CICHA BROŃ I CICHE WOJNY, CZYLI MAMY JUŻ III WOJNĘ ŚWIATOWĄ

„Cicha broń dla cichych wojen: Wprowadzenie do instrukcji programu” („Silent Weapons for quiet wars:: An Introduction Programming Manual”) to dokument, który obnaża całą prawdę o trwającej III wojnie światowej.

Trzecia wojna trwa w najlepsze, lecz jest cicha, a jej plan nie zakłada wykorzystania ostrzału, lecz wprowadzenie globalnej, totalnej dyktatury, broni psychologicznej, która zniewoli ludzkość i doprowadzi do depopulacji.

Kluczem do jej powstrzymania jest solidne zrozumienie i przeciwstawienie się założeniom tego programu.

Przypadkowe odkrycie

Wspomniany wyżej dokument pochodzi z maja 1979 roku.

Został odnaleziony przypadkowo 7 lipca 1986 roku przez pracownika Boeing Aircraft Co.

Znajdował się w zakupionej na wyprzedaży kopiarce IBM.

Dokument ten należy do technicznych podręczników operacji badawczych.

Jego plan powstał już w czasie trwania drugiej wojny światowej za sprawą wspólnego działania Rockefellerów, Harvard University i Sił Powietrznych USA.

 

cicha-wojna.jpg
fot.123rf.com

 

Początkowo nad cichą technologią broni pracowano w ramach Operations Research (OR), czyli  strategicznej i taktycznej metodologii działającej na rzecz Wojskowego Zarządzania w Anglii podczas II wojny światowej.

Za podstawowy cel tych badań operacyjnych uznano zbadanie strategicznych
i taktycznych problemów z powietrzem i obrony lądowej, w kontekście skuteczniejszego wykorzystania mocno ograniczonych zasobów wojskowych przed wrogiem (np. logistykę).

Jednak władza szybko uznała, że metody te mogą być skuteczne i wielce przydatne do sprawowania całkowitej kontroli nad całym społeczeństwem.

Dokument „Cicha broń…” oficjalnie został przyjęty w 1954 roku na pierwszym spotkaniu Grupy Bilderberg w Holandii.

Jak w nim podano – „międzynarodowa elita” podjęła decyzję o wypowiedzeniu „cichej wojny” Amerykanom po to, aby przenieść całe bogactwo z rąk „wielu nieodpowiedzialnych” do rąk „niewielu odpowiedzialnych, ale na nie zasługujących”.

Od tej pory rozpoczęło się powolne wdrażanie cichych, tajemniczych narzędzi, które miały zaatakować wroga bez użycia siły.

Cicha broń i jej główny cel

Głównym celem działalności cichej broni jest depopulacja wynikająca z wprowadzenia formy niewolnictwa wśród społeczeństw po to, aby zachować społeczny porządek, pokój i spokój dla rządzącej klasy wyższej, ale przy jednoczesnym zachowaniu owych społeczeństw w nieświadomości i niewiedzy.

W dokumencie czytamy:

„Niemożliwym jest omawianie kwestii inżynierii społecznej albo automatyzacji społeczeństwa w skali krajowej lub światowej bez zasugerowania rozległych celów społecznej kontroli i niszczenia ludzkiego życia, czyli niewolnictwa i ludobójstwa.

Taki zapis musi być zabezpieczony przed kontrolą publiczną. W przeciwnym razie, może to być uznane za formalne wypowiedzenie wojny domowej.

Ponadto, gdy każda osoba lub grupa osób w pozycji władzy i bez pełnej wiedzy, i zgody społeczeństwa, wykorzystuje tę wiedzę i metodologię podboju gospodarczego – należy przez to rozumieć, że stan wojny domowej istnieje pomiędzy wspomnianą osobą lub grupą osób a społeczeństwem.

Rozwiązanie dzisiejszych problemów wymaga podejścia, które jest bezwzględnie szczere, bez dywagacji nad religią, nad wartościami moralnymi i kulturowymi”.

W cichej wojnie brakuje miejsca na zgodę narodu. Tutaj góra rządzi wszystkimi i wszystkim, kontroluje cały świat, używając do tego cichej broni – być może niezbyt zauważalnej, ale za to bardzo skutecznej, bo psychologicznej…

 

III-wojna-światowa.jpg
fot.123rf.com

 

Cicha broń zamiast amunicją operuje sytuacjami, manipulacjami i nikomu nie przeszkadza w codziennym życiu.

Jednak charakterystyczny „szum” powoduje niewątpliwe szkody fizyczne i psychiczne, niewątpliwie przeszkadza w codziennym życiu społecznym i jest zauważalny tylko dla wyszkolonego obserwatora, który wie, czego szukać.

Społeczeństwo nie może zrozumieć tej broni i dlatego nie może uwierzyć, że zostało zaatakowane.

Społeczeństwa może instynktownie czują, że coś jest nie tak, ale to ze względu na techniczny charakter cichej broni.

Nie mogą jednak wyrazić swojego uczucia w sposób racjonalny, czy potraktować problem
z inteligencją.

Dlatego nie wiedzą, jak wzywać pomoc i jak zorganizować się z innymi, aby bronić się przed degradacją.

Kiedy społeczeństwo milczy broń jest stosowana stopniowo, a publika dopasowuje się do jej obecności i uczy się tolerować jego ingerencję w ich życie, aż ciśnienie (psychologiczne poprzez czynniki ekonomiczne) staje się zbyt duże i w końcu pęknie”.

Metody całkowitej kontroli

Zwiększenie kontroli nad ludźmi, depopulacja, ustalenie światowego systemu niewolniczej pracy – te główne cele są cały czas realziowane wśród narodów całego świata.

W jaki sposób?

