Ścieżka wiedzy i nauki jest wryta w obecną chwilę. Nie posiada żadnej historii, tak jak Wy rozumiecie to pojęcie. Okrąg życia nigdy się nie kończy.

Gęstości lub cykle życia są następujące:

1. GĘSTOŚĆ: Cykl świadomości

2. GĘSTOŚĆ: Wzrost

3. GĘSTOŚĆ: Samoświadomość

4. GĘSTOŚĆ: Miłość, czyli rozumienie

5. GĘSTOŚĆ: Światło, czyli mądrość

6. GĘSTOŚĆ: Światło/miłość, miłość/światło, czyli jedność (również często określane jako współczująca miłość)

7. GĘSTOŚĆ: Cykl przejścia (wejścia) (również często odnosząca się do gęstości, w której jedno postrzega naturę wszystkich rzeczy).

W 7 poziomie albo wymiarze, jeśli pokorne wysiłki wystarczą, stanowicie jedno z wszystkim, zatem bez żadnej pamięci, żadnej tożsamości, bez przeszłości czy przyszłości, ale istniejąc we wszystkim.

8. GĘSTOŚĆ: Oktawa, która przenosi w tajemnicę, której nie zgłębiliście.

Rozumienie jest takie, że to nie byłaby świadomość, ale istnienie.

W istnieniu-kreacji jest wszystko, co jest.

W Waszej gęstości musicie wiedzieć, że KAMIENIE ŻYJĄ.

NIE JEST TO POJMOWANE PRZEZ WASZĄ KULTURĘ, ale odnosi się do faktu, że kamienie istnieją w pierwszej gęstości świadomości, gęstości przytomności.

Pierwsze, drugie i trzecie gęstości świadomych form życia są wszystkie widzialne dla trójwymiarowych istot, takich jak Wy sami.

Wyobraźcie sobie aktywność (ruch) wewnątrz wszystkiego, co jest stworzone.

Ta energia, chociaż ograniczona, jest całkiem duża.

Ta energia jest inteligentna.

Jest hierarchiczna.

Tak, jak posiadacie hierarchię wehikułów czy ciał, podobnie ma ją każdy atom takiego materiału jak kamień.

Kiedy ktoś może przemówić do tej inteligencji, ta skończona, fizyczna energia ciała fizycznego kamienia jest skontaktowana z tą nieskończoną energią, która zamieszkuje w lepiej dostrojonych wyższych ciałach, czy to kamienia, czy człowieka.

Przy pomocy tak ustanowionego połączenia prośba może być wyrażona.

Inteligencja nieskończoności przylądka-kamienia komunikuje się ze swym fizycznym wehikułem czy ciałem i zachodzi pożądane rozdzielenie i przemieszczenie.

Jedna osoba, oczyszczona ze wszystkich skaz, naprawdę mogłaby ruszyć górę.

Niemniej jednak, w przypadku masy rozumiejącej jedności, każda jednostka może zawierać dopuszczalną ilość zniekształcenia, i masowy umysł mógłby poruszyć góry.

Opisuje to nie bez przyczyny bowiem Około 75 000 lat temu,

Wasza planeta nie była 3 gęstości w swym środowisku do tego czasu.

TYLKO ISTOTY 2 GĘSTOŚCI BYŁY UPRZEDNIO TUTAJ NA ZIEMI.

Istoty z 2 gęstości

Druga gęstość jest gęstością życia wyższych roślin i życia zwierząt, które istnieją bez prowadzącego w górę pędu ku nieskończoności.

W waszej odległej przeszłości istniała populacja istot 3 gęstości na planecie, która istniała w Waszym układzie słonecznym.

Mieli oni cywilizację nieco podobną do Atlantydy.

Ponieważ wojna spowodowała dezintegrację sieci biologicznego życia, mówiąc inaczej, ich biosfery.

