PSYCHOTROPY – KAPSUŁKI „SZCZĘŚCIA” I ICH STRASZNE SKUTKI UBOCZNE

Ciało i mózg człowieka są niezwykle skomplikowaną maszyną, w której wszystkie procesy biochemiczne występują w rytmicznej harmonii. Gdy do organizmu wprowadza się obce substancje, takie jak lek psychotropowy wewnętrzne prace zostają zakłócone. Psychotropy mogą wywołać wiele działań niepożądanych typowych dla innych klas leków, doprowadzić do uzależnienia lekowego a nawet spowodować ogromne zmiany neurologiczne.

Bez tabletki ani rusz

Istnieje pięć głównych rodzin leków psychotropowych: przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, stabilizatory nastroju, uspokajające, nasenne.

Polacy biorą je coraz częściej.

Tylko w 2015 roku lekarze wypisali 7 mln pudełek psychotropów.

Lecz nie zawsze ich przyjmowanie wiąże się z chorobą psychiczną samą w sobie…

psychotropy-choroby-psychiczne.jpg
for.123rf.com

W latach 50. ubiegłego wieku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) gruntownie zainteresowała się problemem utraty kontroli nad toksycznymi formami nawyków.

W 1968 roku wprowadzono do „obiegu” pojęcie uzależnienia, dotyczącego wówczas głównie przyjmowania substancji psychoaktywnych, w tym leków psychotropowych.

Tym samym powstała definicja zależności lekowej (uzależnienia lekowego), która głosi, że jest to taki stan psychiczny, a niekiedy także fizyczny, który charakteryzuje stała lub okresowa konieczność przyjmowania jakiegoś leku w celu doznawania jego wpływu na psychikę, a niekiedy dla uniknięcia złego samopoczucia wywołanego brakiem tego leku

Nie wszystkie leki psychiatryczne są uzależniające

W rzeczywistości większość leków stosowanych w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych lub stanów psychotycznych nie ma wysokiego potencjału nadużycia.

W przypadku zażywania leku psychotropowych przez pewien okres mogą wystąpić nieprzyjemne lub niebezpieczne działania niepożądane zwłaszcza wtedy, gdy pacjent przerwie przyjmowanie leku.

Z czasem może potrzebować także większej dawki leku w celu leczenia objawów.

Nie oznacza to jednak, że jest uzależniony.

Uzależnienie zaczyna się wtedy, gdy potrzeba przyjmowania leków staje się przymusem i obsesją, a przyjmujący je pacjent nie potrafi bez nich normalnie żyć oraz panować nad swoimi myślami i działaniami.

depresja-psychotropy.jpg
fot.123rf.com

Uzależnieni często ignorują dobro swojego zdrowia na korzyść obsesyjnego „dokarmiania” siebie psychotropami, co w konsekwencji może prowadzić do załamań psychicznych, ataków serca, utraty wagi, wysokiego ciśnienia krwi, silnej depresji i zwiększonego ryzyka ataków lękowych.

Dzieci, małżonkowie, przyjaciele, nauczyciele i rodzina uzależnionych od leków psychotropowych często cierpią jeszcze bardziej, gdyż ich negatywna postawa względem takiego zachowania nie zyskuje poparcia u osoby uzależnionej.

Jedne bardziej, inne mniej

Niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych mają wysoki potencjał nadużycia i należy je stosować ostrożnie, aby uniknąć uzależnienia fizycznego i psychicznego.

Leki te obejmują m.in. środki uspokajające z rodziny benzodiazepin (np. Lorazepam, Xanax, Klonazepam, Diazepam, Valium), które czasami są zalecane w celu złagodzenia objawów uogólnionego zaburzenia lękowego lub paniki.

psychotropy-depresja.jpg
fot.123rf.com

Kiedy benzodiazepiny są przyjmowane przez krótki czas lub są ściśle stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza, mogą stanowić skuteczną część programu leczenia.

Jeśli jednak pacjent przyjmuje więcej niż zalecaną dawkę lub za często je zażywa, może dojść do uzależnienia

Bardzo często przepisywanymi lekami psychotropowymi, które są niestety nadużywane i chętnie przyjmowane przez narkomanów są barbiturany, np. znany Cyclobarbital lub Luminal.

