NOWE NORMY DLA NADCIŚNIENIA, CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ CHORYCH I ..ZYSKI

Czołowi eksperci ds. zdrowia serca zaostrzyli wytyczne dotyczące wysokiego ciśnienia krwi. Zmiana, pierwsza taka od 14 lat, oznacza, że znacznie wzrośnie liczba dorosłych osób, u których będzie diagnozowane nadciśnienie. A co za tym idzie, wzrośnie także popyt na lekarstwa…

Czas na zmiany

Podczas kongresu American Heart Association ogłoszono nowe wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym ACC/AHA. Jednocześnie zmiany te opublikowano w JACC i  Hypertension .

Przez 3 lata, ponad 50 ekspertów dokonało przeglądu ponad 900 materiałów źródłowych i przeprowadziło wielokrotny proces recenzowania.

Na tej podstawie eksperci z American Heart Association i American College of Cardiology oraz  z dziewięciu innych towarzystw naukowych postanowili opracować nowe, kompleksowe zalecenie dotyczące prewencji, rozpoznania, oceny i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz poprawy wskaźników kontroli.

Autorzy tych pierwszych od 14 lat zmian podkreślają, że były one konieczne ze względu na niepokojące przeobrażenie stylu życia ludzi na świecie.

Redefinicja nadciśnienia tętniczego

Przede wszystkim zmieniono wartość progową rozpoznania nadciśnienia ze 140/90 mm Hg na 130/80 mm Hg.

Nadal za ciśnienie optymalne (normalne) uznawana jest wartość <120/80 mm Hg, ale poprzednia kategoria „prehypertension” została podzielona  na:

  • podwyższone ciśnienie tętnicze: 120–129/<80 mm Hg;
  • nadciśnienie 1 stopnia: 130–139/80–89 mm Hg;
  • nadciśnienie 2 stopnia: ≥ 140/90 mm Hg.

Autorzy zmian uważają, że rezygnacja z jednej kategorii na rzecz innej jest bardzo korzystna dla pacjentów.

Zdajemy sobie sprawę, że ciśnienie krwi, które w przeszłości uważaliśmy za normalne lub tak zwane przednadciśnieniowe, faktycznie narażało pacjenta na znaczące ryzyko chorób serca, a nawet i śmierć

– powiedział Robert M. Carey, współprzewodniczący grupy, która stworzyła raport.

Kategoria „nadciśnienie 1 stopnia” zwraca uwagę zarówno lekarzy, jak i pacjentów, i skłania do zmian.

Nowe normy – więcej chorych?

Niektórzy sceptycznie podchodzą do nowych norm dotyczących nadciśnienia tętniczego i uważają, że jest to celowe działanie w zmowie z koncernami farmaceutycznymi, które pragną sprzedawać na rynku więcej lekarstw.

W samych Stanach Zjednoczonych taka zmiana oznacza, że liczba osób poniżej 45 roku życia, u których teraz będzie diagnozowane nadciśnienie w zgodzie z nowymi normami, wzrośnie z 32 do 46 proc. chorych.

Niższa norma potroi liczbę młodych mężczyzn, u których zdiagnozuje się nadciśnienie i podwoi liczbę młodych kobiet z wysokim ciśnieniem krwi.

Jednak autorzy raportu przewidują, że stosunkowo niewielu chorych spośród tych, którzy zaklasyfikują się do nowej kategorii nadciśnienia, będzie potrzebowało leków.

Mają raczej nadzieję, że wiele osób z wczesnymi stadiami choroby będzie w stanie zająć się obniżeniem ciśnienia poprzez zmiany stylu życia, czyli np. zmniejszenie masy ciała, poprawę diety, zwiększenie aktywności fizycznej, spożywanie mniejszej ilości alkoholu i soli oraz unikanie stresu.

Tymczasem tych, którzy zmagają się z nadciśnieniem lub właśnie dowiedzieli się, że znaleźli się w granicach nowej normy zapraszamy do zapoznania się z domowymi sposobami walki z wysokim ciśnieniem krwi – TUTAJ.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.