Te istoty zostały tak straumatyzowane przez to zdarzenie, że znalazły się w czymś, co moglibyście nazwać węzłem czy plątaniną strachu.

Żadne istoty nie mogły im pomóc.

Nikt nie mógł dotrzeć do nich.

Ostatecznie 600 000 lat temu rasa sferyczno -eteryczna z systemu ER’RA odniosła sukces w dotarciu do nich i rozwiązała węzeł strachu.

Istoty stały się wtedy zdolne, by przypomnieć sobie, że były świadome.

Po zniszczeniu swej planety, przybyli na Ziemię.

To była jedyna planeta w waszym systemie słonecznym, która nadawała się do życia.

WTEDY ODRODZILI SIĘ W FORMIE (NEANDERTALNEJ).

Dla tego celu oni podlegli inkarnacji na Waszej planecie w formach 2 gęstości, inaczej mówiąc (weszli) w formy, które nie były ludzkie.

Oni doświadczają tego (stanu), dopóki skrzywienia destrukcyjności nie będą zastąpione przez skrzywienia ku pragnieniu mniej zniekształconej wizji służenia innym.

Wtedy będący do dyspozycji kompleks ciała w owym czasie był tym, co uważacie za ciało małpie, ale tak nie jest to tylko podobieństwo, odnosząc się do powstania Człowieka Neandertalskiego na Waszej planecie w przeszłości, oraz to, że nie było ewolucją 3 gęstości w ciele 3 gęstości.

Istoty te przeszły przez proces zbioru (żniwa) i odrodzili się dzięki procesowi inkarnacji z Waszej wyższej sfery wewnątrz tej gęstości.

Wielu odrodziło się na powierzchni Waszej Ziemi z brakiem kompleksów świadomości 2 gęstości z innych planet na Waszej planecie w tym czasie.

To dwie rasy, które używają formy 2 gęstości.

Jedna jest z Maldeka. Mieszkają wewnątrz Waszych najgłębszych podziemnych przejść i są znane Wam jako „Wielka Stopa”.

Pracują nad tym, co moglibyście nazwać karmicznym zadośćuczynieniem.

Inna rasa będąca tutaj w formie 2 gęstości to ta, której kompleksy ciała są w znacznym stopniu zdolne do stawiania czoła wymaganiom promieniowania nuklearnego, czemu nie byłyby w stanie sprostać używane przez Was kompleksy ciała-w wypadku zajścia wojny nuklearnej.

One przebywają w niezamieszkałym głębokim lesie w różnych miejscach na Waszej planecie.

Są rzadkie i bardzo umiejętnie unikają wykrycia.

Te istoty o jarzących się oczach są najbardziej spokrewnione z ludźmi.

Na Waszej planecie są 3 typy Bigfoota, stosując tę samą nazwę do 3 różnych ras.

Trzecią jest forma myśląca

Po zbadaniu wkrótce jaskiń, które znajdują się w zachodnim nadbrzeżnym górskim regionie Waszego kontynentu, pewnego dnia ujawnią się informacje o odnalezieniu kolejnego szczepu niby ewolucyjnego człowieka … ale to nie prawda.

Mniej więcej połowa istot 3 gęstości na Ziemi pochodzi z Marsa, około jedna czwarta pochodzi z 2 gęstości Waszej planety, pozostała jedna czwarta pochodzi skądinąd.

Poprawność tych stwierdzeń jest zmienna.

Im bardziej zrównoważona staje się istota, tym mniej potrzeba równoległych doświadczeń.

Koncepcja różnych części istoty przeżywającej jednocześnie doświadczenia o urozmaiconej naturze nie jest precyzyjna z powodu Waszego rozumienia, które wskazywałoby, że to wydarzyło się z prawdziwą równoczesnością.

To się tak nie wydarza.

Raczej wydarza się (przechodzi) z jednego wszechświata do następnego wszechświata.

