RĘCE BOGA – RELIGIJNY SYMBOL SŁOWIAN? – Odkrywamy Zakryte
RĘCE BOGA – RELIGIJNY SYMBOL SŁOWIAN?

Ręce Boga to symbol, którego pochodzenie nie jest dokładnie znane. Odnaleziono go jedynie na popielnicy w 1936 roku w Polsce. Później popielnica zaginęła i nie ma po niej żadnego śladu. Co symbolizują Ręce Boga i jak w ogóle ten symbol wygląda?

Czym są Ręce Boga?

Symbol, jakim są Ręce Boga to rodzaj przedstawienia krzyża.

Został on odkryty na popielnicy w 1936 roku na stanowisku archeologicznym w Białej w województwie łódzkim.

Popielnica ta datowana jest na III – IV wiek n.e., a była to kultura przeworska.

popielnica-z-białej.jpg
Popielnica z Białej (źródło: internet)

Z tego powodu, że popielnica przedstawia swastyki, to była wykorzystywana podczas II wojny światowej przez nazistów do celów propagandowych.

Wizerunek ten był powielany na różnych kopiach – na plakatach, widokówkach, ale też można go było znaleźć w gazetach, a dwuramienna swastyka stała się potem herbem okupowanego miasta.

Niestety popielnica zaginęła podczas wycofywania się Niemców z Łodzi, a do dzisiaj znana jest tylko jej kopia gipsowa.

Wygląd symbolu

Symbol ten zbudowany jest z dwóch linii, które przecinają się pod kątem dziewięćdziesięciu stopni.

Jedna z tych linii ma kierunek wertykalny, a druga ma kierunek horyzontalny, ale obie mają taką samą długość i do tego tworzą krzyż równoramienny.

Na zakończeniu każdego ramienia widać prostopadłą do niego linię o długości ramienia krzyża.

Natomiast od każdej z tych prostopadłych belek odchodzą do niej prostopadłe linie, które są z nich najkrótsze i na każdej ortogonalnej poprzeczce znajduje się ich przynajmniej pięć, a to powoduje, że przypominają ludzkie dłonie.

Ręce Boga jako religijny symbol Słowian

W latach 90. XX wieku symbol ten oficjalnie został przyjęty pod nazwą Ręce Boga przez środowiska, które są związane z Rodzimym Kościołem Polskim, jako jeden z religijnych symboli Słowian.

Taką interpretację zaproponował jako pierwszy Lech Emfazy Stefański w wydanej w 1993 roku książce pt. „Wyrocznia słowiańska”, ale też w statucie wcześniej wymienionego związku wyznaniowego.

Według niego ten duży centralny krzyż, którego ramiona zakończone są palcami/grzebieniami ma właśnie symbolizować Boga Najwyższego, ale też wszechświat i równowagę, do której cały czas dąży natura.

Pomiędzy tymi ramionami umieszczone są swastyki, które mają stanowić atrybuty Swaroga oraz jego syna Swarożyca albo boskiego pierwiastka sprawczego.

Poza tym symbol Ręce Boga jako jeden z religijnych symboli uznaje także inny związek wyznaniowy, który nawiązuje do etnicznych wierzeń Słowian, a jest to Słowiańska Wiara, która została zarejestrowana w 2009 roku.

Symbol Ręce Boga i jego tajemnica

Symbol Ręce Boga bardzo rzadko występuje, ponieważ same swastyki udało się odnaleźć w różnych rejonach Słowiańszczyzny oraz całego świata, a Ręce Boga w takiej formie, jak te na popielnicy, występują tylko na niej.

Podobne symbole do tego udało się znaleźć tylko w okolicach położonych na południowy wschód od gór Ural, a pochodzenie tych symboli datowane jest na okres pomiędzy 2100 a 1700 r. p.n.e.

Czytaj także: ROWOKÓŁ – DLACZEGO NAZYWANA JEST ŚWIĘTĄ GÓRĄ SŁOWIAN?

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową kontakt@odkrywamyzakryte.com i ogłoszenia⇒ KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.