DANE Z RZĄDOWEGO RAPORTU W ANGLII SZOKUJĄ! LICZNE ZABURZENIA WZROKU PO SZCZEPIONCE COVID-19

Dane z rządowego raportu w Anglii szokują. Okazuje się bowiem, że zebrane dane dotyczące bezpieczeństwa „szczepionek” firmy Pfizer / BioNTech i Oxford / AstraZeneca wskazują, iż eksperymentalne preparaty wywołały ponad 1700 przypadków zaburzeń widzenia i doprowadziły kilkadziesiąt osób do trwałej utraty wzroku.

Rośnie liczba działań niepożądanych

Rząd Wielkiej Brytanii zbiera krytyczne dane dotyczące bezpieczeństwa dostępnych „szczepionek” przeciw Covid-19.

Z rządowych raportów wynika, że pierwszą dawkę eksperymentalnej „szczepionki” firmy Pfizer / BioNTech przyjęło 5,4 miliona obywateli Wielkiej Brytanii, z których 500 000 otrzymało drugą dawkę.

Do 24 stycznia 2021 r. pojawiło się prawie 50 000 zgłoszeń obrażeń spowodowanych tą konkretną szczepionką, w tym przypadki nagłej śmierci siedmiu brytyjskich obywateli.

Następnie obywatele Wielkiej Brytanii otrzymali kolejne 1,5 miliona dawek „szczepionki” koncernu AstraZeneca, która spowodowała kolejne 21 032 przypadki działań niepożądanych zarejestrowanych do 24 stycznia 2021 r.

Obecny wskaźnik (zgłaszanych) urazów wywołanych szczepieniami w Wielkiej Brytanii wynosi 1 na 333 osoby.

Ten wskaźnik obrażeń wywołanych szczepionką jest prawdopodobnie znacznie większy, ponieważ ludzie często wahają się, wstydzą się lub bagatelizują zgłaszanie obrażeń wywołanych szczepionką.

Wiele osób postrzega szczepienia jako w 100% bezpieczne i skuteczne rozwiązanie, wobec czego nie ośmiela się kwestionować ich bezpieczeństwa.

Również wielu lekarzy nie chce zaakceptować faktu, że obrażenia wywołane szczepionką są prawdziwe.

Niestety dane są jednoznaczne, a niepożądane odczyny poszczepienne dotyczą nie tylko drobnych problemów, które rozwiązują się w ciągu jednego dnia, lecz także takich, które mogą mieć wpływ na życie.

Udar, zapalenie mięśnia sercowego, porażenie mięśni, ślepota i wstrząs anafilaktyczny – to jedne z najpoważniejszych działań niepożądanych.

Liczne zaburzenia wzroku

Najbardziej szokujące doniesienia w kwestii działań niepożądanych u obywateli Anglii dotyczą chorób oczu.

  • U 978 osób zdiagnozowano zaburzenia wzroku po szczepionce Pfizer-BioNTech.
  • U 738 osób zdiagnozowano zaburzenia wzroku po wstrzyknięciach szczepionki AstraZeneca.
  • 22 osoby straciło wzrok po szczepionkach przeciw Covid-19.

Łącznie 1716 osób doznało uszkodzenia wzroku po przyjęciu szczepionki, a to nie wszystko…

Eksperymentalne szczepionki mają również tendencję do wywoływania ataków autoimmunologicznych w układzie sercowo-naczyniowym.

U 21 osób po przyjęciu szczepionki wystąpiły incydenty naczyniowo-mózgowe (udary).

Odnotowano także i inne poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, w tym zawał pnia mózgu, zawał móżdżku, udar móżdżku, niedrożność tętnicy mózgowej, krwotok mózgowy, zawał mózgu, krwotok wewnątrzczaszkowy, udar niedokrwienny i krwotok podpajęczynówkowy.

Zamiast wstrzymywać ten masowy eksperyment ze szczepionkami, organy regulacyjne nadal bagatelizują te urazy i obwiniają je za „podeszły wiek” pacjenta lub „podstawowe choroby współwystępujące”.

Przy czym, gdy pacjent umiera, za przyczynę śmierci podają sam Covid-19.

Mamy do czynienia z socjopatycznym oszustwem medycznym, które przybrało miary przerażającego ludobójstwa.

⇒ Czytaj także: WHO CHCE UKRYĆ SWE OSZUSTWA, ZMIENIAJĄC KRYTERIA DIAGNOZY COVID-19

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.