KOMUNISTYCZNA STRONA UNII EUROPEJSKIEJ, CZYLI MANIFEST Z VENTOTENE I BIAŁA KSIĘGA

Manifest z Ventotene z 1941 roku i bezpośrednio nawiązująca do niego Biała Księga Unii Europejskiej z 2017 roku to dokumenty, które prezentują ideologię współczesnej Unii Europejskiej. Fakty w nich zawarte są wstrząsające, chociaż unika się o nich głośnego mówienia. Czas więc, by każdy poznał prawdziwe oblicze i zamierzenia europejskich „elit”.

Altiero Spinelli – autor wielkiego manifestu

Omawianie ideowych dokumentów Unii Europejskiej wymaga najpierw przybliżenia prawdziwego oblicza postaci pana, który nazywał się Altiero Spinelli.

Media grzecznie nazywają go dziennikarzem, który podczas pobytu w faszystowskim więzieniu przyczynił się do powstania dokumentu o nazwie „Manifest na rzecz wolnej i zjednoczonej Europy”.

Kanclerz Niemiec, premier Włoch i prezydent Francji w 2016 roku składali na jego grobie kwiaty w barwach flagi Unii Europejskiej, oddając mu tym samym wielki hołd za czcigodną działalność.

Jego nazwisko prężnie widnieje nad głównym wejściem do Parlamentu Europejskiego.

wejście-parlament-UE.jpg
Wejście do Parlamentu UE (źródło: internet)

Kim jednak naprawdę był Altiero Spinelli?

Otóż mężczyzna ten w 1924 roku w wieku siedemnastu lat wstąpił do Włoskiej Partii Komunistycznej.

Trzy lata później został aresztowany przez faszystów.

Podczas dziesięcioletniego pobytu w więzieniu często studiował pisma Marksa i obserwował rozwój komunizmu w sowieckiej Rosji, jawnie sprzeciwiając się stalinizmowi, za co został w 1937 roku wyrzucony z partii.

Podczas wojny był internowany przez faszystów na maleńką wsypę Ventotene, gdzie w 1941 roku wspólnie z socjalistą Ernesto Rossim, napisał dzieło swojego życia zwane „Manifestem z Ventotene”, czyli program dla powojennej „zjednoczonej Europy”, który wciąż jest realizowany.

Spinelli był skrajnym komunistą, który pragnął zniszczyć państwa narodowe, by w ich miejsce powstało jedno, socjalistyczne państwo europejskie wprowadzane metodą skrajnego podstępu.

Manifest z Ventotene

Wbrew twierdzeniom propagandy to nie tzw. Plan Schumana z 1950 r. ani Deklaracja Europejska z 1951 r., lecz własśnie napisany w 1941 r. przez Altiero Spinelliego „Manifest z Ventotene” oraz opracowany na jego bazie w 1984 r. tzw. Plan Spinelliego, czyli pierwszy projekt konstytucji nowego, komunistycznego państwa, są podstawą programową nowego, europejskiego państwa totalitarnego.

Jeżeli skupimy się na najważniejszych fragmentach Manifestu, to zauważymy, że jego treść do dziś wyznacza kierunek europejskiego i reprezentuje działalność polskich polityków na gruncie międzynarodowym, która zmierza do całkowitej likwidacji suwerenności narodów.

unia-europejska.jpg
Unia Europejska foto.123rf.com

Wśród kluczowych założeń Manifestu z Ventotene na uwagę zasługują:

Kwestia, która musi być rozwiązana jako pierwsza, to zniesienie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe.

W przeciwnym razie postęp osiągnięty w innych dziedzinach będzie jedynie pozorny.

Jeśli walka miałaby nadal być limitowana tradycyjnymi granicami państwowymi, trudno byłoby uniknąć starych sprzeczności.

Państwa narodowe mają tak głęboko planowane gospodarki, że w krótkim czasie podstawowym pytaniem byłoby, która z grup ekonomicznych, czyli która klasa, winna zajmować się kontrolą tych planów.

Wszystkie te kwestie znajdą łatwe rozwiązanie w ramach Federacji Europejskiej.

Podobnie jak problemy małych państw.

Kiedy staną się częścią większej unii narodowej, stracą swoją ostrość.

Będą przekształcone w problemy relacji między różnymi prowincjami.

Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad.

Propaganda i działania winny służyć do ustanowienia, w każdy możliwy sposób, porozumień i więzi między pojedynczymi ruchami, które z pewnością będą formowane w różnych krajach.

Już teraz należy budować fundamenty ruchu będącego w stanie zmobilizować wszystkie siły do stworzenia nowego organizmu – wielkiego dzieła całkowicie nowego w dziejach Europy.

Będzie nim ustanowienie stabilnego państwa federalnego z europejskimi siłami zbrojnymi zamiast armii narodowych, bez autarkii gospodarczych będących podstawą reżimów totalitarnych.

Organizmu, który będzie miał wystarczające środki, aby zapewnić realizację wspólnego porządku przez poszczególne państwa, jednocześnie gwarantując każdemu z nich autonomię, potrzebną do swobodnego wyrażania i rozwoju życia politycznego zgodnie z indywidualnymi cechami różnych narodów.

Ze stale rosnącej grupy sympatyków partia powinna wciągać do współpracy tylko tych, którzy europejską rewolucję uczynili głównym celem swojego życia, którzy z dnia na dzień świadomie wypełniają swoje zadanie i dbają o interes ruchu, również w najtrudniejszych warunkach nielegalności i tworzą stabilną sieć wspierającą płynną sferę ruchu sympatyków.

Nieprzydatni starzy zostaną wyeliminowani, a wśród młodych trzeba obudzić nową energię.

Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego.

Biała Księga Unii Europejskiej

1 marca 2017 roku przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker przedstawił tzw. Białą Księgę Unii Europejskiej, czyli dokument zawierający potencjalne scenariusze rozwoju Unii Europejskiej do 2025 roku.

W rzeczywistości jest to kontynuacja dzieła Altiero Spinelliego.

biała-księga-ue.jpg
foto.123rf.com

Już we wstępie Białej Księgi nawiązano do Manifestu z Ventotene, pomijając całkowicie inne dokumenty dotyczące europejskich wspólnot.

Nikt jednak nie informuje tutaj, że ów manifest jest programem socjalistycznej rewolucji terrorystycznej, która ma na celu likwidację suwerennych państw narodowych.

Biała Księga UE to pięć scenariuszy ostatecznego wprowadzania zmian europejskich.

Ogółem scenariusze te dążą do pogłębienia jednolitego rynku UE, połączenia sił wojskowych i „mówienia jednym głosem” w sprawach zagranicznych.

Nieoficjalnie jednak dążą do jedynego celu Unii Europejskiej, czyli stworzenia jednolitego, europejskiego państwa komunistycznego.

UNIA EUROPEJSKA – PRELUDIUM DO RZĄDU ŚWIATOWEGO

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.