OSOBOWOŚĆ INFJ – SPRAWDŹ, CZY MASZ NAJRZADZIEJ WYSTĘPUJĄCY TYP OSOBOWOŚCI – Odkrywamy Zakryte
OSOBOWOŚĆ INFJ – SPRAWDŹ, CZY MASZ NAJRZADZIEJ WYSTĘPUJĄCY TYP OSOBOWOŚCI

Osobowość INFJ to typ osobowości według wskaźnika psychologicznego Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) oraz innych jungowskich testów osobowości. Szacuje się, że ma ją tylko około 1-2% ludzi na całym świecie. Na podstawie jej charakterystycznych wymiarów i cech, sprawdź, czy należysz do grona nielicznych i możesz „pochwalić się” najrzadszym typem osobowości.

Jeden z szesnastu

Zgodnie z testem osobowości Myera-Briggsa, na podstawie czterech wymiarów (ekstrawersja i introwersja, poznanie i intuicja, myślenie i odczuwanie, osądzanie i obserwacja), ludzi można podzielić na 16 typów osobowości.

Z tych wszystkich typów na szczególną uwagę zasługuje najrzadziej występująca na świecie osobowość INFJ, czyli Introverted Intuitive Feeling Judging – Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Osądzający, inaczej zwany także „rzecznikiem” lub „adwokatem”.

Ten typ osobowości odpowiada ok. 1-2% społeczeństwa, z tym że zazwyczaj obdarzeni są nią ludzie, którzy na długo pozostają w pamięci i zostawiają po sobie ślad w świecie.

Przykładami osobowości INFJ są m.in.:  Nelson Mandela, Nicole Kidman, Goethe, Jimmy Carter, Morgan Freeman i Martin Luther King.

Osobowość INFJ – charakterystyczne cechy

Oto kilka szczegółów i charakterystycznych cech osób z takim rzadkim typem osobowości:

 • Jakość nad ilość – INFJ nie lubią pobieżności, krótkich rozmów i braku autentyczności.

 

 • Szybkie zdobywanie zaufania – potrafią szybko zjednać sobie rozmówców, łatwo nawiązują nowe kontakty i rozpoczynają ciepłą rozmowę z obcymi osobami.

 

 • Empatia – niezależnie od sytuacji – od błahostki po traumę – potrafią wspomóc drugiego człowieka, wesprzeć go i zrozumieć jego emocje.

 

 • Introwertyzm z pozornym ekstrawertyzmem – ten typ osobowości może łatwo dostosować się do różnych sytuacji społecznych i zazwyczaj jest bardzo otwarty oraz rozmowny. Jednak w rzeczywistości osobowość INFJ to introwertycy, którzy po akcji pozornego ekstrawertyzmu są tak wyczerpani, że potrzebują spędzenia w zaciszu domowym wielu godzin, aby zregenerować siły.

 

 • Nienawiść do kłamstwa i manipulacji – INFJ cenią prawdę i to w niej szukają sensu życia. Z zasady wierzą ludziom, dlatego też nie lubią, kiedy się ich okłamuje i nimi manipuluje.

 

 • Silne przekonania – są gotowi niestrudzenie walczyć o idee, w które wierzą i bronić swojego zdania.

 

 • Kilku prawdziwych przyjaciół – chociaż ludzie z osobowością INFJ mogą używać terminu „przyjaciel” do opisania wielu osób, które znają, trzeba pamiętać, że za prawdziwych przyjaciół uważają tylko kilka wybranych osób, które traktują z absolutną i niezachwianą lojalnością.

 

 • Samodzielność – są wymagający zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Powierzoną im pracę i zadania wolą wykonywać samodzielnie lub w małych grupach zaufanych osób.

 

 • Perfekcyjność i idealizm – są idealistami, uwielbiają robić wszystko na 100%, są niezadowoleni, gdy coś źle im wyjdzie.

 

 • Dar kreatywności i łatwość tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz uwielbienie dla nauki (zwłaszcza w kierunkach nauk społecznych i samodoskonalenia się).

 

 • Chęć „zbawienia” świata – INFJ uwielbiają naprawiać świat. Nie przechodzą obojętnie obok zranionych osób, przyciągają do siebie osoby z życiowymi problemami i pragną wyciągnąć je z życiowego marazmu.

 

 • Wrażliwość i wrogość – niby są wrażliwi i potrafią długo żałować popełnionych błędów, to jednak gdy ktoś im zajdzie za skórę i ich skrzywdzi (a o to w tym przypadku nie trudno), potrafią być również zawziętymi wrogami.

 

 • Upartość i konsekwentność – uparcie i konsekwentnie dążą do wyznaczonych sobie celów, stawiając przy tym wysoko poprzeczkę.

 

Odnajdują się wykonując zwód m.in. psychologa, trenera personalnego, duchownego, artysty, nauczyciela, producenta filmowego lub dietetyka.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.