WIELOWYMIAROWOŚĆ DUSZY, CZYLI SYMBIONT – WAŻNA RZECZ, KTÓRĄ TRZEBA ZROZUMIEĆ

„Artykuł zainspirowany i przygotowany na podstawie książki „Cywilizacja dusz” Aleksander Deyev.” Symbiont-Dusza nie jest Wami, gdyż jest eterią, esencją, która istnieje na miliardy lat użytku. SYMBIONT JEST NIELOKALNY. Jest też przypisany do rzeczywistości określonej przestrzenią i istnieje niezależnie od ciała fizycznego.

Jest (obiektem, chociaż to niewłaściwe określenie – jest Istnieniem) określany w przestrzeni dzięki dekoherencji kwantowej, czyli ostatecznej siły, determinującej kierunek, w którym podąża dany układ kwantowy.

Kiedy Świadomość-Symbiont jest w ciele fizycznym, to jest tylko chwilowo przypisana do czasu i przestrzeni, a po lokalnej rezonacji może się określić i przypisać do innej rzeczywistości lokalnej lub nielokalnych wymiarach i wartościach w przestrzeni.

Mają one charakter nielokalny i dopiero ich obserwacja generuje je do odbieranych i znanych jakości tak, jak fuzja czasu i przestrzeni jako byt wykreowany dla postrzegania trójwymiarowej rzeczywistości.

„Kwantowa Rzeczywistość” wskazuje również na mechanizm postrzegania jako czynnik, który determinuje dany byt.

To istnienie wielu rodzajów energii światła, która jest użyteczna dla istot z różnych wymiarów i to tych najbardziej subtelnych, ale i tych wibracyjnych wymiarów, a także fizycznych.

Jest dana każdej istocie we Wszechświecie i to niezależnie od poziomu rozwoju ewolucyjnego oraz wibracyjnego.

Symbiont-Dusza to 40 poziomów przenikania w danym wymiarze przestrzeni wibracji i częstotliwości, a tych wymiarów są miliardy.

W Waszym wszechświecie są 4 miliardy widzialnych układów gwiezdnych, z czego na połowie, czyli na dwóch miliardach istnieje życie, a reszta jest poza spektrum postrzegania, gdzie nie rezonuje Wasza świadomość.

Wszystkie te zależności połączone są jako wielowymiar wibracji i częstotliwości.

Zwykle jest od 2 do 20 takich połączeń w samej przestrzeni poziomu 3D.

Im więcej istota ludzka jest uświadomiona, tym więcej połączeń istnieje z Symbiontem-Duszą.

Każdy poziom pozwala rezonować-symbionizować się na innym poziomie i w inny sposób.

Tylko jedna częstotliwość z tych poziomów jest przypisana istocie ludzkiej.

Symbiont-Dusza potrzebuje niewiele czasu, żeby dotrzeć do tego poziomu wibracji i częstotliwości ludzkiej, na którym potrafi z Wami rezonować, przetwarzać energię pola Ziemi i przestrzeni, do której ludzka istota jest przypisana.

Jest to ciągły proces Waszego rozwoju oraz Waszego dostrajania się.

Ona jest na stałe połączona z czakrą serca i nie przebywa w ciele fizycznym, ale w jednym z Waszych ciał subtelnych.

Na początku Waszego życia przebywa w najbliższych warstwach albo w najbliższych ciałach subtelnych.

W czasie dorastania oddala się coraz bardziej albo przechodzi przez różne ciała subtelne i w każdym doświadcza określonego sposobu wpływania na nas lub zmiany Waszego sposobu postrzegania rzeczywistości, dlatego zmieniacie się z czasem.

Zmienia się Wasz sposób myślenia, a także postrzegania ludzi, rzeczywistości oraz siebie.

Symbiont-Dusza nie pobiera od Was energii, gdyż zawsze przetwarza źródło zewnętrzne zasilania Waszego istnienia.

Tym źródłem jest jedna z wielu energii, która Was otacza, jest ona jednym z wielu Źródeł.

To wszystko jest połączone. W ludzkim istnieniu są 4 połączenia ze Źródłem, które są stałe i uzupełniają wszystkie potrzeby Symbiontu-Duszy.

Natomiast ewolucyjna struktura istnienia Symbiontu -Duszy jest rozciągnięta na miliardy lat, ponieważ taka jest długość jej istnienia.

Symbionty-Dusze są wyjątkowe, które podczas podróży przez Wasz Wszechświat oraz podczas łączenia się z różnymi istotami, zebrały wyjątkowe, wspaniałe i doskonałe informacje, które wynikają z wiedzy albo doświadczenia.

One wzbogacają mądrość Wszechświata.

Takie Symbionty-Dusze są bardzo świetliste, a jest ich około 10%.

Dochodzi do tego po każdym cyklu rezonacji-symbiozy-bytowania i odradzania Wszechświata (takich cykli w ludzkich istnieniach było już 9).

Wy żyjecie obecnie w dziewiątym, ale wasza cywilizacja jest 7 generacją od poprzednich 6-ciu.

W trzecim cyklu Wszechświata Symbionty są czystą energią, z których powstają, to bardzo złożony proces, który Wam wyjaśnię w innym przekazie.

Wszechświat potrzebował ogromnej ilości jakby czasu, żeby dorosnąć do stworzenia pierwszego Symbiontu-Duszy, czyli pierwszego wzorca.

Od tamtego momentu Symbionty-Dusze powstają masowo.

Symbiont-dusza dla istoty ludzkiej

Każdy istota ludzka, każdy człowiek jest dla Symbiontu-Duszy otoczką schronienia, która przebywa w Waszych ciałach subtelnych, ale też jest bezpieczna.

Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy ciała subtelne, z powodu określonych zmian w Waszym życiu i to przede wszystkim emocjonalnych, zaczynają być nieodpowiednim dla niej środowiskiem.

Taka sytuacja powstaje z powodu zanieczyszczenia Waszego ciała subtelnego nisko wibracyjnymi energiami strachu.

Im więcej jest tych emocji, tym bardziej negatywne stają się warunki dla przebywania Symbiontu-Duszy.

Kiedy tych emocji jest zbyt dużo, to zmuszają Ją do wychodzenia poza ciała subtelne.

Kiedy Symbiont-Dusza wychodzi poza nie, staje się łatwym łupem i traci ochronę.

Wtedy zachodzi możliwość, że może być ona porwana przez różne istoty, dla których jest ogromną wartością, ale też może być ściągana do niższych warstw astralnych.

Kiedy tak się dzieje, to powoli zaczyna tracić połączenie ze swoim źródłem.

Im niżej schodzi, tym mniej połączeń zostaje.

Wtedy powstaje dezintegracja na poziomie energetycznym, która osłabia energię Symbiontu-Duszy.

Powoduje otępienie emocjonalne Duszy.

Zaczyna wpadać w letarg, a jest ona tym silniejsza, im dalej jest od Was energetycznie odczepiana.

Symbiont-Dusza nie umiera, gdyż jej istnienie, jak już wspomniałam, jest ograniczone jedynie długością Waszego Wszechświata.

Natomiast jakość jej istnienia i jakość wibracyjna, które zbiera, zależą od tego, w jakich relacjach z Wami rezonuje i żyje.

Wtedy każdy Symbiont-Dusza ma swoją osobowość oraz swoją historię, którą mogłaby Wam opowiedzieć.

Ta historia trwa czasami od wielu miliardów lat i wielu Wszechświatów.

Symbionty-Dusze niektórych ludzi są unikalne, ponieważ zebrały wiedzę, mądrość i wspomnienia z wielu poprzednich Wszechświatów, w których istniały.

Pamiętajcie, że macie Duszę

Symbiont-Dusza jest piękna, indywidualna i kompletna, a waży 21 gram i umiejscowiona jest nad Waszymi głowami.

Jest źródłem, który zasila szyszynkę.

Pamiętajcie o swoim pięknie i zaletach oraz pamiętajcie o tym, że wszystko, czego doświadczacie w swoich cyklach życia, jest częścią tego, co składa się na ten szczególny klejnot, którym jest każda indywidualna chwila.

Najważniejsza chwila dla symbiontu-duszy jest taka, aby znalazła się w waszych ciałach.

Bierze się ona ze zdolności istot rodzaju żeńskiego do wytworzenia energii, która otwiera w Was pokłady świadomości poprzez akt inicjacji.

Pryncypia kobiecości tkwią w jej naturze, a szczególnie w jej naturze inicjacyjnej jako energia żeńska, czyli energia kluczu otwarcia kodu alchemicznego.

Ten klucz alchemiczny jest odsłonięty w akcie tego, co nazywa się miłością – seksualną miłością.

Kiedy dwoje Wtajemniczonych kontynuuje uprawianie miłości i w miarę jak namiętność ich połączenia wzrasta, to potężne substancje chemiczne oraz energia są uwalniane w mózgu, w ciele, a także w powłoce astralnej i subtelnej.

Te przenoszą sferę w przestrzeń inną niż ich normalny sposób bycia.

Wtedy otwiera się jakby portal pola magnetycznego, który generuje wzrost magnetyzmu przyciągania sfer dla Symbiontu.

Kiedy esencje energetyczne wibrują, to tworzą otwarty tunel (portal), a kiedy ścianka jej wewnętrznego sanktuarium (zapłodnienie) jest, to następuje eksplozja energii, czyli wirujących wibracji i częstotliwości w obrębie mikrowielowymiarów i światów.

Magnetyzm uwolniony z inicjacji poczęcia pomiędzy nimi jest ogromny.

Kobieta jako energia żeńska zaczyna się trząść w niekontrolowany sposób, a centrum tego jest najczęściej w samej macicy, która włącza kaskadę zmiany na poziomie subtelnym i astralnym oraz eterycznym, do tego efekt kołysania w miednicy kreuje bardzo złożone pola magnetyczne, których partnerzy doznają nawet fizycznie w uniesieniu.

Kobieta we wzniesieniu – oboje są elektrycznością, a także są biegunami i jeżeli te bieguny uaktywni się, to tworzą one obwód elektryczny i wtedy powstaje światło.

W momencie zagnieżdżania się energii oraz otuliny pola energetycznego i elektrycznego plemnika w polu magnetycznym sanktuarium kobiety wyzwala silną energię powstania światła, ale też dochodzi do wchłonięcia Symbiontu, który formuje Duszę oraz dostraja, rezonuje, przystosowuje i formuje energię do formy cielesno-bytowej (następuje poczęcie).

Jest to światło różnego rodzaju i może być w ogóle niewidoczne, ale też może być widoczne tylko czasami lub odczuwalne jako rozkosz albo może być widoczne dla jednych ludzi, a niewidoczne dla innych.

Jednak obwód otwartego portalu i tunelu energii zawsze powstaje.

Połączenie to jest jednak tak krótkie, że gdy tylko obwód powstanie, to zostaje przerwany w mili sekundzie i zamknięty.

Energia-Poczęcie-Życie-Wzrastanie-Kształtowanie-Narodziny.

Autor: Semjase

Inne artykuły Semjase:

https://www.odkrywamyzakryte.com/ujawnienie-2/

https://www.odkrywamyzakryte.com/holokaust-szczepionkowy/

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.