CZY MARSJANIE ŻYLI NA ANTARKTYDZIE?

Czy Marsjanie żyli na Antarktydzie? Zgodnie z opowieściami intuicyjnego empaty ze zdolnościami przewidywania przyszłych wydarzeń, Corey’a Goode’a pozaziemscy przybysze z Marsa musieli opuścić swój świat, uciekli na Ziemię i osiedlili się na Antarktydzie. Dlaczego? Jak? Kiedy? Oto odpowiedź.

Kim jest Corey Goode?

Corey Goode to intuicyjny empata (IE)

, który słynie ze swych zdolności przewidywania przyszłych wydarzeń oraz komunikacji z istotami pozaziemskimi.

W wieku 6 lat zasilił szeregi jednego z programów MILAB (termin utworzony dla osób szczególnie uzdolnionych, wybitnych i uprowadzonych przez wojsko, którzy są później trenowane do różnych programów czarnych operacji wojskowych).

Corey-Goode.jpg

Goode cały czas pracuje  jako IE i obecnie jest w bezpośrednim, fizycznym kontakcie z Niebieskimi Avianami (z grupy Sojuszu Istot Kulistych), którzy wybrali go na swojego przedstawiciela do komunikacji pomiędzy nimi a wieloma pozaziemskimi Federacjami i Radami oraz jako łącznika Sojuszu Tajnego Programu Kosmicznego i posłannika ważnych przekazów dla ludzkości.

Zagrożony Mars

28 marca 2016 roku Goode opisał, że z różnych źródeł pozaziemskich informacji dowiedział się o napływie istot z innych planet w historii Ziemi.

Mars był jedną z planet, z której przybywali.

Marsjanie byli wysoce zaawansowani technologicznie, mieli antygrawitacyjne statki kosmiczne.

Angażowali się w agresywną wojnę, która doprowadziła do katastrofy planetarnej i ich ucieczki na Ziemię.

ucieczka-Mars.jpg
foto.123rf.com

Według opowieści Goode’a  Mars został szczególnie dotknięty serią katastrof ekologicznych, które były związane z wojnami z mieszkańcami pobliskiej Super Ziemi, wokół której Mars i nasz obecny Księżyc krążyły do ​​500 000 lat temu.

Super Ziemia okrążała Słońce w obszarze pasa asteroid, jaki istnieje obecnie między Marsem a Jowiszem.

Na Marsie w tym czasie była woda i tlen, które pozwalały żyć na jego powierzchni dużej populacji.

Wydarzenia, które doprowadziły do ​​zniszczenia Super Ziemi, zniszczyły także większość powierzchniowej populacji na Marsie i usunęły większość jego atmosfery.

Mars był najprawdopodobniej księżycem tej Super Ziemi i został poważnie uszkodzony przez potężne uderzenia.

I to najprawdopodobniej te wydarzenia usunęły tam warunki do życia.

Czy w związku z tym Ziemia była jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, na której uciekający Marsjanie zakładali kolonie, z których przynajmniej jedna znajdowała się na Antarktydzie?

Rasa Przed-Adamowa

W jednym z wywiadów w programie Kosmiczne Ujawnienie (sezon 7, odcinek 8) prowadzonym przez Davida Wilcocka, Corey Goode opowiadał o tym, jak został zabrany przez grupę Anshar na Antarktydę, by otrzymać informacje z pierwszej ręki, o ekscytujących odkryciach, jakie miały tam miejsce.

Oto fragment tego wywiadu:

David Wilcock (DW): […]Co dzieje się na Antarktydzie?

Corey Goode (CG): […] w 1939 roku niemiecka ekspedycja naukowa wysłana na Antarktydę odkryła ogromne półki skalne, a na nich starożytne pismo. Zrobili tam mnóstwo zdjęć i zabrali je ze sobą. Po tym zaczęli tam wysyłać wiele tajnych ekspedycji. […] Po tym jak Niemcy to odkryli, nie rozpoczęli tak naprawdę wykopalisk pod kontem archeologicznym, ale oczyścili powierzchnie i zaczęli z nich korzystać. W jaskiniach znaleźli artefakty starożytnej cywilizacji, które usunęli, a następnie wprowadzili tam swoje wojska i utworzyli bazy.

