DUŻE USZKODZENIA DRZEW W POBLIŻU MASZTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ – Odkrywamy Zakryte
DUŻE USZKODZENIA DRZEW W POBLIŻU MASZTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Duże uszkodzenia zdrowia ludzi to nie jedyny problem spowodowany przez promieniowanie z masztów telefonii komórkowej. Jednym z ważnych tematów, na które media nie zwracają uwagi, jest kwestia wież telefonii komórkowej i związanych z nimi zagrożeń dla środowiska.

Duże uszkodzenia drzew

W badaniu opublikowanymScience of the Total Environment naukowcy odkryli duże uszkodzenia w drzewach rosnących w pobliżu masztów telefonii komórkowej.

Badanie trwało 9 lat i wykorzystało ponad 100 drzew.

Część badania w terenie przeprowadzono w Bamberg i Hallstadt (Niemcy).

Analizy statystyczne wykazały, że promieniowanie elektromagnetyczne z wież telefonicznych jest szkodliwe dla drzew.

Pomiary wszystkich drzew ujawniły znaczne różnice między uszkodzoną stroną zwróconą w stronę masztu telefonicznego a stroną przeciwną, a także różnice między odsłoniętą stroną uszkodzonych drzew a wszystkimi innymi grupami drzew po obu stronach.

Uszkodzenia te z czasem rozciągają się na całą roślinę.

Stanowi to zagrożenie dla drzew na całym świecie.

Naukowcy zaapelowali, by wstrzymać dalsze rozmieszczanie masztów telefonicznych w pobliżu terenów zielonych i kontynuować badania naukowe nad wpływem częstotliwości radiowej na drzewa.

Kilku badaczy zwróciło uwagę na to, jak mało uwagi poświęcono temu tematowi, a te efekty fizjologiczne wciąż uważa się za nieistotne.

Co ciekawe, badanie wskazuje, że naturalne formy promieniowania elektromagnetycznego nie są takie same i nie mają takiego samego wpływu, jaki mają nienaturalne źródła promieniowania na życie roślin.

Od 2005 r. przy okazji badań lekarskich chorych mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonów komórkowych, obserwowano zmiany w pobliskich drzewach (korona, liście, pień, gałęzie, wzrost).

W tym samym czasie, gdy wystąpiły objawy kliniczne u ludzi, udokumentowano uszkodzenia drzew w polu radiacyjnym stacji bazowych telefonów komórkowych.

Drzewa, które znajdowały się w cieniu radiowym budynków lub innych drzew, pozostały zdrowe, ponieważ badacze postawili hipotezę, że są chronione przed promieniowaniem.

Co z 5G?

Jeśli chodzi o 5G,  badanie opublikowane w 2019 r.  w  Frontiers in Public Health  jest jednym z wielu, które budzi obawy dotyczące technologii 5G i jej wpływu na środowisko.

Wskazano w nim, że „nowatorska technologia 5G jest wdrażana w kilku gęsto zaludnionych miastach, chociaż potencjalne chroniczne skutki zdrowotne lub środowiskowe nie zostały ocenione i nie są przestrzegane”.

Następnie podkreślono, że zakres i wielkość potencjalnych wpływów technologii 5G na ludzi i rośliny jest niedostatecznie zbadany, chociaż obserwuje się ważny wpływ na ich stan biologiczny.

Nie pozwól się zniszczyć! Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: KOMUNIKACJA DRZEW, CZYLI JAK ROZMAWIAJĄ DRZEWA?

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.