Skutki ich nadużywania mogą prowadzić do pojawienia się objawów amnezji a nawet napadów delirium.

Przy dłuższym uzależnieniu ich przyjmowanie może być przyczyną śpiączki, zaburzeń pracy serca, problemów z układem oddychania a nawet prowadzić do przedawkowania i śmierci.

Gdy „siada system”

Leki psychotropowe często albo wcale nie pomagają pacjentom, albo (dodatkowo) powodują poważne, neurologiczne efekty uboczne, z których niektóre mogą być nieodwracalne.

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) mogą powodować złośliwy zespół neuroleptyczny, zagrażające życiu zaburzenie neurologiczne.

W konsekwencji następuje psychomotoryczne opóźnienie i spowolnienie ruchowe, pacjent staje się obojętny emocjonalnie, ma spowolnione myślenie i nie wykazuje zainteresowania podejmowaniem jakiejkolwiek działalności.

psychotropy.jpg
fot.123rf.com

Długotrwałe stosowanie neuroleptyków może powodować także późną dyskinezę, potencjalnie nieuleczalną chorobę powodującą pojawianie się niekontrolowanych i mimowolnych ruchów mięśni.

Jednym z najczęstszych działań niepożądanych leków przeciwpsychotycznych jest także stan zwany akatyzją, który charakteryzuje się niekontrolowanym fizycznym niepokojem i pobudzeniem, ciągłą potrzebą stymulacją, wstrząsami ramion, nóg i stóp podskakiwaniem, lękiem lub napadami paniki.

Kiedy ten efekt uboczny wystąpi, często jest mylony przez lekarzy z objawami samej choroby psychicznej w skutek, czego podaje się pacjentowi jeszcze większą dawkę leku.

Innym typem neurologicznego działania niepożądanego leków psychotropowych jest akinezja, która charakteryzuje się sennością i ciągłą koniecznością spania.

Ten efekt doceniają ci, którzy chcą chemicznie powściągać pacjentów i zapobiec ich poruszaniu się lub samodzielnym opuszczaniu domów opieki np. w środku nocy.

Jednak takie działania pozwalają opiekunom ignorować problemy pacjenta i używać coraz większej ilości leków w celu osiągnięcia pożądanych przez nich samych a nie przez pacjentów efektów końcowych.

„Normalne” efekty uboczne

Liczne leki psychotropowe mogą powodować występowanie skutków ubocznych, powszechnie znanych przy stosowaniu „normalnych” leków.

Zalicza się do nich: zawroty głowy, nudności, bóle głowy, biegunki lub zaparcia, bezsenność, zmęczenie, zaburzenia seksualne, obniżenie ciśnienia krwi, przyrost masy ciała, otyłość, cukrzycę, drżenie mięśni, problemy z wątrobą, nerkami i sercem, suchość w jamie ustnej, zaburzenia powonienia lub zaburzenia koncentracji.

psychotropy-zawroty-głowy.jpg
fot.123rf.com

Niektóre skutki uboczne mogą być nawet groźne dla życia i być przyczyną przedwczesnej śmierci.

Zwłaszcza wtedy, gdy pacjent przyjmuje wiele leków na raz lub wystąpią u niego takie działania niepożądane jak omamy lub urojenia a nawet myśli samobójcze.

Lista niepożądanych działań leków psychotropowych jest długa i przerażająca.

I o ile przy niektórych chorobach ich stosowanie jest konieczne, o tyle za często sięgają po nie osoby, których umysł i organizm nie wymaga ich stosowania.

Dlatego też zwracajmy uwagę na to, że często dotyk, uśmiech, szczera uwaga, troska i życzliwe słowo drugiej osoby wystarczą by poprawić samopoczucie sobie i innym.

Książka PRZYROST MASY CIAŁA INDUKOWANY LEKAMI PSYCHOTROPOWYMI -> kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

P.S. Informacje przedstawione w artykule nie są pisane przez lekarza. Mają charakter informacyjny i nie stanowią fachowej porady medycznej. Wszelkie rady, które są na mojej stronie, stosujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność.