1,5 MLN ZŁ – TYLE RZĄD PRZEZNACZY NA REALIZACJĘ „PROGRAMU POLSKO-ŻYDOWSKIEGO”

1,5 mln złotych – tak, dokładnie – 1 500 000,00 złotych od polskich podatników – tyle Ministerstwo Sprawa Zagranicznych chce przeznaczyć na realizację żydowskiego komponentu III w projekcie zadania publicznego „Dyplomacja publiczna 2019”. O co w tym wszystkim chodzi?

Ogłoszony konkurs

12 grudnia 2018 roku Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne „Dyplomacja publiczna 2019.

W ramach wspomnianego wyżej projektu dofinansowane będą działania dotyczące trzech komponentów:

  • Komponent I: „Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”;
  • Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2019”;
  • Komponent III: „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”.

Na cały konkurs przeznaczono budżet 5 mln złotych, z czego 1,5 mln spoczywa na realizacji komponentu III, czyli programu polsko-żydowskiego.

program-polsko-żydowski.jpg
Program polsko-żydowski fot.123rf.com

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest do dnia 9 kwietnia 2019 r., a termin realizacji projektu przypada na okres między początkiem kwietnia a końcem listopada 2019 r.

O przyznanie dofinansowania we wszystkich komponentach, mogą ubiegać się niepubliczne szkoły wyższe, samorządy i organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), zaś publiczne szkoły wyższe mogą ubiegać się o przyznanie dotacji jedynie w ramach komponentu II i III.

Priorytetowo traktowane mają być projekty, które w swej pracy wykorzystają nowoczesne narzędzia komunikacji (istniejące portale, serwisy internetowe) umożliwiające skuteczne dotarcie do grup docelowych, w tym poprzez media społecznościowe.

Kontrowersyjny komponent III

Największe wątpliwości co do słuszności przyznania dofinansowania w ramach projektu budzi komponent III – „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość”.

Na jakich zadań realizację przeznaczono aż 1,5 ml zł?!

Otóż w regulaminie konkursu czytamy:

Celem zadania publicznego, komponent „Polacy i Żydzi – wspólne dziedzictwo i przyszłość” jest:

a) przypominanie, że Polska i Polacy są krajem i społeczeństwem znającym i szanującym wkład Żydów w polską kulturę, historię, gospodarkę, naukę i życie społeczne – podkreślanie nierozerwalnego związku tożsamości kulturowej Polaków i Żydów, opartego na wspólnym fundamencie cywilizacji judeo-chrześcijańskiej oraz na wspólnej wielowiekowej historii;

b) prezentowanie odnowy i rozkwitu życia żydowskiego w Polsce po 1989 r.;

c) wspieranie współpracy, wzajemnego zainteresowania i dialogu między Polakami i Żydami;

d) przypominanie, że Polska, jako strażnik pamięci milionów polskich Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej, pielęgnuje pamięć o ofiarach Holokaustu dłużej niż jakiekolwiek inne państwo – prezentowanie polskiego dorobku naukowego i muzealniczego w sferze zachowania miejsc pamięci związanych z Zagładą.

Co z tego wynika? – Ano to, że polski rząd nie przestaje podlizywać się Żydom i zrobi wszystko by być z nimi w jak największej komitywie.

Państwo rządzi się pieniędzmi polskich podatników, bo mu wolno, bo przecież nikt mu nie zabroni, ot tak wspierać współpracę, wzajemne zainteresowanie i dialog między Polakami i Żydami.

Prosto w oczy kłamią o rzekomej podkreślanie tożsamości kulturowej Polaków i Żydów, o naszym nierozerwalnym związku z tradycją judaistyczną.

Gdzie nasz polska tożsamość?!

Gdzie dbanie o wizerunek narodu polskiego, naszych przodków Słowian, gdzie zaznaczanie ważności słowiańskiej tradycji?!

Polacy, obudźmy się, zanim będzie za późno!

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.