KONIEC WSZELKIEGO ZŁA – ZACIEMNIENIE I KONTROLA UMYSŁU

Istnieje mroczna konspiracja, która przez wieki zaciemnia umysły całej ludzkości. Ta konspiracja jest wcielonym złem, kontrolującym szeroki zakres ludzkich emocji, ich pracę, myśli i mowę. Jest odpowiedzialna za śmierć setek milionów, a może miliardów ludzi, jak również niewolnictwo niemal każdej istoty, która żyła.

Zaciemnienie umysłu

Zaciemnienie to tworzenie fałszywych idei, w celu ukrycia prawdy.

Czasami jest to zwykłe dodawanie idei na wierzch prawdy po to, by zakryć naturę prawdy oryginalnej.

Nawet idee, które wydają się całkowicie właściwe, mogą zostać użyte, aby przykryć prostą
prawdę.

Zaciemnienie jest używane przez zło, aby mieszać w umysłach ludzi.

Zaciemnienie wypacza reguły, by ludzie nie byli zdolni się uczyć.

Zło używa zaciemnienia, abyś nie był zdolny do zdobycia mądrości.

Robi to, aby ograniczyć twoją wolność.

Kultura wie, że ludzie odnajdą mniej prawdy kiedy są skupieni na sztucznej złożoności.

W miarę jak dzieci rosną, zaczynają rozumieć, że pozornie złożone idee są tak naprawdę podstawowymi i prostymi regułami.

Coś, co wydaje się nie do pojęcia w danym momencie, staje się doskonale zrozumiałe
nieco później.

Dobrze jest zdobywać wiedzę.

Z wiedzą możesz zrobić wszystko.

Twoje poszukiwanie wiedzy będzie łatwiejsze kiedy porzucisz wszelkie wyobrażenie o swojej własnej niższości.

Zło wykorzystuje zaciemnienie, aby sprawić, by ludzie czuli się gorsi.

[…] Prawo gmatwa nasze rozumienie prawdziwych reguł swoim zaciemnieniem.

Jest to robione w celu zniewolenia i wymuszenia.

Niewolnictwo

Zło usiłuje być panem ponad tobą.

Zło chce, abyś był niewolnikiem.

To, co obecnie uważamy za rzeczywiste „niewolnictwo”, jest w istocie tylko jedną z form niewolnictwa.

[…] Na ile wolności zasługuje człowiek?

Ile wolności może zostać zniszczone zanim rozpoznamy, że coś jest złe?

Niewolnictwo nie jest konceptem ogółu.

Niewolnictwo istnieje wszędzie tam, gdzie wolność człowieka jest niszczona.

Kradzież i zastraszenie są niewolnictwem.

[…] Ostatecznym aktem niewolnictwa jest morderstwo.

Niewolnictwo powstrzymuje ludzi od możliwości podejmowania decyzji w ich własnym życiu.

Wszystko, co ogranicza twój umysł, twoje ruchy i twoją mowę jest złe.

Niewolnictwo odnajdujemy w obu przypadkach — częściowej i całkowitej destrukcji wolności.

Zło zmusza cię do zachowywania się w sposób, który nie służy tobie oraz tym, których kochasz.

Kultura i prawo przytłaczającą siłą wywierają nacisk, w imię przyzwoitości i dobra publicznego.

Niszczą wolność i oddają ludzkie życia we władze innych ludzi.

Kontrola umysłu = kontrola mowy

Najbardziej fundamentalną bronią kultury jest kontrola mowy.

[…] Celem kontroli mowy jest upewnienie się, że ci, którzy zostali zmuszeni do nagięcia się do woli władzy nigdy nie zdobędą odwagi, aby spojrzeć wstecz.

W celu utrzymania posłuszeństwa, kultura wymaga, by każdy zniewolony egzekwował jej wolę na otoczeniu.

Uczy ludzi, aby nazywali swoich krnąbrnych sąsiadów dziwakami lub wariatami.

Wymaga, by społeczności opuściły tych, którzy nie są posłuszni przykazaniom kultury.

Kultura potępia jako niemoralnych i antyspołecznych tych, którzy nie przestrzegają jej przykazań.

W ten sposób, kultura kształtuje umysły ludzi poprzez ograniczanie ich mowy.

[…] Ci, którzy zachowują się niezgodnie lub sugerują rebelię przeciw autorytetom, są wykluczani, gromieni i demonizowani.

Ciężka jest do wytrzymania samotność związana z odstawaniem od kultury.

To pokazuje sposób w jaki kontrola mowy jest bronią zaprojektowaną, aby łamać ducha człowieka.

Jest bronią stworzoną do wymuszenia twojego posłuszeństwa.

*Są to fragmenty książki „Koniec wszelkiego zła” J. Locke’a, która pomaga otworzyć ludziom oczy na wszelkiego rodzaju zaciemnienia WŁADZY – w całości do kupienia tutaj -> kliknij.

**Ze spojrzeniem autora na ideę prostoty i wolności zapoznasz się tutaj -> kliknij.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.