Otóż w dokumencie „Cicha broń dla cichych wojen” zadbano również o przedstawienie sposobów na aktywne pozyskiwanie konkretnych danych, formy cichej broni oraz metod jej realizacji.

I tak oto całkowita kontrola i masowe niszczenie ludzkości w ramach działalności III wojny światowej odbywa się (lub będzie się odbywać) przy użyciu między innymi takich metod jak:

 • Wywoływanie chaosu, zamieszania, społecznej dezorientacji i dezorganizacji.

 

 • Odwracanie uwagi społeczeństwa od spraw ważnych, istotnych i prawdziwych na rzecz zainteresowania sprawami błahymi, nieistotnymi, często wyimaginowanymi.

 

 • Sabotowanie ludzkiego myślenia – odsuwanie ludzi od rozrywek i wiedzy na wysokim poziomie, a zwłaszcza od edukacji.

 

 • Propagowanie dziecinnego stylu życia opartego na dziecinnych, infantylnym poziomie rozrywki ludzi dorosłych.

 

 • Kontrolowanie informacji emitowanych w środkach masowego przekazu.

 

 • „Karmienie” ludzkich umysłów medialnym chłamem – wybranymi treściami, epatującymi seksem, przemocą, gwałtem, głodem, chorobami i wojnami.

 

 • Promowanie spożywania alkoholu, palenia papierosów i spożywania narkotyków.

 

 • Komputerowa kontrola preferencji klientów – połączenie kodu produktów i pasków cenowych na opakowaniach ze zidentyfikowanym za pomocą karty płatniczej konsumentem.

 

 • Niszczenie wzajemnego zaufania wśród bliźnich, wprowadzanie podziałów między ludźmi, hierarchii ważnych i ważniejszych.

 

 • Trzymanie ludzi w niewolniczej pracy – społeczeństwo ciągle zajęte pracą, przesiadujące w korporacjach, bez szans na życie osobiste, oddane i pochłonięte przez służbowe obowiązki, które odbierają czas na myślenie o życiu poza nimi.

 

 • Stwarzanie sztucznych problemów i oferowanie „skutecznych” rozwiązań na ich pozbycie się.

 

 • Budowanie państwa opiekuńczego, w którym politycy będą „opiekować się” narodem, niczym dziećmi w przedszkolu. Władza ma oficjalnie wspierać, pomagać, dotować, a w rzeczywistości bardzo kontrolować.

 

 • Promowanie homoseksualizmu i odrzucenie unikatowości heteroseksualizmu poprzez ustanowienie formalizacji partnerskich związków homoseksualnych.

 

 • Propagowanie odrzucenia staroświeckości i naturalnego schematu zachowań oraz ról społecznych w rodzinie na rzecz feminizmu, którego głównym celem jest destrukcja instytucji małżeństwa i rodziny.

 

 • Wprowadzenie kontroli urodzeń na wzór chińskiej polityki jednego dziecka.

 

 • Ustanowienie dobrowolnej decyzji o eutanazji i dopuszczenie do obrotu „pigułki śmierci” dla starszych osób.

 

 • Ograniczenie dostępu do opieki medycznej – zlikwidowanie prywatnych gabinetów lekarskich, wprowadzenie odpłatności za leczenie państwowe, kontrola nad wydawaniem leków, wprowadzenie zakazu stosowania alternatywnych metod leczenia.

 

 

 • Aborcja na życzenie opłacana z pieniędzy podatników.

 

 • Zmiany i reformy edukacji mające na celu jak największe ogłupienie społeczeństwa. Dzieci mają spędzać więcej czasu w szkole, lecz sam poziom edukacji musi ulec osłabieniu: „Kształcenie oferowane klasie niższej musi być najgorszej jakości. Musi powstać bariera ignorancji, izolująca gorszą klasę od najwyższej, pozostająca niezrozumiała dla niższej klasy. Z takim początkowym upośledzeniem, nawet mądre osoby mają niewielką, jeśli w ogóle, nadzieję na wyrwanie się z przydzielonego im miejsca w życiu”.

 

 • Trzymanie młodych ludzi „[…] z dala od prawdziwej matematyki, ekonomii, prawa
  i prawdziwej historii”.

 

 • Redukcja znaczenia i zniszczenie klasy średniej, która stanowi największe zagrożenie dla klasy najwyższej.

 

 • Fałszowanie wyników badań naukowych, zwłaszcza leków i środków „niszczących” raka, popularyzowanie szczepionek.

 

 • Ignorowanie opinii publicznej.

 

 • Analizowanie zapisów rozmów telefonicznych, wiadomości elektronicznych, kontaktów w serwisach społecznościowych, czyli szeroko pojęta kontrola i zaatakowanie prywatności.

 

 • Udostępnianie obywatelom możliwości zaciągnięcia szybkiej pożyczki lub kredytu przy zachowaniu niskiej płacy (konieczność utrzymywania niskich zarobków).

 

 • Doprowadzenie do upadku waluty.

 

 • Uproszczenie komputerowych oprogramowani tak, aby każdy miał dostęp do komputera, by system mógł przejąć władzę i kontrolę nad wszystkimi.

 

 

A wszystko to po to, aby zniewolić, ogłupić i w końcu zniszczyć niewygodne jednostki.

Niestety, ale musimy mieć świadomość, że III wojna światowa już trwa i to od dawna, więc od nas samych teraz zależy, czy damy się podejść chorym założeniom chorego systemu, damy się zniszczyć?

Czy też racjonalnie podejdziemy do tematu, nie damy się zmanipulować i każdy w swym zakresie oraz możliwościach przeciwstawi się założeniom „cichej wojny z użyciem cichej broni”…

 

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

KORONAWIRUS TO PRETEKST GLOBALISTÓW DO WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO