CZY NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU TO DANE OSOBOWE?

Czy numer rejestracyjny pojazdu to dane osobowe? – oto jest pytanie! Jeden z obywateli Katowic stwierdził, że tak i poszedł z tą sprawą do sądu, bo niby skoro obowiązuje ochrona danych osobowych to, na jakiej podstawie przy parkometrach i innych parkingach musimy podawać numer rejestracji? Co ustalono? Czy mamy do czynienia z kolejną inwigilacją obywateli?

Obywatelskie wątpliwości

Pewien obywatel Katowic, miał wątpliwości co do słuszności obowiązku podawania numeru rejestracyjnego pojazdu przy zakupie biletów uprawniających do parkowania samochodów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta.

Mężczyzna uznał, że na podstawie numeru rejestracyjnego można zidentyfikować tożsamość właściciela, a przecież obowiązuje ochrona danych osobowych.

parkometr.jpg
Parkometr foto.123rf.com

Skoro więc rejestracja miałaby stanowić dane osobowe, a tych nie wolno przetwarzać bez dobrego uzasadnienia, obywatel, który uznał, że parkometry mogłyby funkcjonować bez tych danych, skierował sprawę do sądu administracyjnego.

W skardze wniósł o stwierdzenie nieważności zapisu regulaminu parkowania, który nakłada na parkującego taki obowiązek.

Rada miasta Katowice uznała, że numer rejestracyjny pojazdu to nie dane osobowe i podkreśliła, że jego podanie jest niezbędne do prawidłowego pobrania opłaty.

Co na to sąd?

Numer rejestracyjny a dane osobowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę obywatela Katowic, ale jednocześnie podkreślił, że orzecznictwo nie jest jednolite w kwestii tego, czy numer rejestracyjny pojazdu należy traktować jako dane osobowe.

Gliwicki sąd w swej decyzji kierował się odmiennościami wyroków sądu w Warszawie z kwietnia 2017 roku, który uznał, że numery rejestracyjne mogą prowadzić do identyfikacji osoby, dlatego stanowi dane osobowe i odmiennym stanowiskiem sądu w Krakowie, który w grudniu 2016 r. uznał, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych.

dane-osobowe.jpg
Dane osobowe foto.123rf.com

Wobec tego sąd w Gliwicach przyjął stanowisko, w którym uznał, że: tradycyjny numer rejestracyjny, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela, posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

A jednak inwigilacja

Temat wykorzystywania numerów rejestracyjnych do identyfikacji pojazdów w kontekście ochrony danych osobowych poruszony był już kilka lat temu na antenie audycji Radiowej Jedynki.

Otóż redaktor Roman Czejarek w rozmowie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych podjął temat tego, czy galerie handlowe przy wjeździe na parking mogą instalować kamery nagrywające numery rejestracyjne aut i automatycznie rozpoznające wyjeżdżające samochody?

GIODO stwierdził wówczas, że w nie we wszystkich przypadkach, ale rzeczywiście w niektórych można uznać, że numer rejestracyjny stanowi część danych osobowych.

Miał wątpliwości, czy w przypadku galerii i parkometrów, zbieranie numerów rejestracyjnych naszych aut jest słuszne:

O tym galerie przekonają się wtedy, kiedy po raz pierwszy wystąpi do nich sąd, by np. w sprawie rozwodowej udzieliły informacji, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym znajdował się tam na ich terenie w określonym czasie – tłumaczył na antenie.

Przyznał jednak, że w przypadku parkingu firmowego, na którym numer rejestracyjny pojazdu przypisany jest konkretnemu miejscu i konkretnej osobie – to tak, dla tej firmy numer rejestracyjny bez wątpienia jest naszą daną osobową.

inwigilacja.jpg
Inwigilacja foto.123rf.com

Kwestia tego, czy numery rejestracyjne są danymi osobowymi, nie powinna budzić żadnych wątpliwości.

Otóż, skoro każdy pojazd z danym numerem rejestracyjnym ma swojego właściciela – to tak – jak najbardziej są to dane osobowe, nawet jeżeli z tegoż pojazdu korzysta inna osoba.

Właściciel parkometrów, czy to na mieście, czy w galerii handlowej gromadzi tym sposobem informacje o tym, kto, gdzie i kiedy parkuje swój samochód.

Kierowanie się tłumaczeniami, że tego wymaga poprawne naliczanie opłat itp., jest tylko działaniem pod przykrywką dla „dobra” ludzkości.

To kolejny element systemowej inwigilacji…

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.