SKĄD WARSZAWSKIE ORGANIZACJE LGBT BIORĄ PIENIĄDZE? – RAPORT

Skąd warszawskie organizacje LGBT biorą pieniądze? – dobre pytanie, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę rozmachu ich działalności. Prawnicy z Instytutu Ordo Iuris przygotowali raport dotyczący źródeł finansowania organizacji LGBT  przez polskie samorządy. Co wykazano?

Stolica króluje

Jak wynika z raportu Instytutu Ordo Iuris poświęconego finansowaniu organizacji LGBT przez polskie samorządy, znaczące wsparcie działań promujących homoseksualny styl życia pochodzi ze środków publicznych.

Jednym z głównych polskich donatorów tych stowarzyszeń i fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Z  danych udostępnionych na  stronie  internetowej Urzędu m.st. Warszawy wynika, że w latach 2014-2018 za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz na projekty dofinansowane przez miasto, które były ideologicznie związane z ruchem LGBT, przeznaczono ok. 812 000 zł. 

lgbt.jpg
foto.shutterstock.com

Jednak w tym okresie miasto unikało wspierania działań o symbolicznym znaczeniu, a  warszawska Parada Równości nigdy nie otrzymała patronatu honorowego prezydenta miasta.

Zmieniło się to już zaledwie w ciągu roku działalności nowego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który w niecały rok swojej prezydentury (od 22 listopada 2018 r. do 30 września 2019 r.) na dofinansowanie lobby LGBT ze środków z konkursów miejskich przeznaczył aż 876 500 zł, objął honorowy patronat i uczestniczył w Paradzie Równości oraz przyjął „Deklarację LGBT+”.

Kogo wspierano?

Urząd m.st. Warszawy wspiera wiele organizacji i stowarzyszeń promujących LGBT.

Jednym z głównych stowarzyszeń wspieranych przez Urząd Miasta jest m.in. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, którego jednym z założycieli i honorowym przewodniczącym jest Krzysztof Śmiszek, prawnik i aktywista LGBT, działacz w partii Wiosna, a zarazem „partner” Roberta Biedronia.

W 2018 r. stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 000 zł, ale już na lata 2019-2020 przewidziano w sumie kwotę 130 000 zł na realizację programu.

Dla „V Dni Różnorodności w Warszawie”, czyli cyklu wydarzeń towarzyszących Paradzie Równości przeznaczono kwotę 81 000 zł, zaś prawie 100 000 zł zostało przekazane na działalność organizacji Lambda Warszawa, jednego z organizatorów warszawskiego marszu LGBT.

parada-równości.jpg
foto.shutterstock.com

Kolejne 155 tys. zł z budżetu miasta zagwarantowano Fundacji Edukacji Społecznej, która zajmuje się m.in. promowaniem edukacji seksualnej i preparatów antykoncepcyjnych wśród uczniów szkół.

Z kolei sumą 37 500 zł dofinansowano również Fundację Na Rzecz Równości i Emancypacji „Ster”.

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris zwracają również uwagę na to, że warszawski Ratusz udostępnia organizacjom promującym LGBT lokale miejskie w obrębie Śródmieścia, za które pobiera stawki wielokrotnie niższe, niż obowiązują one na rynku, dzięki czemu organizacje te zaoszczędzają nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie.

Wśród nich można wymienić m.in. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Kampanię Przeciwko Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundację Trans-Fuzja oraz Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Dofinansowanie z UE

Wysokie dofinansowania dla warszawskich organizacji LGBT pochodzą także z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2017 roku otrzymały one w grantach od UE łącznie 2 000 000 zł, z czego najwięcej otrzymało wspomniane wcześniej Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (1 200 000 zł).

Na uwagę zasługują tutaj dwa projekty realizowane przez TEA.

Projekt „MOVE!”, realizowany we współpracy z niemiecką Organization Intersex International Europe, w Polsce koordynowany przez Kampanię Przeciw Homofobii.

W jego założeniach przewidziano „zwiększenie widoczności osób LGBT w ich społecznej akceptacji oraz kompetencji i zaangażowania kluczowych specjalistów”.

Realizowany jest przez siedmiu polskich organizacji LGBT m.in.: Kampanię Przeciw Homofobii; Kulturę równości, Stowarzyszenie Tęczówka oraz Stowarzyszenie Fabryka Równości.

Natomiast drugi projekt wspierany finansowo przez Unię Europejską to „Call it Hate – rising awareness of anti-LGBT hate crime”.

Jego beneficjentami są organizacje z 13 różnych krajów Europy (w Polsce są to Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza).

Plan projektu zakłada podnoszenie świadomości na temat przestępstw z nienawiści o charakterze anty-LGBT poprzez prowadzenie badań i tworzenie raportów oraz organizowanie międzynarodowych szkoleń, uświadamiających kampanii reklamowych i konferencji prasowych.

Jak widać, kwoty przeznaczane na wsparcie warszawskich organizacji promujących LGBT są znaczące i bez wsparcia finansowego pochodzącego z Urzędu Miasta i Unii Europejskiej, organizacje te nie miałyby szans na taką działalność, jaką teraz szerzą…

⇒ Czytaj także: PRAWDZIWE PLANY AKTYWISTÓW LGBT WOBEC POLSKICH DZIECI

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.