Równoległe istnienia w tych różnych wszechświatach mogą wtedy zostać zaprogramowane przez Wyższą Jaźń wykorzystującą informacje dostępne z kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Natura prawdziwej jednoczesności jest taka, że rzeczywiście wszystko jest jednoczesne.

Jakkolwiek, w Waszym trybie percepcji Wy być może zobaczylibyście właściwiej zasiewanie stworzenia jako rozrastanie się z centrum czy rdzenia na zewnątrz centrum do nieskończoności.

Z tego centrum wszystko rozchodzi się (rozpościera się).

Dlatego są centra dla kreacji, dla galaktyk, dla systemów gwiezdnych, dla systemów planetarnych i dla świadomości.

Cały Wszechświat jest zbudowany po prostu niczym gigantyczna spiralna galaktyka, skomponowana z wielu małych galaktyk.

Konwergencja: Fizyka Podnoszenia

Dostrzegalny wszechświat jest rozpłaszczony z pozycji 3 gęstości oraz percepcji Waszego
zrozumieniem nagromadzonego doświadczenia, które nie zostało właściwie nauczone.

Ona wspiera istotę w osiąganiu uzdrowienia i asystuje w programowaniu dalszego doświadczenia życiowego.

Wyższa Jaźń może komunikować się z istotą podczas części cyklu niebędącej inkarnacją (pomiędzy żywotami) – czy podczas inkarnacji, jeśli właściwe ścieżki czy kanały poprzez korzenie umysłu zostały otwarte.

Natomiast całość umysł/ciało/duch jest mglistym czy niewyraźnym zbiorem wszystkiego, co może się wydarzyć, wszystkiego, co jest utrzymywane w umysłowym rozumieniu samego siebie; to jest jak lotne piaski i jest jakąś częścią zbioru równoległych rozwojów tej samej istoty.

Ta informacja jest dostępna aspektowi Wyższej Jaźni.

Wyższa Jaźń może wtedy użyć tych zaprojektowanych prawdopodobnych/możliwych wirów w kierunku lepszego wsparcia tego, co nazwalibyście przyszłym programowaniem życia to równoległe (zestawienia ) rozwojów własnej jaźni w różnych równoległych wszechświatach.

Inteligentna Energia

Istnieje jedność.

Ta jedność jest wszystkim, co jest.

Ta jedność ma potencjał i kinetykę.

Potencjałem jest inteligentna nieskończoność.

Wyłapanie tego potencjału będzie produktem pracy [lub częścią kinetyczna.]

Ta praca [lub część kinetyczna] została przez nas nazwana inteligentną energią. [Jednak] nie ma różnic potencjałów czy kinetyki w jedności.

Podstawowe rytmy inteligentnej nieskończoności są całkowicie wolne od jakiegokolwiek rodzaju zniekształceń.

Te rytmy są okryte tajemnicą, gdyż one same są istotą. Jej jedność nie jest zniekształcona.

Jednakże istnieje ogromny potencjał do wykorzystania poprzez skupienie energii, którą nazywamy inteligentną energią.

To ma potencjał, gdy jest postrzegane przez tego, który w To wkracza, ale nie jako postrzegane z tego, czym To jest.

Inteligentna nieskończoność ma rytm lub falowanie jak olbrzymie serce, mające swój początek jak byście to określili, centralnym słońcu, obecność falowania jest nieuchronna jak fala istnienia bez polarności, bez ograniczenia, ogromna i cicha, w całości pulsująca na zewnątrz, na zewnątrz i do wewnątrz, aż wszystkie skupienia staną się kompletne.

Wtedy ich duchowa natura lub masa wzywa je do wewnątrz, aż wszystko się połączy.

To jest rytm rzeczywistości.

STWORZENIE POSIADA NIESKOŃCZONĄ LICZBĘ WYMIARÓW WEWNĄTRZ FORMATU OKTAWY

Białe światło, które formuje wyraźne pod-logosy, ma swój początek w tym, co jest metafizycznie postrzegane jako ciemność.

