„ Artykuł zainspirowany i przygotowany  na podstawie książki „Cywilizacja dusz” Aleksander Deyev.” 

Symbiont- Dusza nie jest Wami, jest eterią, esencją istniejącą na miliardy lat użytku. SYMBIONT JEST NIELOKALNY. Jest przypisany do rzeczywistości określonej przestrzenią i istnieje nie zależnie od ciała fizycznego.

Jest (obiektem, chociaż to niewłaściwe określenie-jest Istnieniem) określanym w przestrzeni dzięki dekoherencji kwantowej, czyli ostatecznej siły determinującej kierunek, w którym podąża dany układ kwantowy.

Świadomość-Symbiont będąc w ciele fizycznym, jest tylko chwilowo przypisany do czasu i przestrzeni, a po lokalnej rezonacji może się określić i przypisać do innej rzeczywistości lokalnej lub nielokalnych wymiarach i wartościach w przestrzeni.

Mają charakter nielokalny i dopiero ich obserwacja generuje je do odbieranych i znanych jakości tak jak fuzja czasu i przestrzeni jako byt wykreowany dla postrzegania trójwymiarowej rzeczywistości.

Kwantowej Rzeczywistości” wskazuje również na mechanizm postrzegania jako czynnik determinujący dany byt.

To istnienie wielu rodzajów energii światła, która jest użyteczna dla istot z różnych wymiarów, tych najbardziej subtelnych, ale i tych wibracyjnych wymiarów także fizycznych.

Jest dana każdej istocie we Wszechświecie, niezależnie od poziomu rozwoju ewolucyjnego i wibracyjnego.

Symbiont-Dusza to 40 poziomów przenikania w danym wymiarze przestrzeni wibracji i częstotliwości, a tych wymiarów są miliardy.

W Waszym wszechświecie są 4 miliardy widzialnych układów gwiezdnych, z czego połowa, czyli 2 miliardy istnieje na nich życie, reszta jest poza spektrum postrzegania, gdzie nie rezonuje Wasza świadomość.

Te zależności wszystkie są połączone jako wielowymiar wibracji i częstotliwości.

Zwykle jest od 2 do 20 takich połączeń w samej przestrzeni poziomu 3D.

Im więcej istota ludzka jest uświadomiona, tym więcej połączeń istnieje z Symbiontem-Duszą.

Każdy poziom pozwala rezonować-symbionizować się na innym poziomie i w inny sposób.

Tylko jedna częstotliwość z tych poziomów jest przypisana istocie ludzkiej.

Symbiont-Dusza potrzebuje niewiele czasu, żeby dotrzeć do tego poziomu wibracji i częstotliwości ludzkiej, na którym potrafi z Wami rezonować, przetwarzać energie pola Ziemi i przestrzeni, do której ludzka istota jest przypisana.

Jest to ciągły proces Waszego rozwoju, Waszego dostrajania się.

Ona jest na stałe połączona z czakrą serca, nie przebywa w ciele fizycznym, ale w jednym z Waszych ciał subtelnych.

Na początku Waszego życia przebywa w najbliższych warstwach albo w najbliższych ciałach subtelnych.

W czasie dorastania oddala się coraz bardziej albo przechodzi przez różne ciała subtelne, w każdym doświadcza określonego sposobu wpływania na nas, albo zmiany Waszego sposobu postrzegania rzeczywistości, dlatego zmieniacie się z czasem.

Zmienia się Wasz sposób myślenia, sposób postrzegania ludzi, rzeczywistości, siebie.

Symbiont-Dusza nie pobiera od Was energii, zawsze przetwarza źródło zewnętrzne zasilania Waszego istnienia.

Tym źródłem jedną z wielu energii, która Was otacza, jest jednym z wielu Źródeł.

To wszystko jest połączone. W ludzkim istnieniu są 4 połączenia ze Źródłem, które są stałe i uzupełniają wszystkie potrzeby Symbiontu-Duszy.

Natomiast ewolucyjna struktura istnienia Symbiontu -Duszy jest rozciągnięta na miliardy lat, bo taka jest długość jej istnienia.

Są Symbionty-Dusze wyjątkowe, które w czasie podróży przez Wasz Wszechświat, w czasie łączenia się z różnymi istotami, zebrały wyjątkowe, wspaniałe, doskonałe informacje, wynikające z wiedzy albo doświadczenia.

One wzbogacają mądrość Wszechświata.

Takie Symbionty-Dusze są bardzo świetliste, jest ich około 10%.

Po każdym cyklu rezonacji-symbiozy-bytowania i odradzania Wszechświata (takich cykli było już 9,w ludzkich istnieniach.

Wy żyjecie obecnie w dziewiątym), ale wasza cywilizacja jest 7 generacją od poprzednich 6 – ciu.

W trzecim cyklu Wszechświata Symbionty są czystą energią, z których powstają, to bardzo złożony proces, który Wam wyjaśnię w innym przekazie.

Wszechświat potrzebował ogromnej ilości jakby czasu, żeby dorosnąć do stworzenia pierwszego Symbiontu-Duszy, pierwszego wzorca.

Od tamtego momentu Symbionty-Dusze powstają masowo.

SYMBIONT -DUSZA DLA ISTOTY LUDZKIEJ

Każdy istota ludzka, każdy człowiek jest dla Symbiontu-Duszy otoczką schronienia, przebywając w Waszych ciałach subtelnych, jest bezpieczna.

