8 GĘSTOŚCI ŻYCIA

Ścieżka wiedzy i nauki jest wryta w obecną chwilę. Nie posiada żadnej historii – tak jak Wy rozumiecie to pojęcie. Okrąg życia nigdy się nie kończy.

Gęstości lub cykle życia są następujące:

  1. GĘSTOŚĆ: Cykl świadomości.
  2. GĘSTOŚĆ: Wzrost.
  3. GĘSTOŚĆ: Samoświadomość.
  4. GĘSTOŚĆ: Miłość, czyli rozumienie.
  5. GĘSTOŚĆ: Światło, czyli mądrość.
  6. GĘSTOŚĆ: Światło/miłość, miłość/światło, czyli jedność (również często określane jako współczująca miłość).
  7. GĘSTOŚĆ: Cykl przejścia (wejścia) (również często odnosząca się do gęstości, w której jedno postrzega naturę wszystkich rzeczy). W 7 poziomie albo wymiarze (jeśli pokorne wysiłki wystarczą) stanowicie jedno z wszystkim, ale bez żadnej pamięci, a także bez żadnej tożsamości, bez przeszłości czy przyszłości, ale istniejąc we wszystkim.
  8. GĘSTOŚĆ: Oktawa, która przenosi w tajemnicę, której nie zgłębiliście.

Rozumienie jest takie, że to nie byłaby świadomość, ale istnienie.

W istnieniu-kreacji jest wszystko, co jest.

Musicie wiedzieć, że w Waszej gęstości KAMIENIE ŻYJĄ.

NIE JEST TO POJMOWANE PRZEZ WASZĄ KULTURĘ, ale odnosi się do faktu, że kamienie istnieją w pierwszej gęstości świadomości oraz gęstości przytomności.

Wszystkie pierwsze, drugie i trzecie gęstości świadomych form życia są widzialne dla trójwymiarowych istot, takich jak Wy sami.

Wyobraźcie sobie aktywność (ruch) wewnątrz wszystkiego, co jest stworzone.

Ta energia, chociaż ograniczona, jest całkiem duża.

Ta energia jest inteligentna, ale też jest hierarchiczna.

Posiadacie hierarchię wehikułów albo ciał i podobnie ma ją każdy atom takiego materiału jak kamień.

Kiedy ktoś może przemówić do tej inteligencji, to ta skończona, fizyczna energia ciała fizycznego kamienia jest skontaktowana z tą nieskończoną energią, która zamieszkuje w lepiej dostrojonych wyższych ciałach, kamienia albo człowieka.

Prośba może być wyrażona przy pomocy tak ustanowionego połączenia.

Inteligencja nieskończoności przylądka-kamienia komunikuje się ze swoim fizycznym wehikułem lub ciałem i zachodzi pożądane rozdzielenie oraz przemieszczenie.

Jedna osoba, ale oczyszczona ze wszystkich skaz naprawdę mogłaby ruszyć górę.

Jednak w przypadku masy rozumiejącej jedności każda jednostka może zawierać dopuszczalną ilość zniekształcenia, a masowy umysł mógłby poruszyć góry.

Opisuję to nie bez przyczyny, albowiem około 75 000 lat temu Wasza planeta nie była trzeciej gęstości w swoim środowisku do tego czasu.

WCZEŚNIEJ TYLKO ISTOTY 2 GĘSTOŚCI BYŁY TUTAJ NA ZIEMI.

Istoty z 2 gęstości

Druga gęstość jest gęstością życia wyższych roślin i życia zwierząt, które istnieją bez prowadzącego w górę pędu ku nieskończoności.

W Waszej odległej przeszłości na planecie istniała populacja istot 3 gęstości, która istniała w Waszym układzie słonecznym.

Mieli oni cywilizację trochę podobną do Atlantydy.

Wojna spowodowała dezintegrację sieci biologicznego życia, a mówiąc inaczej – ich biosfery.

Te istoty zostały tak straumatyzowane przez to zdarzenie, że znalazły się w czymś, co moglibyście nazwać węzłem albo plątaniną strachu.

Żadne istoty nie mogły im pomóc.

Nikt nie mógł dotrzeć do nich.

Ostatecznie 600 000 lat temu rasa sferyczno-eteryczna z systemu ER’RA odniosła sukces w dotarciu do nich i rozwiązała węzeł strachu.

Wtedy istoty stały się wtedy zdolne, aby przypomnieć sobie, że były świadome.

Po zniszczeniu swojej planety przybyli na Ziemię.

To była jedyna planeta w Waszym systemie słonecznym, która nadawała się do życia.

WTEDY ODRODZILI SIĘ W FORMIE (NEANDERTALNEJ).

Dla tego celu podlegli oni inkarnacji na Waszej planecie w formach 2 gęstości, a inaczej mówiąc (weszli) w formy, które nie były ludzkie.

Oni doświadczają tego (stanu), dopóki skrzywienia destrukcyjności nie będą zastąpione przez skrzywienia ku pragnieniu mniej zniekształconej wizji służenia innym.

