzin.

Wzywam duchowy sąd sprawiedliwości, aby usłyszał mój dekret o usunięciu kontraktu.

Odwołuję wszystkie duchowe umowy z religiami, kulturami, systemami wierzeń i innymi dziedzinami życia, które dominują i kontrolują boską potęgę mojej kobiecości i tworzą energetyczną nierównowagę, która wpływa na każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na tej planecie.

Wzywam Matkę Ziemię i wszystkich jej świetlnych mieszkańców w całej wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni.

O wielka tajemnico, która jesteś źródłem wszelkiej mocy, wzywam cię.

Przyjdź ze swoją świętą synchronizacją, aby wszystkie istoty mogły zyskać samoświadomość.

 

Niniejszym odwołuję umowy wszystkich religii i systemów kulturowych, które stawiają kobietę w zdominowanej pozycji nierówności.

Należą do nich m.in. nierówne płace, zakaz przyjmowania kobiet do pracy zarobkowej, posiadania własnej ziemi, prowadzenia biznesu lub ingerowanie w jej wybory edukacyjne.

Nie zgadzam się na ruch feministyczny, który został zrealizowany jako zamierzony plan Rockefellerów i sfinansowany przez CIA, aby oddzielić kobietę od jej boskiej kobiecej mocy, wzbudzić nienawiść do mężczyzn i zniszczyć rolę rodziny.

Niniejszym odwołuję wszystkie systemy wierzeń kulturowych, które stwarzają kobiecy obowiązek noszenia na sobie nierealistycznego ciężaru obowiązków i przymusu cierpienia w ciszy.

Nie zgadzam się na wszystkie systemy opieki społecznej, które kreują kobiety na osoby zbyt wrażliwe, reagujące emocjonalnie, niekontrolujące się i niestabilne, odbierające kobietom istotę własnej świadomości.

Niniejszym wycofuję wszystkie kontrakty systemów przekonań kulturowych, w których dzieci płci żeńskiej są mordowane w chwili urodzenia, okaleczane seksualnie, sprzedawane jako seksualne niewolnice lub wykorzystywane do tworzenia pornografii dziecięcej.

Nie zgadzam się również na działalność przemysłu pornograficznego, który jest podłożem seksualnych, perwersyjnych duchowych kontraktów i wyzysku kobiecego ciała oraz degradacji boskiej kobiecej mocy.

Wycofuję następujące przyzwolenia na duchową perwersję seksualną, które mają na celu oddzielenie kobiety od jej boskiej kobiecej mocy:

  • seks grupowy i wszystkie programy, które są perwersją boskiej seksualności, mające na celu sprawienie, by kobieta poczuła, że ​​jest w pewnym sensie „niewystarczająca”;
  • wszystkie standardy, w których propagowana jest rozwiązłość seksualna, poligamia, haremy oraz posiadanie kochanek;
  • wszystkie założenia i seksualne oczekiwania mężczyzn, które doprowadzają kobietę jako jednostkę do społecznej ruiny;
  • wszystkie wypaczone fantazje seksualne, które uwłaczają kobiecej godności i tworzą barierę między przestrzenią serca mężczyzny i kobiety w świętej więzi seksualnej.

 

Oświadczam, że jestem teraz czysta z tych projekcji perwersji seksualnej i powracam do źródła niewinności jako boskiej suwerennej istoty.

Niniejszym odwołuję wszystkie umowy i kontrakty stworzone w niewinności lub błogo nieświadomych stanach istnienia.

Ogłaszam teraz nową formę swojej duchowej i fizycznej czystości.

Ta nowa forma czystości usuwa wszystkie wcześniejsze koncepcje świętej seksualności, zmysłowości, przygodnego seksu.

Przywracam je wszystkie do punktu zerowego, do płodu w łonie matki. Ponownie łączę wszystkie moje nici DNA z bicie serca Matki Ziemi.

Święta kobiecość jest połączona z sercem w jej świętej kobiecej przestrzeni i nie odmawia jej cyklu miesiączkowego, akceptuje go jako czas introspekcji, retrospekcji i refleksji.

Niniejszym wycofuję wszystkie duchowe kontrakty z przemysłem rozrywkowym i reklamowym, które stworzyły programy nienawiści do samego siebie, niskiej samooceny, propagandę używek, samookaleczenia, zaburzeń odżywiania itp.

Odrzucam wszystkie kontrakty z przemysłem medycznym, które zniszczyły zdrowie kobiet
i zdolność do reprodukcji zgodnie z naturalnymi prawami Matki Ziemi.

Odrzucam środki antykoncepcyjne i inne chemikalia w pożywieniu i powietrzu, które powodują bezpłodność lub nadmierną pobudliwość seksualną.

Nie przyjmuję dobrowolnych praktyk cesarskiego cięcia, wykonywania badań prenatalnych, szczepień i odseparowywania nowo narodzonych dzieci od ich matek i ojców.

Odwołuję wszystkie założenia, które zmuszają kobietę do noszenia i rodzenia dziecka z gwałtu, z przymusowego lub aranżowanego małżeństwa oraz nastoletniej ciąży.

Teraz trwale usuwam siatkę reinkarnacji z mojej egzystencji duszy.

Nie zgadzam się na wszystkie programy mające na celu sprawienie, by kobieta czuła się za gruba, za chuda, za stara, za młoda, zbyt czarna, zbyt biała, zbyt bogata, zbyt biedna itp.

Odrzucam każdą taką projekcję, która sprawia, że ​​kobieta czuje się niewystarczająco dobra.

Oświadczam, że jestem więcej niż wystarczająco dobra.

Jestem nieskończoną świadomością. Jestem Boginią, wcieloną Boginią.

Jestem suwerenną istotą i niniejszym odzyskam moją boską kobiecą moc w tym duchowym sądzie sprawiedliwości.

Wzywam wszystkich przodków, aby wprowadzili moją wolną wolę do ziemskiego rejestru.

Aby wszyscy ludzie zrozumieli, że nasza wolność pochodzi tylko z nas samych, z naszej wolnej woli.

Pragnę otrzymać prezent wolności i dar pełnej boskiej potęgi prawdziwej kobiecości.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.