FILIPIŃSCY UCZNIOWIE MUSZĄ POSADZIĆ DRZEWA, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ

Filipińscy uczniowie zgodnie z nową ustawą przyjętą przez tamtejszy rząd, muszą sadzić drzewa, jeżeli chcą ukończyć szkołę. W ten oto sposób filipińska Izba Reprezentantów chce poradzić sobie z ogromnym problemem wylesiania.

10 drzew za świadectwo

UstawaGraduation Legacy for the Environment Act” promowana przez kongresmana Gary’ego Alejano, zachęca do międzypokoleniowej współpracy i ponoszenia odpowiedzialności za przyszłość środowiska.

Zgodnie z nią każdy uczeń, który chce skończyć szkołę i otrzymać świadectwo / dyplom jej ukończenia musi zasadzić 10 drzew.

Ustawa obejmuje 12 milionów absolwentów szkół podstawowych, 5 milionów absolwentów szkół średnich i pół miliona absolwentów szkół wyższych rocznie.

W ramach inicjatywy co roku będzie sadzonych co najmniej 175 milionów nowych drzew, łącznie ponad 525 miliardów dodatkowych drzew „w ciągu jednego pokolenia uczniów”.

sadzenie-drzewa.jpg
foto.123rf.com

Filipiński sposób na wylesianie

We wdrażaniu nowego programu mają pomagać uczniom lokalne organizacje non-profit.

To one będą wybierać odpowiednie dla klimatu, najlepiej rodzime gatunki drzew i lokalizacje ich sadzenia.

Zgodnie z ustawą drzewa będą sadzone tylko w namorzynach, istniejących lasach, rezerwatach, opuszczonych miejscach wydobycia, obszarach miejskich i terytoriach tubylczych.

Departament Środowiska i Rolnictwa ma zadbać również o sadzonki, które będą rosły w specjalnie powołanych do tego szkółkach.

Filipiny są uznawane za kraj bardzo wylesiony.

Ponad 10 milionów hektarów lasów zostało wyciętych w ciągu zaledwie 50 lat w latach 1938–1988, głównie dla przemysłu pozyskiwania drewna.

Przez cały XX wiek zalesienie Filipin spadło z 70 procent do zaledwie 20 procent powierzchni ziemi.

Bez drzew stabilizujących podłoże i linię brzegową, filipińska społeczność i obszary miejskie są narażone na podwyższone ryzyko powodzi i osuwisk.

Kongresman Alejano jest przekonany, że nawet jeśli po takim zalesianiu przetrwa zaledwie 10 proc. drzew, to i tak powszechne sadzenie przyniesie korzyści dla natury i uczniowskiej społeczności.

Uczniowie na pewno otrzymają cenną lekcję, że są częścią przyrody i muszą chronić środowisko, jeśli chcą zadbać o przyszłość swoją i swoich dzieci.

Biorąc pod uwagę, że problem wylesiania jest globalny, takie rozwiązania powinny wdrożyć również inne kraje.

⇒ Czytaj także: JAKI CEL MA MASOWE WYLESIANIE HOLANDII?

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.