PFIZER OSKARŻONY O SZANTAŻ I ZASTRASZANIE! – Odkrywamy Zakryte
PFIZER OSKARŻONY O SZANTAŻ I ZASTRASZANIE!

Okazuje się, że firma Pfizer szantażowała rządy państw Ameryki Łacińskiej w związku z dostarczeniem szczepionek przeciwko Covid-19. Firma ta chciała, aby w zamian przyznano jej aktywa, do których można zaliczyć, np. budynki ambasad czy też bazy wojskowe, a wszystko rozchodzi się o niepożądane odczyny poszczepienne.

Czego oczekiwała firma Pfizer?

W Wielkiej Brytanii zostało ujawnione przez Dziennikarskie Biuro Śledcze, że firma Pfizer została oskarżona o zastraszanie.

Chodzi tutaj o zastraszanie wielu rządów Ameryki Łacińskiej podczas negocjacji, które dotyczyły dostarczenia szczepionek przeciwko Covid-19.

Od niektórych krajów firma Pfizer w zamian zażądała przyznania jej aktywów, do których zalicza się budynki ambasad, a także bazy wojskowe.

Miało to stanowić gwarancję na pokrycie kosztów wszelkich spraw sądowych, które dotyczyłyby roszczeń przyszłych ofiar niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Firma ta w zamian za dostarczenie szczepionki zażądała zabezpieczenia, a tym zabezpieczeniem miały być rządowe budyni.

Zastraszanie na wysokim szczeblu

Te żądania firmy Pfizer w jednym z krajów doprowadziły do trzymiesięcznego opóźnienia podczas uzgadniania umowy na szczepionki.

Temu szantażowi nie uległa Argentyna oraz Brazylia.

Urzędnicy z Argentyny, ale też z innego kraju Ameryki Łacińskiej (nazwa tego kraju nie mogła zostać podana, ponieważ podpisał on umowę z firmą Pfizer o zachowaniu poufności) powiedzieli, że zażądano od nich dodatkowego odszkodowania za różne roszczenia cywilne, które ludzie mogliby wnieść, gdyby doszło u nich do powstania negatywnych skutków ubocznych po szczepionce.

Na przykład w Argentynie oraz w Brazylii wspomniana firma zażądała ustanowienia aktywów państwowych, co miało być zabezpieczeniem różnych przyszłych kosztów prawnych.

Jeden z urzędników, który uczestniczył w negocjacjach z tym krajem, którego nazwa nie może zostać podana, powiedział, że żądania tej firmy są zastraszaniem na wysokim szczeblu, ale też stwierdził, że rząd jest zmuszony do takiego okupu, aby uzyskać dostęp do szczepionek, które ratują życie.

Firmy farmaceutyczne nie mogą wykorzystywać swojej władzy

Różni działacze już zaczynają ostrzegać przed „apartheidem szczepionkowym”, co oznacza, że bogate kraje zachodnie będą mogły być szczepione na wiele lat przed tymi biedniejszymi regionami.

To według ekspertów oznacza, że żądania Pfizera są nadużyciem władzy ze strony korporacji medycznej.

Pfizer prowadzi rozmowy z bardzo dużą ilością krajów, a także z organizacjami ponadnarodowymi, ale też ma umowy na dostawy z dziewięcioma krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, do których zalicza się: Chile, Kolumbię, Kostarykę, Dominikanę, Ekwador, Meksyk, Panamę, Peru oraz Urugwaj.

Jednak warunki tych umów, na jakiej zasadzie zostały zawarte, nie są znane.

Firma Pfizer twierdzi, że przewidziała dawki szczepionki na całym świecie i to również do krajów o niskich dochodach po cenie, która nie jest nastawiona na zysk.

Większość rządów, które zakupiło szczepionki, oferuje odszkodowanie, czyli zwolnienie producentów szczepionek z odpowiedzialności prawnej.

To oznacza, że dana osoba, która doznała niepożądanych skutków ubocznych po szczepieniu, będzie mogła złożyć skargę przeciwko jej producentowi, a jeżeli się uda, to rząd zapłaci odszkodowanie.

W niektórych krajach jest tak, że dana osoba może ubiegać się o odszkodowanie poprzez określone struktury i to bez konieczności zgłaszania się do sądu.

Jednak rząd z Argentyny, a także z tego kraju, którego nazwa nie mogła zostać podana, którzy rozmawiali z Dziennikarskim Biurem Śledczym, uważają, że żądania firmy Pfizer są żądaniami, które daleko wykraczają poza żądania innych firm, które również produkują szczepionki.

Czytaj także: PFIZER PRZYZNAJE, ŻE DO TESTÓW SZCZEPIONKI COVID-19 WYKORZYSTANO MATERIAŁ Z ABORCJI!

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.