ŚWIĘTY GRAAL – ARTEFAKT OWIANY TAJEMNICĄ

Istnienie Świętego Graala od wieków budzi wiele kontrowersji. Jest przedmiotem pożądanym przez archeologów, historyków, ludzi świeckich i duchownych. Jedni uważają, że jest on kielichem, z którego pił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy a inni, że był celtyckim kamieniem posiadającym magiczną moc. Przez setki lat wyrosło wokół niego wiele legend i historii, których nikt tak naprawdę nie może potwierdzić ani wykluczyć.

Kocioł, kielich czy coś więcej?

Istnieje wiele legend otaczających Świętego Graala.

Najpopularniejszą teorią jego istnienia i przeznaczenia jest wyjaśnienie chrześcijańskie, iż był to kielich (w języku starohiszpańskim słowo grial znaczy kielich), z którego w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus wypił wino.

Dalej historia ta głosi, że tegoż samego kielicha użył żydowski kupiec Józef z Arymatei, który napełnił go krwią wyciekającą ze zranionego boku Chrystusa, tuż po Jego ukrzyżowaniu.

W ten sposób ów kielich stał się przedmiotem mistycznym, posiadającym wielką moc, wierzono bowiem, że może go odnaleźć jedynie osoba dobra, czysta duchowo i bez grzechu, a gdy go odnajdzie, zostanie obdarzona mocą zdrowia, władzy nad światem i nieśmiertelności.

święty-graal.jpg
Święty Graal fot.123rf.com

Legenda głosi, że Józef z Arymatei za głosem anioła opuścił Ziemię Świętą i udał się do Brytanii, gdzie na rozkaz Boga osiedlił się i wybudował potężny zamek.

W zamku tym ukrył kielich, a samą okazałą budowlę nazwał Strażnicą Graala.

Na temat samego zamku istniało wiele mitów i pogłosek.

Jedni twierdzili, że w ogóle on nie istnieje, inni, że jest dobrze ukryty, mieszane były fakty dotyczące jego dokładnej lokalizacji i wyglądu.

Według jednego z podań Strażnica Graala była ukryta na granicy dwóch światów – duchowego i ziemskiego a mógł się do niej dostać jedynie człowiek prawy, chrześcijanin, odważny rycerz, który będzie chciał odnaleźć Świętego Graala.

Dlatego też na poszukiwania tajemniczej relikwii wyruszyli rycerze króla Artura, uważani za najbardziej walecznych i idealnych wojowników w historycznych dziejach.

Trudy poszukiwań i liczne przeszkody na drodze do Świętego Graala dawały się jednak rycerzom we znaki.

święty-graal.jpg
fot.123rf.com

Nie dał im rady nawet Lancelot, jeden z najodważniejszych rycerzy Okrągłego Stołu.

Pokusa romansu z królową Ginewrą okazała się silniejsza niż zdobycie Świętego Graala.

Jak każda legenda, tak i ta o rycerzach króla Artura i poszukiwaniach tajemniczego kielicha ma wiele wersji.

Jedne podają, że do zamku dotarł Percewal i to on odnalazł Świętego Graala a inne, że trafił on dopiero w ręce syna Lancelota – Galahada, człowieka bez grzechu, o czystym sercu i duszy, który został od razu zabrany przez anielski orszak prosto do nieba.

Jednak większość uczonych uważa, że ​​pierwotnym źródłem wszystkich mitów na temat cudownej mocy Świętego Graala jest celtyckie podanie o magicznym kotle, który był źródłem wszelkich dobrych rzeczy, m.in. takich jak zdrowie, zwycięstwo w bitwie itp. a przede wszystkim miał cudowną moc odradzania życia.

Prawdopodobnie o Świętym Graalu pisał w swym poemacie z 1190 roku pt. „Le Conte du Graal” Chrietena de Troyes.

Otóż w jego utworze pojawia się kilkakrotnie wzmianka nie o jednym a o kilku przedmiotach nazywanych „un graal”, które miałyby się odnosić do tac lub półmisków wykonanych z czystego złota, ozdobionych drogocennymi kamieniami, używanych do przetrzymywania hostii.

