PRZYJACIELE I GENETYCZNE PODOBIEŃSTWA, CZYLI Z KIM SIĘ ZAPRZYJAŹNIAMY?

Przyjaciel jest często osobą dużo nam bliższą emocjonalnie niż rodzina generacyjna. Zdarza się, że poznajemy kogoś i odnosimy wrażenie, że znamy go od wieków. Niczym tak, jakbyśmy wspólnie przegadali niejedną noc i przeżyli wiele przygód. Obdarzamy te osoby sympatią, zaufaniem, szacunkiem, szczerością, poświęcamy im dużo czasu i uwagi. Nasi przyjaciele stają się członkami naszej rodziny duchowej. I chociaż mogłoby się wydawać, że z przyjaciółmi nadajemy tylko na tych samych falach w wymiarze duchowym, to jednak badania naukowców potwierdzają, że łączy nas z nimi coś jeszcze – a mianowicie podobieństwo genetyczne.

Genetyczne podobieństwo

Cztery lata temu wybitny profesor socjologii i medycyny na Uniwersytecie Yale, Nicholas Christakis oraz profesor genetyki medycznej i nauk politycznych na Uniwersytecie Kalifornijskim, James Fowler, przeprowadzili badania, z których wynika, że ludzie, z którymi się przyjaźnimy, są do nas bardziej podobni pod względem genetycznym, niż inne, obce nam osoby.

Naukowcy przeanalizowali genom 1932 osób (w tym pary przyjaciół). Następnie porównali genomy par przyjaciół i par skompletowanych z nieznajomych.

Badanie wykazało, że przeciętnie każda osoba miała bardziej podobne DNA ze swoimi przyjaciółmi niż z nieznajomymi.

Badacze zauważyli, że odkrycie to wiąże się z tendencją ludzi do zaprzyjaźnienia się z podobnym pochodzeniem rasowym (a tym samym genetycznym).

Podobieństwo genetyczne między przyjaciółmi było większe niż oczekiwane podobieństwo między ludźmi, którzy mają wspólne narodowe i genetyczne dziedzictwo.

Przyjaciel z naszymi genami

W badaniu wyłoniono średnią genetycznego podobieństwa przyjaciół. Okazuje się, że nasi przyjaciele mają genetyczne powinowactwo porównywalne z naszym czwartym kuzynem, co oznacza, że ​​dzielimy z nimi około 1% genów.

Biorąc pod uwagę fakt, że wielu ludzi nie ma kontaktu ze swoimi czwartymi kuzynami lub nawet w ogóle ich nie zna, to rzeczywiście z takim genetycznym podobieństwem przyjaciele są nam naprawdę bliscy.

 

przyjaciele-hawaje=palma.jpg
fot.depositphotos.com

 

Poza tym naukowcom udało się opracować tzw. wynik przyjaźni, który na podstawie analizy genetycznej pozwala przewidzieć, kto z kim się zaprzyjaźni.

I tak analiza poszczególnych genów pozwoliła ustalić, że przyjaciółmi zostają osoby, które mają podobne geny związane ze zmysłem węchu, ale różnią się genami kontrolującymi ich odporność.

W ten oto sposób przyjaciele różnią się od nas genetycznie pod względem chorób, na które zapadają.

Wydaje się, że jest to mechanizm ewolucyjny, który służy ogółowi społeczeństwa.

Sam fakt, że ludzie przebywają z tymi, którzy są podatni na różne choroby, stanowi barierę dla szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii i przenoszenia choroby z człowieka na człowieka.

Innym godnym uwagi spostrzeżeniem jest to, że wspólne geny, które dzielimy z naszymi przyjaciółmi, rozwijają się szybciej niż inne.

Zdaniem profesora Christakisa ​​to właśnie, dlatego tak bardzo w ciągu ostatnich 30 tysięcy lat przyspieszyła ewolucja ludzka.

Istotnym czynnikiem ewolucyjnym w tej kwestii jest środowisko społeczne, w którym ważną rolę odgrywa komunikacja językowa i przyjacielskie relacje międzyludzkie.

Cóż, nie ma się więc co dziwić, że często przyjaciele są nam bliżsi niż najbliższa rodzina…

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij  TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.