CG: Odkryto tam starożytną technologię – znaleziono tam statki kosmiczne, które zostały rozmontowane w celu stworzenia nowej cywilizacji, miast itp. Znaleziono również obszary laboratoryjne z eksperymentami genetycznymi, które najwidoczniej Rasa Przed-Adamowa prowadziła jak szalona. Odkryto tam różne istoty humanoidalne, a nawet ludzi z ogonami jak również bardzo niskie jak i bardzo wysokie istoty ludzkie – ludzi różnego rodzaju. Wykopano tam również istoty Rasy Przed-Adamowej, która rozbiła się na Ziemi gdzieś pomiędzy 55 a 60 tys. lat temu.

DW: Czym jest Rasa Przed-Adamowa?

CG: Jest to grupa istot pozaziemskich, która kiedyś zamieszkiwała planety Mars oraz Maldek, po czym nastąpiły straszliwe katastrofy, wynikające głównie z ich własnych działań oraz wojen…

DW: Co miało miejsce około pół miliona lat temu.

CG: Zgadza się, około pół miliona lat temu. Później przez jakiś czas przebywali na Księżycu. Następnie w jakiś sposób przepędzono ich również i z Księżyca. Zostali zaatakowani, po czym musieli stamtąd zbiec, a ich statki kosmiczne były zbyt uszkodzone by opuścić nasz Układ Słoneczny lub dotrzeć na inną planetę. Ponieważ musieli awaryjnie lądować na Ziemi zadecydowali, że udadzą się na ten jeden kontynent, który wciąż posiadał działającą technologię Starożytnej Rasy Budowniczych, która …

DW: O jak starej technologii tutaj mówimy?

CG: Powiedziano mi, że liczyła sobie około 1,8 miliarda lat.

DW: Co masz na myśli mówiąc „technologia”?

CG: Byli w posiadaniu tylko technologii znajdującej się na ich statkach kosmicznych. To wszystko co mieli. Z tego powodu musieli rozmontować swoje statki i przeznaczyć z nich technologie na inne cele, kiedy się tutaj rozbili. Statki te były gigantycznych wprost rozmiarów. Były to statki matki. Nazwano je: Nina, Pinta i Santa Maria.

DW: Uściślijmy, że nie ma to żadnego związku z okrętami Krzysztofa Kolumba, którego statki również nazywały się Nina, Pinta i Santa Maria. Jest to po prostu ironiczny żart. Mamy tam jednak trzy statki matki, które rozbijają się na tym kontynencie.

CG: Zgadza się. Oni mają jeszcze kilka takich ironicznych odniesień w swoich raportach.

DW: Muszę tutaj podkreślić, że jest to jeden niesamowitych szczegółów, o który rozpytywałem się Pete Petersona przez telefon, „czy wiesz coś na temat Antarktydy?” Niezależnie od ciebie powiedział mi, że przygotowują się do ogłoszenia faktu znalezienia statków kosmicznych matek. Wiedział tylko o jednym z nich – o statku matce mającym średnicę 50 km i okrągły kształt. Został znaleziony pod czapą lodową.

CG: Zgadza się. Jak dotychczas przebadali tylko powierzchnię odpowiadającą okrętowi transatlantyckiemu. Lecz dzięki temu uzyskali dostęp do innego statku. Weszli do jego środka i zaczęli go oblatywać i sprawdzać …

DW: O jej, czekaj chwilkę! Weszli do środka tego statku matki o średnicy 50 km i znaleźli wewnątrz jeszcze inny statek?

CG: Tak.

DW: I zdołali latać tym statkiem?

CG: Tak.

DW: Wewnątrz statku matki czy też poza nim?

CG: Nie, wylecieli z niego nawet poza ziemską atmosferę. Znaleźli kilka różnych rodzajów statków, które przeznaczone były do różnych celów. Jeden z nich posiadał kształt stupy.

DW: Powiedziałeś, że istoty znajdujące się w tym statku kosmicznym należały do Rasy Przed-Adamowej. Czy mógłbyś nam krótko je opisać?

CG: Tak, byli wzrostu od 3,6 do 4,3 metra, posiadali wydłużone czaszki. Ich ciała były patykowate, chude. Mężczyźni tej rasy posiadali nadmiar skóry na piersiach – mieli wiotkie klatki piersiowe.

DW: Jakiego koloru była ich skóra?