W ten sposób można zakładać, iż Święty Graal był naczyniem, który pełnił istotną funkcję w sprawowaniu obrządku mszy świętej.

W jednej z arturiański legend a dokładnie w poemacie Wolframa von Eschenbacha Święty Graal przedstawiony jest jako magiczny kamień (kamień filozoficzny?), który dawał zdrowie, życie, jedzenie i moc.

Historia ta może mieć bezpośredni związek z mitem o kamieniu z niebios.

Średniowieczny poemat o wojnie wartburskiej wspomina przebieg walki Lucyfera z Archaniołem Michałem.

Podczas ich zatargów Archanioł zerwał z głowy Lucyfera wysadzaną kamieniami koronę, z której odpadł i spadł na Ziemię posiadający magiczną moc szmaragd tzw. Graal.

Kontrowersje wokół Świętego Graala

Najbardziej kontrowersyjną i najdziwniejszą wersję dotyczącą istnienia Świętego Graala podali w swej książce pt. „Święty Graal, Święta Krew” z 1982 roku Michael Baignet, Richard Leigh i Henry Lincoln.

Stwierdzili oni, iż słowa „saint graal” mają bezpośrednie powiązanie z angielskim zwrotem „sang royal”, co oznaczać by mogło „królewską krew”.

święty-graal.jpg
fot.123rf.com

Wedle ich interpretacji Święty Graal nie jest ani kielichem, ani kamieniem, ani też żadnym innym naczyniem, lecz człowiekiem a dokładnie kobietą – Marią Magdaleną, która była żoną Jezusa i w swym łonie przechowywała królewską krew, czyli dziecko Jezusa.

Tezę tę stała się źródłem inspiracji dla Dana Browna i jego książki Kod da Vinci, który twierdził, że na fresku Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza, po prawej stronie Jezusa znajduje się Maria Magdalena (jego żona), a nie św. Jan.

Ani jedna, ani druga koncepcja nie została nigdy potwierdzona i do dziś zadziwia swym oraz budzi wiele kontrowersji.

Święty Graal w Hiszpanii?

Według zapisów historycznych Święty Graal w postaci kielicha z Ostatniej Wieczerzy trafił w 1436 roku do katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Walencji jako podarunek od króla Alfonsa V Aragońskiego.

Zanim jednak przybył do Hiszpanii, podobno wcześniej znajdował się w Rzymie, dokąd przywiózł go św. Piotr.

Antropologowie uważają, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż znajdujący się w Walencji kielich jest TYM Świętym Graalem.

Ciągle, wskazywane są inne miejsca i kielichy, które mają być właściwe, jak np. kielich w bazylice św. Izydora w Leon na północy Hiszpanii lub kielich z brytyjskiego kościoła katedralnego pod wezwaniem Błogosławionej Dziewicy Marii w Lincoln.

Ostatnimi czasy, za sprawą pary hiszpańskich naukowców Margarity Torres i Josea Miguela Ortega del Rio, naprawdę głośno zrobiło się o kielichu z bazyliki św. Izdydora.

Po dokładnym przeanalizowaniu egipskich materiałów źródłowych z XI wieku, które opisywały puchar ukradziony z Grobu Pańskiego, doszli do wniosku, iż znajdujący się w Leon złoty, bogato zdobiony kielich to właśnie słynny Święty Graal.

Miał być on podarowany w 1054 roku królowi Fernando I, ówczesnemu władcy Leonu i Kastylii.

Naukowcy swoją tezę popierają dowodem, wskazując na takie same uszkodzenia kielicha z Leon, jakie miał mieć oryginalny puchar Świętego Graala.

Czym dokładnie był Święty Graal?

Jak wyglądał? Kiedy istniał? – na odpowiedzi na te i inne pytania prawdopodobnie przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

A może nawet historia o tym legendarnym przedmiocie na wieki pozostanie zagadką i mitem, który będzie budził jeszcze więcej kontrowersji i spekulacji na jego temat…

Książka ŚWIĘTY GRAAL ODNALEZIONY -> kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.