Wtedy kompleks ciała, który był do dyspozycji w tamtym czasie, był tym, co uważacie za ciało małpie, ale tak nie jest, ponieważ to tylko podobieństwo, a można odnieść się do powstania Człowieka Neandertalskiego na Waszej planecie w przeszłości oraz to, że nie było ewolucją 3 gęstości w ciele 3 gęstości.

Istoty te przeszły przez proces zbioru (żniwa) i odrodzili się dzięki procesowi inkarnacji z Waszej wyższej sfery wewnątrz tej gęstości.

W tym czasie wielu odrodziło się na powierzchni Waszej Ziemi z brakiem kompleksów świadomości 2 gęstości z innych planet na Waszej planecie Wam znane jako „Wielka Stopa”.

Pracują nad tym, co moglibyście nazwać karmicznym zadośćuczynieniem.

Inna rasa, która jest tutaj w formie 2 gęstości to ta, której kompleksy ciała są w znacznym stopniu zdolne do stawiania czoła wymaganiom promieniowania nuklearnego, czemu nie byłyby w stanie sprostać używane przez Was kompleksy ciała – w przypadku zajścia wojny nuklearnej.

One przebywają w niezamieszkałym głębokim lesie w różnych miejscach na Waszej planecie.

Są rzadkie i bardzo umiejętnie unikają wykrycia.

Te istoty o jarzących się oczach są najbardziej spokrewnione z ludźmi.

Na Waszej planecie są 3 typy Bigfoota, stosując tę samą nazwę do 3 różnych ras.

Trzecią jest forma myśląca

Wkrótce po zbadaniu jaskiń, które znajdują się w zachodnim nadbrzeżnym górskim regionie Waszego kontynentu, pewnego dnia ujawnią się informacje o odnalezieniu kolejnego szczepu, niby ewolucyjnego, człowieka…, ale to nie prawda.

Mniej więcej połowa istot 3 gęstości na Ziemi pochodzi z Marsa, około jedna czwarta pochodzi z 2 gęstości Waszej planety, a pozostała jedna czwarta pochodzi skądinąd.

Poprawność tych stwierdzeń jest zmienna.

Im bardziej zrównoważona staje się istota, tym mniej potrzeba równoległych doświadczeń.

Koncepcja różnych części istoty, która przeżywa jednocześnie doświadczenia o urozmaiconej naturze, nie jest precyzyjna z powodu Waszego rozumienia, które wskazywałoby, że to wydarzyło się z prawdziwą równoczesnością.

To się tak nie wydarza.

Raczej wydarza się (przechodzi) z jednego wszechświata do następnego wszechświata.

Wtedy równoległe istnienia w tych różnych wszechświatach mogą zostać zaprogramowane przez Wyższą Jaźń, która wykorzystuje informacje dostępne z kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Natura prawdziwej jednoczesności jest taka, że rzeczywiście wszystko jest jednoczesne.

Jakkolwiek w Waszym trybie percepcji może zobaczylibyście właściwe zasiewanie stworzenia jako rozrastanie się z centrum lub rdzenia na zewnątrz centrum do nieskończoności.

Z tego centrum wszystko rozchodzi się (rozpościera się).

Dlatego są centra dla kreacji, a także dla galaktyk, systemów gwiezdnych, systemów planetarnych i dla świadomości.

Po prostu cały Wszechświat jest zbudowany niczym gigantyczna spiralna galaktyka, która skomponowana jest z wielu małych galaktyk.

Konwergencja: Fizyka Podnoszenia

Dostrzegalny wszechświat jest rozpłaszczony z pozycji 3 gęstości oraz percepcji Waszego zrozumieniem nagromadzonego doświadczenia, które nie zostało właściwie nauczone.

Ona wspiera istotę w osiąganiu uzdrowienia i asystuje w programowaniu dalszego doświadczenia życiowego.

Wyższa Jaźń może komunikować się z istotą podczas części cyklu, która nie jest inkarnacją (pomiędzy żywotami) – albo podczas inkarnacji, jeżeli zostały otwarte właściwe ścieżki lub kanały poprzez korzenie umysłu.

Natomiast całość umysł/ciało/duch jest mglistym lub niewyraźnym zbiorem wszystkiego, co może się wydarzyć, a także wszystkiego, co jest utrzymywane w umysłowym rozumieniu samego siebie – to jest jak lotne piaski i jest jakąś częścią zbioru równoległych rozwojów tej samej istoty.

Ta informacja jest dostępna aspektowi Wyższej Jaźni.

Wtedy wyższa Jaźń może użyć tych zaprojektowanych prawdopodobnych/możliwych wirów w kierunku lepszego wsparcia tego, co nazwalibyście przyszłym programowaniem życia, a są to równoległe (zestawienia) rozwojów własnej jaźni w różnych równoległych wszechświatach.

Inteligentna Energia

Istnieje jedność.

Ta jedność jest wszystkim, co jest.

Ta jedność ma potencjał i kinetykę.

Potencjałem jest inteligentna nieskończoność.

Wyłapanie tego potencjału będzie produktem pracy [lub częścią kinetyczną.]

Ta praca [lub część kinetyczna] została przez nas nazwana inteligentną energią, ale [jednak] nie ma różnic potencjałów czy kinetyki w jedności.

