MINISTERSTWO FINANSÓW TWORZY NOWE GRUPY SZTURMOWE DLA SKARBÓWKI

Ministerstwo finansów stwierdza, że jedna jednostka oddziału szturmowego dla skarbówki nie wystarczy. Dlatego też resort planuje stworzenie nowej jednostki, która miałaby być „zbrojnym ramieniem celników i urzędników skarbowych”.

Służba Celno-Skarbowa

Elitarni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wkraczają do akcji, gdy jest podejrzenie, że obywatel ma broń lub jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej.

W rzeczywistości pełna ich nazwa to Wydział Działań Taktyczno-Operacyjnych (WDTO), do którego należy tylko kilkunastu funkcjonariuszy (często z przeszłością np. w służbach antyterrorystycznych)  podejmujących się działań, w których może wystąpić podwyższone ryzyko.

Wydział ten rocznie przeprowadza od 20 do 30 akcji związanych głównie z zatrzymaniami dotyczącymi przestępczości paliwowej, mafii VAT-owskiej, produkcji i przemytu narkotyków, papierosów i alkoholu.

Z racji tego, że liczba realizacji ich zadań stale rośnie, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, dostrzegł potrzebę zwiększenia ich liczebności.

Nowe grupy szturmowe

Resort przewidział, że w siedmiu województwach powstaną dodatkowe oddziały o nazwie Grupa Zabezpieczenia Działań, w skrócie GZD.

Nowe grupy szturmowe będą podlegać naczelnikom urzędów celno-skarbowych i służyć wsparciem dla już doświadczonych i sprawdzonych w praktyce funkcjonariuszy z WDTO.

Każda grupa będzie liczyła około 10 osób z odpowiednim doświadczeniem.

Ich głównymi zadaniami będzie m.in. wspieranie WDTO przy większych akcjach, asystowanie w trakcie przeszukiwań miejsc uznanych za niebezpieczne, zatrzymywanie podejrzanych, wsparcie przy doprowadzeniu osób na przesłuchanie czy też ochrona konwoju.

Coraz więcej jednostek szturmowych, coraz większe ich kompetencje, coraz większa manipulacja…

W Polsce na naszych oczach systemowe organy tworzą państwo policyjne, a ogłoszona „epidemia” tylko im sprzyja, stwarzając idealne okazje do usprawiedliwiania nowych represji.

⇒ Czytaj także: INTELIGENTNE ROBOTY BĘDĄ SŁUŻYĆ SKARBÓWCE DO WYKRYWANIA „SZAREJ STREFY”

♦ Zareklamuj światu swoją działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.