WEDY SŁOWIAŃSKO-ARYJSKIE O PRAWACH RODZAJU I CZYSTOŚCI KRWI

Wedy słowiańsko-aryjskie są świętymi księgami ludzkości, zbiorem dawnych dokumentów narodów aryjskich i słowiańskich. Dziś spojrzymy na to, co mówią o prawach rodzaju, gatunku i dążeniu do czystości rasowej.

Wszystko, co żyje na ziemi, jest ściśle podzielone na oddzielne zamknięte grupy, z których każda reprezentuje oddzielny rodzaj lub gatunki.

Każde zwierzę kojarzy się tylko z rodzajem i gatunkiem.

Kukułka trafia do kukułki, wróbel do wróbla, jaskółka do jaskółki, mysz do myszy, szczur do szczura itp.

Rodzaje i gatunki istot żywych

Tylko nadzwyczajne okoliczności mogą to zmienić, zwłaszcza sytuacja uwięzienia lub innych okoliczności, które uniemożliwiają krycie w obrębie tego samego rodzaju lub gatunku.

W tym przypadku natura opiera się i odmawia tym zwierzętom zdolności do dalszego rozmnażania się lub ogranicza przyrost naturalny kolejnych pokoleń tych mieszanych osobników.

Natura rozmywa swoją bazę genetyczną i pozbawia ich odporności na choroby.

W wyniku krzyżowania się istot stojących na różnych etapach rozwoju nieuchronnie uzyskuje się potomstwo, którego poziom rozwoju znajduje się gdzieś pośrodku między etapami rozwoju każdego z rodziców.

Oznacza to, że potomstwo będzie nieco wyższe niż jego rodzice, ale jednocześnie niższe niż potomstwo bardziej rozwinięte.

Wynika z tego, że takie potomstwo zostanie pokonane w walce z bardziej rozwiniętymi przedstawicielami rodzaju i gatunków.

Takie połączenie jest całkowicie sprzeczne z dążeniami natury do ciągłego doskonalenia życia.

Podstawowym warunkiem poprawy jest powiązanie nadrzędnego z własnym rodzajem.

Silniejszy dominuje nad słabymi, a łącząc się ze słabszymi, poświęca własną siłę.

Tylko słabi ludzie mogą znaleźć w tym coś strasznego.

Dlatego są słabymi i ograniczonymi ludźmi.

Gdyby prawo słabych królowało w naszym życiu, doprowadziłoby to do wyginięcia.

Gdyby tak nie było, rozwój na naszej Ziemi przestałby istnieć.

Wtedy byłoby inaczej.

Słabsi zawsze mają przewagę nad silniejszymi od strony ilościowej.

A jeśli zdolność reprodukcyjna obu była taka sama, to przez pewien czas słabi rozmnażaliby się w takich ilościach, które całkowicie przyćmiły silnych.

wedy-natura-gatunek.jpg
fot.123rf.com

Natura jest zmieniana na korzyść silniejszych.

Ta poprawka wprowadza fakt, który stawia słabych w trudniejszych warunkach istnienia.

W ten sposób natura ogranicza to, co słabe już w sensie ilościowym.

Natura dokonuje selekcji z tej liczby i daje możliwość reprodukcji tylko najbardziej wytrzymałych i zdrowych okazów.

Aby stworzyć pełnoprawne potomstwo, potrzebujesz Duszy z dobrą karmą, ale musi ona być zaopatrzona w pełnoprawne geny.

Ludzie i zwierzęta są tworzone z tego samego materiału, a te same prawa dziedziczności mają zastosowanie tak do ludzi, jak i do zwierząt.

Ci, którzy znają dziedziczność, wiedzą, że możliwe jest uzyskanie rośliny, zwierzęcia, a nawet osoby z dowolnymi danymi naturalnymi.

Na przykład pszenicę można uzyskać w różnych kolorach, kształtach i jakościach.

Możesz zwiększyć kiełkowanie, wydajność lub wielkość ziarna.

W przypadku każdego pokolenia poprzez czystą selekcję wymagana właściwość jest w nim wzmacniana.

To samo dzieje się ze zwierzętami, można hodować każdą rasę bydła lub koni.

Dążąc do tego z pokolenia na pokolenie, możliwe jest modyfikowanie rasy zwierząt, by rodziły się w jednym lub innym kolorze, zmniejszenie lub powiększenie rogów, wydłużenie lub skrócenie nóg, zrobienie bardziej spiczastego pyska itp.

