FRANCUSKI DOKTOR MEDYCYNY O COVID-19: „PUBLICZNIE POTĘPIAM POWAŻNE NARUSZENIA KODEKSU ETYKI I PRZYSIĘGI HIPOKRATESA” – Odkrywamy Zakryte
FRANCUSKI DOKTOR MEDYCYNY O COVID-19: „PUBLICZNIE POTĘPIAM POWAŻNE NARUSZENIA KODEKSU ETYKI I PRZYSIĘGI HIPOKRATESA”

Francuski doktor Jean-Michel Crabbé praktykuje medycynę od ponad trzydziestu lat. Najpierw pracował jako lekarz ogólny, a następnie jako lekarz w ośrodku rehabilitacji funkcjonalnej. Od 1984 r. zajmuje się snami, chronobiologią i interakcjami psychosomatycznymi. W kontekście „epidemii” Covid-19 wystosował już dwa listy do prezydenta i kolegów lekarzy, w których przypomniał niepodważalne fakty, które wszyscy powinni wiedzieć o epidemiach i potępił aktualną działalność środowiska lekarskiego.

Oto fragmentu dwóch listów dr Jean-Michel Crabbé – jeden z 13 maja, a drugi z 27 sierpnia 2020 roku, które wystosował do prezydenta Francji i swoich kolegów lekarzy.

Niepodważalne fakty

W kontekście epidemii COVID-19 ośmielę się przypomnieć niepodważalne fakty, które wszyscy powinni wiedzieć o epidemiach.

Na początku XX wieku, u szczytu epidemii gruźlicy w sanatorium Bligny, które było przepełnione pacjentami dr Guinard nigdy nie widział ani wśród personelu, ani u rodzin personelu zagrożenia życia. Był tylko jeden przypadek gruźlicy, który można przypisać skażeniu na oddziale sanatoryjnym. (Larousse Medical Illustrated 1924, strona 1258/1400).

W latach dwudziestych personel medyczny leczył chorych na gruźlicę bez rękawiczek, masek, sprzętu jednorazowego użytku i nie byli skażeni.

Po II wojnie światowej, kiedy epidemia malała, władze sanitarne uznały gruźlicę za chorobę wysoce zaraźliwą, narzuciły surowe zasady zdrowotne i nałożyły obowiązek szczepienia BCG bez przedstawienia dowodu na jego przydatność (La Recherche, nr 356, wrzesień 2002).

W 2003 r. w paryskim ośrodku dla pacjentów z obniżoną odpornością przypadek wysoce zaraźliwej gruźlicy u opiekuna nie spowodował żadnego zakażenia wśród 180 bardzo wrażliwych pacjentów i narażonych opiekunów.

Podobnie jak przytłaczająca większość moich kolegów i personelu pielęgniarskiego, przez 45 lat pracowałem w medycynie bez specjalnej ochrony, przeszedłem dziesiątki wysoce zaraźliwych epidemii grypy bez szczepionki, nigdy nie będąc zakażonym grypą lub przez jakąkolwiek inną chorobę przenoszoną przez pacjenta.

Podobnie jak moi koledzy, zaobserwowałem, że większość chorób zakaźnych absolutnie nie jest zaraźliwa i że w rodzinach rzadko występuje więcej niż jeden chory pacjent na raz.

Każdego dnia jesteśmy narażeni na miliardy czynników zakaźnych, nie zapadając na żadną chorobę, nawet w bardzo podeszłym wieku.

[…] Wiele czynników osłabia jednostkę. Niektóre są endogenne jak wiek, specyfika genetyczna, braki, higiena osobista.

Inne czynniki są egzogenne, takie jak stres fizyczny, wypalenie zawodowe i praca nocna, narażenie na toksyny i zanieczyszczenie powietrza, skutki uboczne leków lub szczepionek.

Nawet stres psychiczny zmniejsza amplitudę oddechową, powoduje stagnację powietrza pęcherzykowego i sprzyja proliferacji prątków gruźlicy i innych czynników zakaźnych, takich jak ten koronawirus.

Od dawna wiadomo, że najlepszą szczepionką jest rok lub dwa lata karmienia piersią, dzięki czemu matka przekazuje swoje własne komórki odpornościowe dziecku, karmiąc je piersią.

