KONIEC WSZELKIEGO ZŁA – PROSTOTA I WOLNOŚĆ

Wolność – definicją wolności jest nieskończona wartość ludzkiego istnienia. Definicją zła jest destrukcja wolności. Wszystko co złe, uczy ludzi, że mają ograniczoną wartość.

Prostota

Prawda jest zawsze prosta.

Wszyscy ludzie rozpoznają prawdę, ponieważ wszyscy ludzie są stworzeniami inteligentnymi.

Naturą zła jest tworzenie sztucznie złożonych idei.

Zło robi to, by ukryć lub przesłonić wolność, którą niszczy.

Jeżeli usuniesz złożoność i strach ze swojego życia, znajdziesz piękną i prostą prawdę.

Ta prawda jest naturą twojej wartości.

[…] Świat jest prostszy niż się wydaje.

Każdego dnia ludziom przedstawia się nowe idee, nowe odłamy, nowe poglądy i nowe przejawy naszego świata.

Wiele z tych idei jest wypaczonymi regułami, zaprojektowanymi tylko po to, by wymusić na ludziach odpowiednie reakcje.

Złe społeczeństwo tworzy takie idee, aby zniszczyć wolne myślenie u ludzi.

Niektóre z historycznych nazw dla tych idei to socjalizm, faszyzm, rasizm, komunizm, demokracja, wojna klasowa, poprawność polityczna, przyzwoitość, królewskość (władza królewska) i terroryzm.

[…] Reguła prostoty stanowi, że inteligencja rozpoznaje prawdę.

Jeżeli dowolna prawda jest prezentowana w swojej czystej formie, wszyscy ludzie są zdolni ją pojąć.

Nie ma prawdy, której nie możesz się nauczyć.

To jest reguła prostoty: inteligencja rozpoznaje prawdę.

Wartość człowieka

Rozumieć wolność to rozumieć wartość osoby.

Wszystko czego pragnie zło to zatajenie i zniszczenie twojej wartości.

Władza jest stworzona przez złych ludzi, aby ukryć twoją wartość.

Rozumieć swoją własną wartość to rozumieć naturę wolności.

[…] Wolność to wartość człowieka.

[…] Kiedy zrozumiesz znaczenie własnej wartości, zło upadnie.

Zło

Istotą do zrozumienia naszego świata jest zrozumienie natury zła.

Zło kwestionuje wartość ludzi poprzez odbieranie im możliwości dokonywania własnych decyzji; poprzez odbieranie szansy, by rosnąć w siłę, w procesie uczenia się i zrozumienia.

[…] Zło nie jest ciemnością, ani nie jest jakąś straszną niewiadomą.

Zło nie jest mitycznym stanem psychiki człowieka, ani nie jest nieodłączną częścią naszej natury.

Zło nie jest nadnaturalne i zdecydowanie istnieje.

Zło jest niszczeniem wolności.

Wolny, potrafisz budować wspaniałość, wolność, dobrobyt i radość na tym świecie.

Wszystkie te rzeczy możesz odnaleźć dookoła siebie.

Kobiety i mężczyźni, tacy jak ty, tworzą te rzeczy.

Zło zniewala.

Zło można odnaleźć w słowach takich jak przemoc, przymus, podatki, kradzież, cenzura i polityka.

[…] Zło usiłuje być panem ponad tobą.

Zło chce, abyś był niewolnikiem.

[…] Zło zmusza cię do zachowywania się w sposób, który nie służy tobie oraz tym, których kochasz.

Kultura i prawo przytłaczającą siłą wywierają nacisk, w imię przyzwoitości i dobra publicznego.

Niszczą wolność i oddają ludzkie życia we władze innych ludzi.

Wolność

Podczas gdy, zło pragnie zniszczyć lub ukryć wartość osoby, wolność pokazuje ludziom ich prawdziwy potencjał i prawdziwą wartość.

W wolności, ludzie kochają, leczą choroby, usuwają głód, upraszczają pracę oraz żyją w pokoju.

W wolności szczęście jest możliwe.

Wolność jest dokładnym przeciwieństwem zła.

Nic na Ziemi nie jest bardziej wartościowe od ciebie.

[…] Wolność jest niezbędna.

Kiedy nie jesteśmy wolni, aby postawić krok, nie możemy się uczyć i nie możemy wzrastać.

Miłość, dobrobyt i wiedza są rzeczami możliwymi wyłącznie w wolności.

Wolność przynosi wszystko, co dobre.

Jako istota ludzka, stopień wolności, którego wymagasz jest nieograniczony.

Wolność jest nieskończoną wartością istoty ludzkiej.

Jeżeli zło zniszczy wolność w dowolnej sferze twojego życia, ogranicza twoją mądrość, twoją miłość i twoją radość.

*Są to fragmenty książki „Koniec wszelkiego zła” J. Locke’a, która pomaga otworzyć ludziom oczy na wszelkiego rodzaju zaciemnienia WŁADZY – w całości do kupienia tutaj -> kliknij.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.