Podstawowe rytmy inteligentnej nieskończoności są całkowicie wolne od jakiegokolwiek rodzaju zniekształceń.

Te rytmy są okryte tajemnicą, gdyż one same są istotą. Jej jedność nie jest zniekształcona.

Jednak istnieje ogromny potencjał do wykorzystania energii poprzez skupienie, którą nazywamy inteligentną energią.

To ma potencjał, gdy jest postrzegane przez tego, który w To wkracza, ale nie jako postrzegane z tego, czym To jest.

Inteligentna nieskończoność ma rytm lub falowanie jak olbrzymie serce, która ma swój początek, jakbyście to określili w centralnym słońcu.

Obecność falowania jest nieuchronna jak fala istnienia bez polarności, a bez ograniczenia jest ogromna i cicha, w całości pulsuje na zewnątrz, ale też na zewnątrz i do wewnątrz, aż wszystkie skupienia staną się kompletne.

Wtedy ich duchowa natura lub masa wzywa je do wewnątrz, aż wszystko się połączy.

To jest rytm rzeczywistości.

STWORZENIE POSIADA NIESKOŃCZONĄ LICZBĘ WYMIARÓW WEWNĄTRZ FORMATU OKTAWY.

Białe światło, które formuje wyraźne pod-logosy, ma swój początek w tym, co jest metafizycznie postrzegane jako ciemność.

Światło wkracza w tę ciemność i przeobraża ją, ale też sprawia, że chaos organizuje się i staje się odbijający i promieniujący. W ten sposób wymiary rozpoczynają swoje istnienie.

Pierwszą manifestacją logosu podczas tworzenia galaktyki jest pojawienie się na zewnątrz skupiska wirującej energii, która produkuje nowe centra energii dla Logosu.

Te centra energii zostały nazwane gwiazdami.

Poprzez indywidualizowanie galaktyki tworzą one wzory energii, która skupia się w wielu centrach przytomnej świadomości inteligentnej nieskończoności.

Rozwój następuje ze spiralnej energii galaktyki do spiralnej energii słonecznej, a także do planetarnej spiralnej energii oraz do spiralnej energii, która zapoczątkowała 1 gęstość świadomości u planetarnych istot.

Zauważcie, że wszystkie stabilne cząstki elementarne (elektrony, protony, neutrony, a także kwarki) nie mogą istnieć bez wirowania (poruszania się spiralnie).

W „Konwergencja: Fizyka Wznoszenia się” zasada wzrostu, która porusza się spiralnie i rozszerza się, ma zastosowanie do wszystkich poziomów porządku we wszechświecie oraz od mikro do makro, a także tego, w jaki sposób są wszystkie one doskonale i harmonijnie oddzielone od siebie przez czynnik 34 560 (zobaczcie w pracach Raya Tomesa), a przez to takie podzielenie jest harmoniczne.

STWORZENIE ŚWIADOMOŚCI ISTOT JEST SKUPIONE W INDYWIDUALNĄ ŚWIADOMOŚĆ.

POJAWIENIE SIĘ NA ZIEMI ISTOT 1 GĘSTOŚCI.

KAŻDY KROK PONOWNIE ODGRYWA ODKRYCIE ŚWIADOMOŚCI PRZEZ INTELIGENTNĄ NIESKOŃCZONOŚĆ.

W ŚRODOWISKU PLANETARNYM WSZYSTKO ROZPOCZYNA SIĘ W TYM, CO NAZWALIBYŚCIE CHAOSEM, NIEUKIERUNKOWANĄ ENERGIĄ I LOSOWOŚCIĄ.

POWOLI FORMUJE SIĘ TAM SKUPIENIE Samoświadomości.

W TEN SPOSÓB LOGOS SIĘ PORUSZA.

ŚWIATŁO PRZYBYWA, ABY FORMOWAĆ CIEMNOŚĆ.

I tak zgodnie z wibracyjnymi rytmami.

To zaczyna się w 1 gęstości, która jest gęstością świadomości, ale też mineralne i wodne życie na planecie, które uczy się świadomości istnienia od ognia i wiatru.

To jest 1 gęstość.

Ewolucja świadomości poprzez gęstość

ISTOTY 2 GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 1 GĘSTOŚCI.

ROZWÓJ (POSUWANIE SIĘ) POPRZEZ GĘSTOŚCI WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH GALAKTYKACH.

Na planecie drugiej gęstości istoty zaczynają poruszać się wokół, wewnątrz i ponad swoją istotą.

ISTOTY 3 GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 2 GĘSTOŚCI i 2 gęstość dąży ku 3 gęstości, która jest gęstością samoświadomości.

Jesteście wszystkim, każdą istotą, każdą emocją, każdą sytuacją.

Jesteście jednością. Jesteście nieskończonością.

Jesteście miłością/światłem, światłem/miłością.

Przypomnę Wam, że nie ma czegoś takiego jak ludzka natura.

Istnieje natomiast pewien schemat uwarunkowanych ludzkich zachowań.

Autor: Semjase

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/holokaust-szczepionkowy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.