Wszyscy wiedzą, że nawet najbardziej kiepski chart łatwo wyprzedza w wyścigu psa innej rasy o wybitnych zdolnościach biegowych.

Rasa i struktura krwi

Dążenie do czystości rasowej to nie tylko ścisłe ograniczenie poszczególnych ras, ale także pewna jednorodność w każdej z nich.

Lis zawsze pozostaje lisem, gęś będzie gęsią, tygrys tygrysem itd.

Różnica może być tylko w większej lub mniejszej inteligencji.

Nigdy nie spotkasz lisa, który wykaże humanitarne zachowanie wobec gęsi, ani nie spotkasz kota skłonnego do przyjaźni z myszką.

Mysz nigdy nie przestanie się bać kota.

Takie zjawiska jednorodności są również charakterystyczne dla ludzi.

Wiedza wedyjska określa, że ​​ludzie o różnych kolorach skóry mają specyficzną energoniczną strukturę krwi, grupy krwi, psychomatrix itd.

System energonu jest energetyczno-genetyczną strukturą krwi.

Zależy to od stanu wpływu kosmicznej energetyki i integralności jądra genu.

wedy-czystość-krwi.jpg
foto.123rf.com

Ludzie o czarnej skórze mają 6-kanałową strukturę energetyczną krwi, podzieloną na 3 męskie i 3 żeńskie jednostki genetyczne.

Dlatego mogą obsługiwać 6 strumieni informacji, a pula genów jest przekazywana ojcu.

Ludzie z czerwoną skórą mają 9-kanałową strukturę energii krwi z 5 męskimi i 4 żeńskimi jednostkami genetycznymi.

Zdolni są do przetwarzania 9 strumieni informacji, a pula genów jest przekazywana ojcu.

Szarzy ludzie mają 10-kanałową strukturę energetyczną krwi (5 męskich i 5 żeńskich jednostek genetycznych).

Pozostają zdolni do jednoczesnego przetwarzania 10 kanałów informacji, a pula genów jest przekazywana przez matkę.

Osoby o żółtej skórze mają 12-kanałową strukturę energii krwi (6 męskich i 6 żeńskich jednostek genetycznych).

Mają możliwość przetwarzania do 12 kanałów informacji, zaś pula genów jest przekazywana ojcu.

Biali ludzie mają 16-energetyczną strukturę krwi (8 męskich i 8 żeńskich jednostek genetycznych).

16 kanałów informacji jest przetwarzanych jednocześnie, a pula genów jest przekazywana ojcu.

Podczas mieszania ludów czarnych i żółtych pojawili się Hindusi, którzy mają 9-kanałową strukturę energetyczną krwi (3 żeńskie i 6 męskich jednostek genetycznych).

Pula genów jest tutaj przekazywana ojcu.

Mieszanka białych i szarych ludzi okazywała się warstwami w różnych narodach, ale większość ich pojawiła się wśród przedstawicieli żydowskiego duchowieństwa, którzy są potomkami egipskich kapłanów.

Przedstawiciele ci mają 13-kanałową strukturę energii energetycznej krwi (5 żeńskich i 8 męskich jednostek genetycznych).

Pula genów jest przekazywana przez matkę.

Dużą rolę odgrywa psychomatrix osoby (kwadrat Pitagorasa), którego podstawowym założeniem jest to, że data urodzenia ma pewną kombinację liczb, za pomocą której można opisać ludzki typ psychologiczny.

Zgodnie z kronikami wedyjskimi ludzki aparat genetyczny jest odpowiedzialny za pamięć rodzajową i fizjologię, a struktura energetyczna krwi jest odpowiedzialna za ducha i duszę.

Mieszanie innej krwi dramatycznie zmniejsza obronę ciała, które dziedziczy tę krew.

Układ odpornościowy przestaje działać normalnie i nie chroni skutecznie organizmu przed infekcjami i chorobami, co ostatecznie prowadzi do zniszczenia rodzaju.

Wszyscy musimy spokojnie zrozumieć, że przedstawiciele ludu szarego, czarnego, żółtego i czerwonego nie są ani dobrzy, ani źli dla nas – oni są po prostu od na różni.

To, czego potrzebujemy, nie może być przez nich wykorzystane.

To, co jest dla nich szczególne, co ich wyróżnia, jest dla nas destrukcyjne.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.