LEKARZ SPRZECIWIAŁ SIĘ SZCZEPIENIOM, ZOSTAŁ ZAWIESZONY W PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU

Lekarz, który kwestionował proces szczepienia oraz ostrzegał pacjentów przed szkodliwością szczepionek, decyzją Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi, został zawieszony w prawie wykonywania zawodu. 

Sprawa w toku

Pod koniec 2016 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi wszczął postępowanie w sprawie lekarza chorób wewnętrznych z Opoczna, Huberta Czerniaka.

Sprawę zgłoszono po publicznych i medialnych wypowiedziach, w których Czerniak kwestionował obowiązujący kalendarz szczepień, odradzał szczepienia noworodków oraz ostrzegał pacjentów przed szkodliwością szczepień.

hubert-czerniak.jpg
Hubert Czerniak (źródło: Internet)

Przez półtora roku prowadzono postępowanie, które miało na celu wyjaśnienie sprawy.

W tym czasie obwinionego o „antyzdrowotne” i „nieodpowiedzialne oraz wysoce szkodliwe społecznie” zachowanie lekarza przesłuchiwał kilkukrotnie rzecznik.

Powołanych zostało także dwóch biegłych – specjalistę z zakresu chorób zakaźnych i w dziedzinie pediatrii.

Wyrok sądu

Ostatecznie, na ostatniej, czwartej z kolei rozprawie decyzją Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi, lekarz Hubert Czerniak został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i zawieszony na rok w prawach wykonywania zawodu.

Przewodniczący składu sędziowskiego Tadeusz Wójcik podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że obwiniony Hubert Czerniak opierał swoje wypowiedzi o prace i opinie o znikomej naukowej wartości:

Publikacje te niejednokrotnie są wstępnymi doniesieniami, obserwacjami autorów niepotwierdzonymi badaniami czy obserwacjami w innych ośrodkach naukowych. Lekarz posługuje się argumentami wywołującymi niepokój i strach rodziców, którzy w obawie o zdrowie swoich dzieci rezygnują z ich szczepienia. Wypowiedzi te, w opinii sądu, mają charakter antyzdrowotny i charakteryzują się wysoką szkodliwością społeczną – powiedział Tadeusz Wójcik.

Podczas rozprawy przed siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które manifestowały w obronie lekarza.

Będzie odwołanie

Uznany za winnego Czerniak nie czuje się winny i nie zamierza rezygnować ze swojej lekarskiej działalności.

Orzeczenie jest nieprawomocne, więc w tej chwili pan doktor dalej może leczyć, a jego adwokat, Arkadiusz Tetela zapowiada złożenie odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Po raz kolejny widać, jak prawną przewagą cieszą się wielkie korporacje, jak skorumpowany jest nasz świat i jak bardzo chętnie nakłada się kary na ludzi głoszących niewygodną prawdę.

Hubert Czerniak zastanawia się tylko, co jeszcze musi się stać, ile autystycznych dzieci musi się urodzić, a ile niewinnych istot umrzeć, by fakty, które przytaczał w kwestii szczepień, zostały uznane za wiarygodne.

Takie wyroki są pewnego rodzaju formą obrony, ale jednocześnie okazem słabości systemu – kiedy ktoś się mu sprzeciwia, trzeba go po prostu uciszyć…

⇒ Czytaj także: NAGALAZA, CZYLI MORDERSTWO ZA PRAWDĘ O LEKARSTWIE NA RAKA

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=T-Bj1iVFqc4