Światło wkracza w tę ciemność i przeobraża ją, sprawiając, że chaos organizuje się i staje się odbijający i promieniujący. W ten sposób wymiary rozpoczynają swe istnienie.

Pierwszą manifestacją logosu podczas tworzenia galaktyki jest pojawienie się skupiska energii wirującej na zewnątrz, które produkuje nowe centra energii dla Logosu.

Te centra energii zostały nazwane gwiazdami ,indywidualizując galaktykę, tworzy wzory energii, która skupia się w wielu centrach przytomnej świadomości inteligentnej nieskończoności.

Rozwój następuje ze spiralnej energii galaktyki do spiralnej energii słonecznej, do planetarnej spiralnej energii, do spiralnej energii, która zapoczątkowała 1 gęstość świadomości u planetarnych istot.

Zauważcie, że wszystkie stabilne cząstki elementarne (elektrony, protony, neutrony, a także kwarki) nie mogą istnieć bez wirowania (poruszania się spiralnie).

W „Konwergencja: Fizyka Wznoszenia się” poruszająca się spiralnie, rozszerzająca się zasada wzrostu ma zastosowanie do wszystkich poziomów porządku we wszechświecie, od mikro do makro i w jaki sposób są wszystkie one doskonale harmonijnie oddzielone od siebie przez czynnik 34 560 (zobaczcie w pracach Raya Tomesa) to podzielenie jest harmoniczne.

STWORZENIE ŚWIADOMOŚCI ISTOT JEST SKUPIONE W INDYWIDUALNĄ ŚWIADOMOŚĆ.
POJAWIENIE SIĘ NA ZIEMI ISTOT 1 GĘSTOŚCI.

KAŻDY KROK PONOWNIE ODGRYWA ODKRYCIE ŚWIADOMOŚCI PRZEZ INTELIGENTNĄ NIESKOŃCZONOŚĆ.

W ŚRODOWISKU PLANETARNYM WSZYSTKO ROZPOCZYNA SIĘ W TYM, CO BYŚCIE NAZWALI CHAOSEM, NIEUKIERUNKOWANĄ ENERGIĄ I LOSOWOŚCIĄ.

POWOLI FORMUJE SIĘ TAM SKUPIENIE Samoświadomości.

W TEN SPOSÓB LOGOS SIĘ PORUSZA.

ŚWIATŁO PRZYBYWA, BY FORMOWAĆ CIEMNOŚĆ.

I tak zgodnie z wibracyjnymi rytmami.

To zaczyna się w 1 gęstości, która jest gęstością świadomości, mineralne i wodne życie na planecie, uczące się świadomości istnienia od ognia i wiatru.

To jest 1 gęstość.

EWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI POPRZEZ GĘSTOŚCI.

ISTOTY 2 GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 1 GĘSTOŚCI.

ROZWÓJ (POSUWANIE SIĘ) POPRZEZ GĘSTOŚCI WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH GALAKTYKACH.

Na planecie drugiej gęstości istoty zaczynają poruszać się wokół, wewnątrz i ponad swoją istotą.

ISTOTY 3 GĘSTOŚCI EWOLUUJĄ Z 2 GĘSTOŚCI i 2 gęstość dąży ku 3 gęstości, która jest gęstością samoświadomości.

Jesteście wszystkim, każdą istotą, każdą emocją, każdą sytuacją.

Jesteście jednością. Jesteście nieskończonością.

Jesteście miłością/światłem, światłem/miłością.

Przypomnę Wam, że nie ma czegoś takiego jak ludzka natura.

Istnieje natomiast pewien schemat uwarunkowanych ludzkich zachowań.

autor:Semjase

Inne artykuły SEMJASE:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/holokaust-szczepionkowy/

https://www.odkrywamyzakryte.com/wielowymiarowosc-duszy/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.