W SZCZECINIE WYCIĘTO LAS POD BUDOWĘ BIUROWCA LASÓW PAŃSTWOWYCH – Odkrywamy Zakryte
W SZCZECINIE WYCIĘTO LAS POD BUDOWĘ BIUROWCA LASÓW PAŃSTWOWYCH

W Szczecinie nie oszczędza się terenów zielonych, a nawet i obszarów lasu ochronnego. Co więcej, wielka wycinka została zorganizowana na życzenie Lasów Państwowych, które pustą przestrzeń chcą zurbanizować, stawiając na tym miejscu okazały biurowiec…

Nowa siedziba w lesie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie już kilka lat temu zaplanowała budowę nowej swojej siedziby.

Celem budowy imponującego, trzykondygnacyjnego obiektu miały być nie tylko nowe biura dla kierownictwa i pracowników, ale i sala konferencyjna oraz sala edukacyjno-ekspozycyjna.

Sam plan budowli okazał się na tyle potężny, że i jego lokalizacja wymagała dostępu do stosownego pod względem wielkości terenu.

Początkowo było słychać pogłoski, że Lasy Państwowe planują wybudować nową siedzibę na terenie otuliny Puszczy Bukowej, ale dyrekcja nie potwierdzała tych doniesień.

Co więcej, dyrektor RDLP w Szczecinie zapewniał, że już na etapie projektowym będzie brane pod uwagę takie usytuowanie obiektów, aby zminimalizować wycinkę drzew nie tylko pod sam budynek, ale i pod parking.

Jednak plany okazały się planami, a zapewnienia tylko słowami bez pokrycia, bo w Szczecinie ruszyła degradacja leśnych terenów, właśnie pod budowę nowej siedziby Lasów Państwowych.

Wycięty las

Jak donosi na swoim Facebookowym profilu Klub Kniejołaza – organizacja społeczna zajmująca się ochroną przyrody i działalnością krajoznawczą na obszarze Puszczy Bukowej oraz województwa zachodniopomorskiego, Szczecin na stałe stracił powierzchnię zieloną i kilkaset drzew.

Zgodnie z ustawowym przywilejem Lasy Państwowe mogą dowolnie wycinać las i budować w jego miejscu swoje budynki, bo takie działanie nie powoduje wylesienia tego terenu, a nowe budynki formalnie nadal są lasem.

Ciekawe, prawda?

szczecin-wycinka.jpg
Źródło: Klub Kniejołaza

W taki oto sposób wylesiono obszar 65-letniego lasu ochronnego (las mieszany świeży, kategoria: „ochronne cenne”, „ochrona miast”) i licznie odnawiające się młode drzewa liściaste przy ulicy Karola Balińskiego.

Do wyrżniętej polany, na której ma powstać biurowiec Lasów Państwowych, prowadzi szeroki pas wyciętych drzew wykonany pod drogę dojazdową.

Są to tereny otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” i obszar Natura 2000 Wzgórza Bukowe.

Sama budowa ma kosztować nawet 37 mln zł, więc „co tam las”… – liczy się prestiż…

⇒ Czytaj także: NORWEGIA ZAKAZAŁA WYLESIANIA, A CO Z POLSKĄ?

♦ Zareklamuj światu swoją działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu ⇒ kontakt@odkrywamyzakryte.com

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.