CG: To było trudne do określenia, gdyż doświadczyli straszliwego kataklizmu. Niektóre ciała miały kilka razy wokół zawinięte ramiona. Na skórze były duże, czarne plamy. Te ciała zostały wyciągnięte z pod lodu. Nie zachowały się równie dobrze jak np. na animowanych filmach o jaskiniowcach, które po znalezieniu możesz odtworzyć. Biolodzy badający te ciała i dokonujący sekcji zwłok powiedzieli, że są to istoty, które rozwinęły się w całkiem innym środowisku niż nasze i że było tam znacznie niższe ciśnienie atmosferyczne i niższe pole grawitacyjne.

DW: Jak myślisz, kto ich zestrzelił, gdy dostali się na Antarktydę? A może udzielono ci takiej informacji?

CG: Wygląda na to, że rasa ta pozostawała od jakiegoś czasu w konflikcie z Reptilianami. Powiedziano mi, że Rasa Przed-Adamowa wcale nie należała do przyjaznej i odkąd się tutaj rozbili utrzymywała Reptilian w ciągłym szachu. Doszło do kilku pomniejszych kataklizmów, po których wydarzeniu stracili swoją władzę, a Reptilianie zawsze wykorzystywali nadarzającą się okazję i powracali w chwilach ich słabości.

DW: Czyli wygląda na to, że wojna pomiędzy Istotami Przed-Adamowymi, a Reptilianami trwała tu od samego początku?

CG: Dokładnie tak. Jednakże po tych wszystkich kataklizmach, które wydarzyły się tu na Ziemi obydwie te rasy zawarły między sobą pewnego rodzaju zawieszenie broni lub umowę. Po tym wydarzeniu Reptilianie kontrolowali prawie całą Antarktydę, a Rasa Przed-Adamowa nie miała żadnego dostępu do swojej starożytnej technologii oraz swoich bibliotek. Wszystko to pozostało na Antarktydzie.

DW: Zgadza się.

CG: Ludzie, którzy przetrwali te kataklizmy w większości byli eksperymentami genetycznymi. Istoty Przed-Adamowe stworzyły hybrydy krzyżując siebie z rdzennymi mieszkańcami Ziemi, gdyż nie potrafili zbyt dobrze funkcjonować w naszym środowisku. Kiedy nastąpił ten kataklizm większość ludzi czystej rasy Przed-Adamowej znajdowało się na Antarktydzie. Istniała również niewielka ich grupa, która znajdowała się w Ameryce Centralnej i Południowej oraz jeszcze całkiem inne – obydwie należące do rodu królewskiego – w Azji i Europie.

DW: Gdy przyglądaliśmy się bliżej potomkom tej pierwotnej cywilizacji to wspomniałeś, że przylecieli tutaj w trzech statkach-matkach. Chcę tutaj uściślić, że są to jednostki latające o szerokości około 50 km każda.

CG: Tak, 50 km każda.

DW: Czy jest to największy statek kosmiczny, jakim dysponowali?

CG: Wewnątrz nich znaleziono również inne statki, które również były całkiem sporych rozmiarów. Stanowiły one jednak podrzędną flotę latającą.

DW: Czyli w trzech gigantycznych statkach kosmicznych znaleziono również inne statki?

CG: Dokładnie tak.

Zamrożona cywilizacja

Według relacji Goode’a Marsjanie musieli opuścić swój umierający świat na statku kosmicznym i szukać schronienia na innej planecie.

Tak trafili na Ziemię, która była bardzo aktywna wulkanicznie.

Wygląda na to, że Antarktyda, którą wybrali jako bezpieczną lokalizację do życia, prawdopodobnie znajdowała się w bardziej tropikalnym miejscu, które około miliona lat temu było bardzo zielone i aktywne wulkanicznie.

Antarktyda.jpg
Antarktyda foto.123rf.com

Potomkowie marsjańskich uchodźców żyjących na Antarktydzie zostali najwyraźniej zaskoczeni nagłym „przesunięciem biegunów”, które miało miejsce około 12 000 lat temu i doprowadziło do ich zamrożenia.

Goode stwierdził, że nadchodzą ważne czasy w kwestii informacji o odkryciach na Antarktydzie, które prawdopodobnie uwolnią część, ale nie całą prawdę o odkrytej, zamrożonej cywilizacji.

Jeśli miliony lat temu Marsjanie uciekli na Ziemię i osiedlili się na Antarktydzie, oficjalne ujawnienie tych wydarzeń zrewolucjonizuje nasze rozumienie historii świata.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=4dZMuoihkbA