OSOBOWOŚĆ INFJ – SPRAWDŹ, CZY MASZ NAJRZADZIEJ WYSTĘPUJĄCY TYP OSOBOWOŚCI

Osobowość INFJ to typ osobowości według wskaźnika psychologicznego Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) oraz innych jungowskich testów osobowości. Szacuje się, że ma ją tylko około 1-2% ludzi na całym świecie. Na podstawie jej charakterystycznych wymiarów i cech, sprawdź, czy należysz do grona nielicznych i możesz „pochwalić się” najrzadszym typem osobowości.

Jeden z szesnastu

Zgodnie z testem osobowości Myera-Briggsa, na podstawie czterech wymiarów (ekstrawersja i introwersja, poznanie i intuicja, myślenie i odczuwanie, osądzanie i obserwacja), ludzi można podzielić na 16 typów osobowości.

Z tych wszystkich typów na szczególną uwagę zasługuje najrzadziej występująca na świecie osobowość INFJ, czyli Introverted Intuitive Feeling Judging – Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Osądzający, inaczej zwany także „rzecznikiem” lub „adwokatem”.

Ten typ osobowości odpowiada ok. 1-2% społeczeństwa, z tym że zazwyczaj obdarzeni są nią ludzie, którzy na długo pozostają w pamięci i zostawiają po sobie ślad w świecie.

Przykładami osobowości INFJ są m.in.:  Nelson Mandela, Nicole Kidman, Goethe, Jimmy Carter, Morgan Freeman i Martin Luther King.

Osobowość INFJ – charakterystyczne cechy

Oto kilka szczegółów i charakterystycznych cech osób z takim rzadkim typem osobowości:

 • Jakość nad ilość – INFJ nie lubią pobieżności, krótkich rozmów i braku autentyczności.

 

 • Szybkie zdobywanie zaufania – potrafią szybko zjednać sobie rozmówców, łatwo nawiązują nowe kontakty i rozpoczynają ciepłą rozmowę z obcymi osobami.

 

 • Empatia – niezależnie od sytuacji – od błahostki po traumę – potrafią wspomóc drugiego człowieka, wesprzeć go i zrozumieć jego emocje.

 

 • Introwertyzm z pozornym ekstrawertyzmem – ten typ osobowości może łatwo dostosować się do różnych sytuacji społecznych i zazwyczaj jest bardzo otwarty oraz rozmowny. Jednak w rzeczywistości osobowość INFJ to introwertycy, którzy po akcji pozornego ekstrawertyzmu są tak wyczerpani, że potrzebują spędzenia w zaciszu domowym wielu godzin, aby zregenerować siły.

 

 • Nienawiść do kłamstwa i manipulacji – INFJ cenią prawdę i to w niej szukają sensu życia. Z zasady wierzą ludziom, dlatego też nie lubią, kiedy się ich okłamuje i nimi manipuluje.

 

 • Silne przekonania – są gotowi niestrudzenie walczyć o idee, w które wierzą i bronić swojego zdania.

 

 • Kilku prawdziwych przyjaciół – chociaż ludzie z osobowością INFJ mogą używać terminu „przyjaciel” do opisania wielu osób, które znają, trzeba pamiętać, że za prawdziwych przyjaciół uważają tylko kilka wybranych osób, które traktują z absolutną i niezachwianą lojalnością.

 

 • Samodzielność – są wymagający zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Powierzoną im pracę i zadania wolą wykonywać samodzielnie lub w małych grupach zaufanych osób.

 

 • Perfekcyjność i idealizm – są idealistami, uwielbiają robić wszystko na 100%, są niezadowoleni, gdy coś źle im wyjdzie.

 

 • Dar kreatywności i łatwość tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz uwielbienie dla nauki (zwłaszcza w kierunkach nauk społecznych i samodoskonalenia się).

 

 • Chęć „zbawienia” świata – INFJ uwielbiają naprawiać świat. Nie przechodzą obojętnie obok zranionych osób, przyciągają do siebie osoby z życiowymi problemami i pragną wyciągnąć je z życiowego marazmu.

 

 • Wrażliwość i wrogość – niby są wrażliwi i potrafią długo żałować popełnionych błędów, to jednak gdy ktoś im zajdzie za skórę i ich skrzywdzi (a o to w tym przypadku nie trudno), potrafią być również zawziętymi wrogami.

 

 • Upartość i konsekwentność – uparcie i konsekwentnie dążą do wyznaczonych sobie celów, stawiając przy tym wysoko poprzeczkę.

 

Odnajdują się wykonując zwód m.in. psychologa, trenera personalnego, duchownego, artysty, nauczyciela, producenta filmowego lub dietetyka.

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij  TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.