ZWYCIĘSTWO WŁOCHÓW NAD REGULACJĄ DOTYCZĄCĄ GMO

Konsumenci we Włoszech mogą spać spokojnie. Próba wdrożenia i zatwierdzenia organizmów modyfikowanych genetycznie do włoskiego rolnictwa zakończyła się niepowodzeniem.

W styczniu 20201 roku 26 organizacji ekologicznych we Włoszech rozpoczęło potężną kampanię, która uniemożliwiła rządowi uchwalenie czterech ustaw zainspirowanych przez lobby agrobiznesu.

Ustawy zostały zaproponowane przez Ministra Rolnictwa i miały na celu dopuszczenie GMO, w tym produktów nowych technik modyfikacji genetycznej, takich jak edycja genów, na wjazd do kraju.

Po intensywnej burzy medialnej i presji społecznej wywieranej na każdego parlamentarzystę Komisji Izby Rolnictwa, dekrety Ministerstwa Rolnictwa zatwierdzające GMO nie zostały uchwalone w ich pierwotnej formie.

Zamiast tego w ich treści unieważniono wszystkie części dotyczące GMO i produktów nowych technik GMO, a także ograniczenia swobodnej wymiany nasion.

Cztery rozporządzenia dotyczące nasion pozwoliłyby na przeprowadzenie testów polowych przy użyciu odmian roślin uzyskanych za pomocą nowych technik modyfikacji genetycznej.

Pomimo że od 20 lat Włochy są krajem wolnym od GMO, ostatnio znajdowały się pod silną presją sektora prywatnego, aby opowiedzieć się za tzw. nowymi technikami hodowlanymi.

Organizacje rolników, sektor ekologiczny oraz organizacje ekologiczne i konsumenckie zmobilizowały się przeciwko temu niedopuszczalnemu i bezprawnemu otwarciu włoskiego rolnictwa na nowe GMO.

Głosowanie za dekretami, choć niewiążące, miałoby katastrofalne skutki dla wszystkich rolników we Włoszech, czemu mobilizacja obywateli była w stanie zapobiec.

W rzeczywistości dekrety te pozwoliłyby na nieodwracalne uwolnienie i wpuszczenie na rynek odmian nasion modyfikowanych genetycznie.

Komisja Rolnictwa włoskiego Senatu głosowała już za tymi propozycjami 28 grudnia 2020 r., ale ostatecznie to głosowanie w Komisji Rolnictwa Izby Deputowanych, które odbyło się  13 stycznia 2021 roku, przesądziło o wszystkim.

Dzięki silnej mobilizacji przeciwko tym dekretom Izba wydała następujące zobowiązania, których rząd włoski będzie musiał przestrzegać:

  • Zakaz uprawy GMO należy uznać za przedłużony, również do produktów uzyskanych za pomocą „nowych technik hodowlanych” lub edycji genomu, ze względu na wysokie zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
  • Wprowadzono również przepis umożliwiający rolnikom podjęcie działań, takich jak ponowne wykorzystanie nasion lub wymiana części zbiorów na nasiona, lub materiał rozmnożeniowy.

Jest to wielkie zwycięstwo Włochów w walce z GMO, ale także wielki krok naprzód w zakresie praw rolników do swobodnej wymiany nasion.

⇒ Czytaj także: INDYJSKI STAN W 100% WOLNY OD PESTYCYDÓW I GMO

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.