Problem zaczyna się wtedy, kiedy ciała subtelne, z powodu określonych zmian w Waszym życiu, przede wszystkim emocjonalnych, zaczynają być nieodpowiednim dla niej środowiskiem.

Taka sytuacja powstaje z powodu zanieczyszczenia Waszego ciała subtelnego nisko wibracyjnymi energiami strachu.

Im więcej jest tych emocji, tym bardziej negatywne stają się warunki dla przebywania Symbiontu-Duszy.

Kiedy tych emocji jest zbyt dużo, zmuszają Ją do wychodzenia poza ciała subtelne.

Symbiont-Dusza, wychodząc poza nie, staje się łatwym łupem, traci ochronę.

Wtedy zachodzi możliwość, że może być porwana przez różne istoty, dla których jest ogromną wartością, może być ściągana do niższych warstw astralnych.

Kiedy tak się dzieje, powoli traci połączenie ze swoim źródłem.

Im niżej schodzi, tym mniej połączeń zostaje.

Wtedy powstaje dezintegracja na poziomie energetycznym, która osłabia energie Symbiontu-Duszy.

Powoduje otępienie emocjonalne Duszy.

Zaczyna wpadać w letarg, tym silniejszy, im dalej od Was energetycznie jest odczepiana.

Symbiont-Dusza nie umiera, jej istnienie jak już wspomniałam, jest ograniczone jedynie długością Waszego Wszechświata.

Natomiast jakość jej istnienia i jakość wibracyjna, które zbiera, zależą od tego, w jakich relacjach z Wami rezonuje I żyje.

Każdy Symbiont- Dusza wtedy ma swoją osobowość, swoją historię, którą mogłaby Wam odpowiedzieć.

Ta historia trwa czasami od wielu miliardów lat i wielu Wszechświatów.

Symbionty-Dusze niektórych ludzi są unikalne, bo zebrały wiedzę, mądrość i wspomnienia z wielu poprzednich Wszechświatów, w których istniały.

Pamiętajcie, że macie Duszę

Symbiont- Dusza jest piękna, indywidualna i kompletna waży 21 gram, umiejscowiona jest nad Waszymi głowami.

Jest źródłem zasilającym szyszynkę.

Pamiętajcie o swoim pięknie i zaletach, pamiętajcie o tym, że wszystko, czego doświadczacie w swoich cyklach życia, jest częścią tego, co składa się na ten szczególny klejnot, którym jest każda indywidualna chwila.

NAJWAŻNIEJSZA CHWILA DLA SYMBIONTU-DUSZY BY ZNALAZŁA SIĘ W WASZYCH CIAŁACH

Bierze się ze zdolności istot rodzaju żeńskiego do wytworzenia energii, która otwiera w Was pokłady świadomości poprzez akt inicjacji.

Pryncypia kobiecości tkwią w jej naturze, szczególnie jej naturze inicjacyjnej jako energia żeńska, kluczu otwarcia kodu alchemicznego.

Ten klucz alchemiczny jest odsłonięty w akcie tego, co nazywa się miłością – seksualną miłością.

Kiedy dwoje Wtajemniczonych kontynuuje uprawianie miłości i w miarę jak namiętność ich połączenia wzrasta, potężne substancje chemiczne oraz energia są uwalniane w mózgu i w ciele oraz w powłoce astralnej i subtelnej.

Te przenoszą sferę w przestrzeń inną niż ich normalny sposób bycia.

Otwiera się jakby portal pola magnetycznego który generuje wzrost magnetyzmu przyciągania sfer dla Symbiontu.

Kiedy esencje energetyczne wibrują tworzą otwarty tunel (portal) kiedy przenikana jest ścianka jej wewnętrznego sanktuarium (zapłodnienie) następuje eksplozja energii –wirujących wibracji i częstotliwości w obrębie mikro wielowymiarów i światów.

Magnetyzm uwolniony z inicjacji poczęcia pomiędzy jest ogromny.

Kobieta jako energia żeńska zaczyna się trząść w niekontrolowany sposób to centrum tego jest najczęściej w samej macicy, która włącza kaskadę zmiany na poziomie subtelnym i astralnym oraz eterycznym , efekt kołysania w miednicy kreuje bardzo złożone pola magnetyczne, których partnerzy doznają nawet fizycznie w uniesieniu.

Kobieta we wzniesieniu – oboje są elektrycznością są biegunami i jeśli te bieguny się uaktywni tworzą one obwód elektryczny, powstaje światło.

W tym momencie w momencie zagnieżdżania się energii oraz otuliny pola energetycznego i elektrycznego plemnika w polu magnetycznym sanktuarium kobiety wyzwala silną energię powstania światła wchłonięcie Symbiontu który formuje Duszę oraz dostraja rezonuje przystosowuje formuje energie do formy cielesno-bytowej (Następuję poczęcie) to światło różnego rodzaju, może w ogóle być niewidoczne, może być widoczne tylko czasami lub odczuwalne jako rozkosz , albo może być widoczne dla jednych ludzi, a niewidoczne dla innych.

Ale obwód otwartego portalu i tunelu energii zawsze powstaje.

Połączenie jest jednak tak krótkie, że gdy tylko obwód powstanie, zostaje przerwany w mili sekundzie zamknięty przerwany.

Energia-Poczęcie-Życie-Wzrastanie-Kształtowanie-Narodziny.

autor: Semjase

inne artykuły Semjase:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/holokaust-szczepionkowy/

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI