WYŻSZA ŚWIADOMOŚĆ, CZYLI TRANSCENDENTALNY OKRES KOLOSALNYCH ZMIAN DLA LUDZKOŚCI

Nasza Ziemia także posiada 7 czakr położonych w równych odległościach od siebie. Czakra Podstawy znajduje się w Mount Shasta w Kalifornii. Czakra seksu jest na Wyspie Słońca na jeziorze Titicaca w Ameryce Południowej. Czakra splotu solarnego znajduje się w Uluru-Katatjuta, w Australii. Czakra Serca w Glastonbury-Shaftesbury w Anglii. Czakra Gardła w egipskiej Gizie, tam, gdzie piramidy. Czakra 3 oka jest w Kuh-e Malek Siah w Iranie, a czakra Korony na górze Kailash w Tybecie.

Od strony naukowej można to wyjaśnić tym, że w jądrze Ziemi jest skrystalizowane stopione żelazo, które rezonuje z częstotliwością około 7 Hz.

Wszędzie na Ziemi istnieją energetyczne wiry, przez które emitowana jest energia elektromagnetyczna.

Jest też kilka wirów wzdłuż równika, gdzie zdarzają się dziwne anomalie, jak awarie radia, czy błędy kompasów, a także zniknięcia statków i samolotów.

Mogliście słyszeć o niektórych.

Emocje, są częścią prawdziwej rzeczywistości wyższej świadomości.

Jeżeli emocje są częścią sfery, której nie doświadczamy pięcioma zmysłami, to jak to się dzieje, że jesteśmy świadomi swoich emocji?

To, co większość osób uważa za emocje, tak naprawdę nimi nie jest.

Doświadczamy tylko fizycznych przejawów tych emocji.

Złość powoduje zakłócenia w psychice, które objawiają się jako Ego.

Takie przejawienia wywołują przyspieszenie akcji serca, wzrost temperatury ciała, oraz wiele innych fizycznych objawów świadczących o złości.

Tak, jak muzyka z radia, jest fizyczną manifestacją niematerialnego sygnału tak samo nasze doświadczanie emocji, jest przejawieniem niematerialnego sygnału.

Wykazano, iż nasze emocje mają określone częstotliwości wibracyjne.

Co więcej, są tylko dwa rodzaje emocji, jakich doświadczają ludzie: Strach i Miłość.

Wszystkie inne wywodzą się bezpośrednio od nich.

Strach ma długą i powolną częstotliwość wibracji, podczas gdy miłość ma bardzo szybką i wysoką częstotliwość.

Żeby zobrazować wibracje – podstawę naszego bytu, Hanz Jenny w latach 40. opracował Cymatykę, by wykazać, że gdy wibracja dźwiękowa przechodzi przez jakiś nośnik, pojawi się pewien wzór.

Gdy zwiększa się częstotliwość, wzór staje się bardziej złożony.

To właśnie dzieje się z Ziemią i z Ludzkością.

Jest 64 potencjalnych kodów aminokwasów w naszym DNA, złożonym z 4 elementów: węgla, tlenu, wodoru i azotu.

Zgodnie z logiką, powinniśmy mieć aktywne wszystkie 64 kody w naszym DNA.

Jednak obecnie aktywne jest tylko 20.

Spośród wszystkich 64 możliwości wygląda na to, że jedynie 20 tych kodów jest teraz włączone. 20 aminokwasów.

Istnieje przełącznik, który je włącza i wyłącza.

Tym przełącznikiem jest to, co zwiemy emocją.

Po raz pierwszy widzimy bezpośredni związek wzorców emocjonalnych z ludzkim materiałem genetycznym.

Strach jest długą, powolną falą emocji.

Tak więc ta fala jest długą, powolną falą, która dotyka relatywnie niewielu punktów łańcucha DNA.

Tak więc osobnik żyjący w strachu jest ograniczony ilością tych antenek, dla niego dostępnych.

Osobnik żyjący w miłości – jak widać, jest to wyższa częstotliwość o krótszej fali, dlatego ma więcej potencjalnych miejsc do kodowania wzdłuż tego genetycznego wzorca.

Te informacje są zdumiewające, bo po raz pierwszy mamy namacalny związek między emocjami i genetyką.

Warto to pojąć, gdyż inny badacz – Władimir Poponin zmierzył ilość cząsteczek światła zwanych fotonami wewnątrz próżniowej probówki.

Fotony były rozproszone.

Gdy włożono do probówki fragment kodu DNA i ponownie zmierzono fotony, odkryto, iż fotony zgromadziły się wokół kodu DNA.

Po usunięciu próbki DNA fotony pozostały ustawione w jego kształcie, pomimo iż DNA już nie było.

Był to tzw.

Eksperyment Fantomowego DNA.

Wszechświat, a DNA

Naukowcy wypełniają dziś istotną lukę między światem fizycznym a eterycznym, czy duchowym.

Nasze emocje wpływają bezpośrednio na strukturę naszego DNA, które kształtuje świat fizyczny doświadczany przez nas na co dzień.

Przekazy pozostawione nam przez starożytnych były czymś więcej niż tylko przepowiedniami ogólnoświatowego rządu, czy Nowego Porządku Świata.

Teraz rozumiemy, czemu studiowanie ciał niebieskich było takie ważne.

Rotacje i orbity wszystkich ciał naszego wszechświata służyły jako zegar wyznaczający wszystkie zmiany.

Pomagało to starożytnym zrozumieć, że zmiany ciał niebieskich, są lustrem zmian całego istnienia.

21 Grudnia 2012 to było po prostu naturalne przejście z jednej formy energetycznej do innej.

Transcendentalna ewolucja człowieka.

Data ta znana jest jako punkt zero.

Nasze Słońce, jak i Ziemia tracą swoje pola magnetyczne, a ruch obrotowy Ziemi zwalnia.

W tym samym czasie jej częstotliwość rezonansowa zwana „Rezonansem Schumana” wzrasta zgodnie z przewidywalną sekwencją ciągów Fibonnacci’ego.

Na poziomie komórkowym, nasze ciało reaguje na puls elektromagnetyczny.

Starożytni nazwali to Świętym Układem’.

Komórki otrzymują ten puls z mózgu, który dostaje go z serca, które odbiera swój puls z Ziemi.

Jej puls bierze się z Układu Słonecznego, a ten z Galaktyki, a w końcu z całego wszechświata.

Dosłownie dzielimy ten puls z całą egzystencją.

To kolejny przykład na to, że wszystko jest jednym.

Odkąd naukowcy zaczęli zapisywać ziemski puls, pozostawał on na poziomie ok. 7,8 cykli na sekundę.

Była to wartość stała, aż do roku 1986/1987.

Wtedy gwałtownie zaczął wzrastać do ok. 9 cykli/s w 1996 roku.

Tak więc w ciągu dziesięciolecia wzrósł o 2 cykle/s.

Co to oznacza dla ludzkości?

Tak jak w Cymatyce wyższe częstotliwości powodowały bardziej złożone struktury, tak teraz doświadczamy początku wielkiej zmiany wibracji fizycznych duchowych.

Trudno pojąć co dokładnie stanie się z naszymi ciałami fizycznymi, ale starożytne teksty, religie pogańskie i monoteistyczne, szkoły mistyczne i tajne zakony – wszystkie podają wskazówki, jakie to będzie doświadczenie.

„Człowiek zmienia się w formę światłą /nie z tego świata” Szmaragdowe Tablice Thotha.

Nie będzie cierpieć bólu śmierci, kiedy nadejdę w chwale”.

Zostanie zmieniony w mgnieniu oka w nieśmiertelnego”.

„W naszych ciałach zobaczymy naszych stwórców”. Księga Mormonów.

Tybetańska Księga Umarłych wyjaśnia, że różne kody wibracyjne tworzą warunki do wejścia w stan buddy.

Podobne treści zawiera Egipska „Nuith”.

Będzie to zmiana epok

Ludzie nieprzystosowani, nie będą w stanie poradzić sobie z gwałtownymi zmianami w psychice.

Jedynym sposobem, by przygotować się na to, co ma nadejść, jest to,
czego poszukiwaliśmy całe życie: Prawda.

Nie prawda o rządzie, handlu, religii, terroryzmie lub czymkolwiek zewnętrznym, ale prawda o nas samych, o naszej psychice i naszym cieniu.

W zachodniej kulturze jesteśmy uczeni, że bycie normalnym oznacza bycie tylko szczęśliwym, nigdy smutnym.

Bycie tylko kochającym i nigdy wściekłym.

Wybaczającym, a nigdy zazdrosnym.

Brzmi to wiarygodnie, ale tak nie jest.

Nie powinniśmy tłumić żadnych negatywnych emocji, gdyż wywołuje to nierównowagę.

By stawić czoła naszym emocjom, musimy się im poddać, a nie zwalczać je.

Musimy je uznać i pozwolić im spełniać swoje zadania ucząc się od nich.

Starożytni Esseńczycy pozostawili nauki sięgające 6000 lat wstecz.

Uczyli, że nasze relacje z innymi, ze światem i wydarzeniami są lustrem części naszej psychiki, która wymaga oczyszczenia.

Autor Gregg Braden wspaniale wyjaśnia te kwestie w swoich pracach.

Jego prace i studia nad tą tematyką, przyczyniły się znacząco do połączenia nauki i duchowości.

Ważne jest, by zrozumieć, że gdy boisz się straty, śmierci, wojny, terroryzmu czy zmian, na podstawie tych lęków, dajesz innym sposobność kontrolowania ciebie.

Gdy walczysz z biedą, rasizmem, czy o wolność, zewnętrznie starasz się stłumić problem, któremu powinieneś stawić czoła w swoim wnętrzu.

Takie sytuacje są lustrami naszych lęków.

Dlatego ważne jest, by kochać i tylko kochać.

Kochać tych, którzy są nam przyjaźni, ale w szczególności kochać swoich wrogów.

Nie patrz na swoje lęki jako na zagrożenie, tylko zrozum, że ten materialny świat jest tylko fizyczną manifestacją lęku lub miłości obecnych w twojej świadomości.

To proste!

Wszystko, z czym się musisz zmierzyć w życiu, jest przed tobą.

Gdy chcesz zobaczyć, jakie są twoje prawdziwe wewnętrzne lęki, przeanalizuj swoje pragnienia i zahamowania.

Tego, co wyjaśniliśmy wcześniej o ezoterycznych planach wąskiej elity przywódców, nie powinieneś się obawiać.

Oni od tysięcy lat pociągają za sznurki, by manipulować ludzkością.

I to działało, aż dotąd.

Każdemu systemowi religijnemu czy innemu jest łatwo pogrywać na naszym poczuciu bezpieczeństwa, na wmawianiu nam, że zatroszczy się o nasze bezpieczeństwo.

Przyklaskujemy temu.

Nie obwiniajmy więc religii.

Obwiniajmy naszą niepewność, która pozwala religii kwitnąć i która pozwala istnieć tak wielu niszczącym nas systemom.

Dlatego nie możemy się uwolnić

Ron Sekley z wydziału Chemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykazał, iż DNA działa jako antena zarządzająca rozwojem komórkowym.

Antena pierwotnej funkcji, którą spełnia DNA.

Jest emiterem i odbiornikiem fotonów – światła oraz fononów – dźwięku.

Dla rozwoju komórkowego to oznacza, że spiralne zwoje DNA odbierają duchową energię miłości i emitują ją, manifestując w polu kwantowym, czyli fizycznej materii ciała.

Oto częstotliwości w Hercach (Hz), czyli cykle na sekundę, do których muzycy mogą dostroić instrumenty i eksperymentować.

To skala muzyczna stwórcy: oryginalne solfeggio przez 3000 lat zagrzebane w Biblii.

Tak więc antyczny kapłan wiedział, jak lewitować olbrzymie kamienie, by zbudować Piramidy i miał masońską (kamieniarską) wiedzę starszą niż antyczny Egipt.

Posiadanie tej wiedzy, tych częstotliwości dawało możliwość tworzenia, destrukcji i czynienia cudów upoważnionym osobom, które miały do niej dostęp.

Mówię o tym, z powodu tej metafory: Oto różnica między potęgą stwórcy a czymkolwiek innym.

A szczególnie złym.

Możesz wejść do całkowicie ciemnego pokoju pełnego zła, ciemności i zapalić małą świeczkę, a ciemność natychmiast zniknie.

Nie da się zrobić odwrotnie.

Nie da się wejść do oświetlonego pokoju wypełnionego prawdą, mądrością i prawością, zadowoleniem, zdrowiem i harmonią z uniwersalną potęgą, nie da się wziąć żadnej ilości ciemności, by wejść z nią do tego pokoju i odnieść jakikolwiek skutek.

To metafora, o której często rozmyślam, gdy wydaje mi się, że nie mam mocy.

To wspaniała lekcja dla mnie i dla wszystkich: dowiedzieć się, że jesteśmy po zwycięskiej stronie.

Na końcu zwyciężymy

Zrozum, że nie ma żadnej bitwy do wygrania, żadnej wojny.

Nie trzeba będzie użyć żadnej broni ani na nikogo podnieść ręki.

Większość ludzi zastanawia się, jak pojedyncza osoba może robić różnicę.

Pytają, czy skoro wszystko to jest takie proste, a informacje te są dostępne, to dlaczego ktoś nie stawił czoła swoim lękom i nie zmienił świata dla innych?

To najtrudniejsza i najpiękniejsza zagadka w naszym życiu.

Twoja rzeczywistość dotyczy Ciebie i tylko Ciebie.

Twoja ciekawość doprowadziła Cię do tych informacji, by spełnić pewne zadanie w Twoim życiu.

By zrozumieć, jak wszechświat jest prawdziwym hologramem, profesor matematyki z Uniwersytetu Yale opracował wzór, który potem obliczają komputery.

Nazwany od jego nazwiska „Zbiorem Mandelbrota” wydaje się na pozór zdezorganizowany.

Niezależnie jak bardzo przybliżysz całą strukturę, zawsze odnajdziesz taki sam kształt w całości.

Każdy fraktal dzielony w nieskończoność, zawsze przedstawia obraz całości.

Gdy jeden fraktal zmieni swój wzór, cała struktura zmieni się razem z nim.

To oznacza, że nie trzeba budzić całego świata.

Nie ma sensu informować 6 miliardów ludzi świata o tym przesłaniu.

Ważne jest, tylko byś Ty sam nauczył się stawiać czoła swoim wewnętrznym lękom i nauczył się kochać.

Gdy widzisz swoje lęki takimi, jakimi są i panujesz nad emocjami, wtedy i tylko wtedy będziesz tak naprawdę wolny.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=BfeKcK7upKo