„GLUTENOWY MÓZG” – PSZENICA OGŁUPIA NASZ UMYSŁ!

O glutenie w ostatnim czasie z pewnością słyszałeś nie raz i nie dwa. Wiesz już, że uważany jest za toksynę zaklejającą nasze jelita. Ale… czy wiesz, że gluten wpływa też na mózg? Więcej – on odcina do niego dopływ krwi, co wpływa bezpośrednio na funkcje wykonawcze mózgu.

Kilkadziesiąt lat badań

Już w 1954 r. w literaturze medycznej zaczęły pojawiać się doniesienia o całkowitym lub częściowym ustąpieniu schizofrenii po diecie bezglutenowej.

Od tego czasu wszystkie badania i ustalenia tego związku koncentrowały się na zakłóceniu osi jelita-mózg.

Z czasem jednak pojawiło się nowe, bardziej niepokojące wyjaśnienie: spożycie glutenu odcina dopływ krwi do mózgu.

gltuen.jpg
foto.123rf.com

W 1997 roku w Journal of Internal Medicine opublikowano studium przypadku z udziałem 33-letniego pacjenta, z wcześniej zdiagnozowaną schizofrenią, który zgłosił się do lekarza z powodu ciężkiej biegunki i utraty wagi (klasyczne objawy nietolerancji glutenu).

Tomografia komputerowa mózgu pokazała, że pacjent cierpi na zmniejszony przepływ krwi do kory czołowej.

Zastosowana dieta bezglutenowa spowodowała nie tylko normalizację uszkodzenia jelit, ale także powrót przepływu krwi do kory czołowej i ustąpienie objawów schizofrenicznych.

To jednak nie wszystko…

Następnie, w 2004 r. przeprowadzono badanie kontrolne w celu sprawdzenia, czy studium przypadku pacjenta ze schizofrenią z 1997 r. było tylko zbiegiem okoliczności, czy może powszechnym skutkiem nieleczonej celiakii.

Naukowcy z Włoch porównali 15 nieleczonych pacjentów z celiakią bez zaburzeń neurologicznych lub psychicznych innych niż lęk i depresja, z 15 pacjentami z celiakią, którzy byli na diecie bezglutenowej przez prawie rok i 24 zdrowych ochotników bez celiakii, podobnej płci i w podobnym wieku.

glutenow-mózg.jpg
foto.123rf.com

Wszystkie osoby poddano badaniu tomografii komputerowej.

Wyniki były jednoznaczne – pacjenci z nieleczoną celiakią mieli upośledzony przepływ krwi do mózgu w porównaniu z pacjentami z celiakią pozostającymi na diecie bezglutenowej.

Glutenowy mózg

Zdaniem Sayear Ji, założyciela portalu Green Med Info, spożycie pszenicy i innych glutenowych zbóż za pośrednictwem jakiegoś jeszcze nieznanego mechanizmu, zakłóca przepływ krwi do mózgu u osób podatnych i w rezultacie zakłóca funkcje wykonawcze mózgu, czyli m.in.:

  • rozpoznanie konsekwencji wynikających z bieżących działań;
  • wybór między „dobrymi” a „złymi” działaniami;
  • planowanie i efektywna organizacja czasu;
  • podejmowanie decyzji;
  • obsługa danych;
  • rozwiązywanie problemów;
  • dostosowanie impulsów lub stanów emocjonalnych do sytuacji.

Zmniejszony przepływ krwi do kory czołowej u pacjentów z nietolerancją glutenu potwierdza występowanie wyżej wymienionych objawów oraz takich dolegliwości jak migrena lub tzw. mgła mózgowa.

Osoby wrażliwe na gluten lub chorzy na celiakię często zgłaszają również problemy ze snem, odczuwają lęk, cierpią z powodu bezsenności i depresji.

Większość tych objawów mija po przejściu na dietę bezglutenową, więc rozsądnym wydaje się wykluczenie glutenu z diety i niepozwolenie pszenicy na ogłupianie naszego mózgu.

⇒ Czytaj także: GLUTEN – KLEJĄCA TOKSYNA Z TWOJEJ PIEKARNI

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

P.S. Informacje przedstawione w artykule nie są pisane przez lekarza. Mającharakter informacyjny i nie stanowią fachowej porady medycznej. Wszelkie rady, które są na mojej stronie, stosujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność.