RADCA PRAWNY: MANDATÓW ZA BRAK MASECZKI NIE PRZYJMUJEMY!

Radca prawny Anna Kubala z Warszawy na Facebooku regularnie publikuje posty dotyczące sytuacji prawnej w kontekście „pandemii”. 10 października 2020 roku podzieliła się kilkoma radami dotyczącymi wątpliwej legalności przepisów dotyczących obowiązku noszenia maseczek w całej Polsce. Poinformowała m.in. o tym, co należy zrobić, gdy policjant próbuje wypisać nam mandat, albo pracodawca wymaga od nas zakrywania nosa i ust.

Nowe rozporządzenie wprowadzające żółtą strefę w całej Polsce już obowiązuje.

Jego przepisy są tak samo martwe, jak te z poprzedniego rozporządzenia, dokładnie to oznacza tyle, że w dalszym ciągu TYLKO i WYŁĄCZNIE osoby CHORE lub podejrzane o zachorowanie mogą być poddane profilaktyce.

Osoby zdrowe NIE MAJĄ OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK ani przestrzegania żadnych innych wymogów profilaktycznych skierowanych ustawą do osób chorych i podejrzanych o zachorowanie – tymi słowami opublikowanymi na Facebooku radca prawny Anna Kubala podsumowała „obowiązek noszenia maseczek”.

Następnie udzieliła kilka odpowiedzi na pytania, co robić w sytuacji, gdy…

♦ Zatrzyma nas policjamandatów nie przyjmujemy. Na policjanta, który wypisze mandat mamy prawo złożyć doniesienie o możliwości popełnieniu przestępstwa DO PROKURATURY rejonowej. Policjanci nieznający przepisów dokonują przekroczenia swoich uprawnień i podlegają odpowiedzialności karnej z art. 231 kodeksu karnego. Kolejno policja nie ma podstawy do udostępniania naszych danych osobowych do sanepidu!!!

♦ Sprawa trafi do sanepidu o ile mi wiadomo obecnie sanepidy wszczynają postępowania, ale następnie je umarzają. Sanepid także nie ma podstaw do wymierzania żadnej kary za brak maseczki.

♦ Mamy do czynienia ze sprawą tzw. osoby podejrzanej o zachorowanie –  ustawa w ustępie 2 pkt. 20) i 21) podaje następujące definicje: „20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną; 21) podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia”.

♦ Noszenia maseczki wymaga pracodawca, szkoła, sklep, bank itd. – nie mają prawa do wymuszania noszenia maseczek.

Uzasadnieniem dla powyższych kwestii jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

⇒ Czytaj także: KASJERKA UKARANA GRZYWNĄ, BO NIE CHCIAŁA OBSŁUŻYĆ KLIENTKI BEZ MASECZKI

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.