Obecna sytuacja jest wypaczeniem medycyny, nadużyciem całych populacji pozbawionych prawdziwej opieki i oddanych arbitralnej władzy, niepoddanych pod opiekę doświadczonym lekarzom, ale administracji i policji.

Ta fałszywa koncepcja epidemii i zarażenia jest pretekstem do ustanowienia represyjnego systemu na skalę planety.

System ten źle traktuje ludzi młodych, pracowników, osoby starsze, sprowadza ludzkość do niewolnictwa, neutralizuje niezbędne do życia relacje społeczne i rodzinne, tworzy zbiorową histerię.

[…] Wszędzie króluje nonsens ze scjentyzmem, konsumpcjonizmem, odwróceniem tradycyjnych wartości, naruszeniem praw natury, wypaczeniem pojęcia rodziny i wspólnoty.

Poszanowanie praw natury nazywa się Mądrością, a kiedy ludzkość gwałci Mądrość, naraża się na niebezpieczeństwo. Tak więc, z zamknięciem lub bez, ludzkość może zostać zniszczona przez epidemię.

Poważne naruszenia

W kontekście „Covid-19” publicznie potępiam poważne naruszenia kodeksu etyki i przysięgi Hipokratesa przez samych lekarzy.

Wobec apokaliptycznych przemówień rozpowszechnianych w mediach przez polityków i tzw. specjalistów lekarze mają obowiązek ponownego ustalenia prawdy i dostarczenia wszystkim praktykom i opinii publicznej prawdziwych informacji.

Rejestry stanu cywilnego i różnych szpitali lub usług pogrzebowych wskazują: liczby te nie są alarmujące!

Podczas prawdziwych epidemii, takich jak dżuma czy gruźlica, w każdym domu, w każdej rodzinie byli chorzy i zmarli, a do takiej sytuacji nam bardzo daleko.

[…] Francuski Związek Lekarzy, gwarant dobrych praktyk medycznych opartych na badaniach naukowych, powinien przypominać, że noszenie maski, izolowanie osób zdrowych i dystans społeczny to środki wymyślone w 2020 roku, które nie są oparte na żadnych wcześniejszych doświadczeniach, na żadnych badaniach naukowych i nie pojawiają się w żadnej pracy medycznej.

Zalety tych środków nie są oparte na żadnej obiektywnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, a ich oczywiste konsekwencje są niezwykle poważne dla populacji z medycznego, ludzkiego i ekonomicznego punktu widzenia.

Kolegium Lekarzy jest ostatecznym gwarantem odpowiedniego szkolenia praktykujących lekarzy, a toksykologia jest tak samo ważną dyscypliną, jak bakteriologia.

Związek Lekarzy nie może ignorować faktu, że praktykujący przez dziesięciolecia byli pozbawieni szkolenia z toksykologii i nie byli w stanie zapewnić profilaktyki i diagnoz toksykologicznych w obliczu rosnącej liczby toksycznych substancji i leków, a nawet w obliczu skutków.

Szkodliwe skutki promieniowania jonizującego, zanieczyszczenia powietrza i wody, fal elektromagnetycznych, hałasu itp.

Zanieczyszczenie środowiska może odgrywać ważną i zaniedbywaną rolę w obecnym kontekście „Covid-19”.

„W służbie lekarzy w interesie pacjentów” Związek Lekarzy miał obowiązek informować praktyków w sposób obiektywny, potępiać działania profilaktyczne nieuzasadnione naukowo i niebezpieczne, zapewniać szkolenie lekarzy w tej istotnej dziedzinie, toksykologii, uspokój populację, która wpadła w histerię fałszywymi oświadczeniami mediów.

Zamiast tego zachowuje milczenie współuczestnicząc w ukrytych celach władzy politycznej w służbie globalistycznej oligarchii.

Pod pretekstem epidemii, ślepej administracji, za radami specjalistów, których doświadczenie zawodowe nie zostało udowodnione, cały system ochrony zdrowia jest wykorzystywany do szkodzenia ludności, terroryzowania jej, pozbawiania wolności, pracy i relacji międzyludzkich.

⇒ Czytaj także: WŁOSKI LEKARZ O KŁAMSTWACH COVID-19: „WOLĘ ŚMIERĆ, NIŻ SZCZEPIENIE”

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową kontakt@odkrywamyzakryte.com i ogłoszenia KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.