W TERAZ NIE MA LĘKU

Co jest podstawą naszego lęku? Dlaczego bronimy się przed życiem Tu i Teraz? Sadhguru – indyjski jogin i mistyk przekazuje nam dużą wiedzę o lęku. Kiedy mówi o „życiu w umyśle”, ma na myśli nasze błędne utożsamianie się z myślicielem oraz z samymi myślami (wyobrażeniami). Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czy przed powstaniem jakiejkolwiek myśli istnieje moment, który decyduje o stworzeniu tej myśli i jej zawartości?

Nierealistyczna percepcja życia jest podstawą lęku.

Ludzie nie chcą żyć, ludzie nie chcą umierać – w tym momencie jest do dla nich kłopotliwe położenie.

Lęk istnieje, ponieważ nie „żyjesz w życiu, lecz żyjesz w swoim umyśle.

Twój lek zawsze dotyczy tego, co się stanie w przyszłości.

Oznacza to, że Twój lęk zawsze dotyczy tego, co nie istnieje.

Jeżeli Twój lęk dotyczy nieistniejącego – Twój lęk jest w 100% wyimaginowany.

Jeżeli cierpisz z powodu czegoś nieistniejącego, to jest to szaleństwo.

Wobec tego może ludzie społecznie zaakceptowali różne poziomy szaleństwa?!

Lecz jeżeli boisz się lub cierpisz z powodu tego, co nie istnieje, jest to równe szaleństwu, nieprawdaż?

Ludzie zawsze cierpią – albo z powodu tego, co stało się wczoraj, albo z tego, co może stać się jutro, więc Twoje cierpienie zawsze tyczy się tego, co nie istnieje.

Tylko dlatego, że nie jesteś zakorzeniony w rzeczywistości, jesteś zawsze zakorzeniony w swoim umyśle.

Umysł – jego jedną częścią jest pamięć, a inną wyobraźnia.

Obydwie są w pewien sposób wyobraźnią, ponieważ obie nie istnieję w TYM momencie.

Jesteś zagubiony w wyobraźni – to jest podstawa Twojego lęku.

Jeżeli jesteś zakorzeniony w rzeczywistości – tu nie ma lęku.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.