ZIEMIĘ STWORZONO, ABY BYŁA RAJEM – CZ. I WSTĘP

W waszym świecie rzeczy są bardzo proste, ale ludzie bardzo je komplikują. Chciałabym Wam powiedzieć, że planeta Ziemia jest najpiękniejszą ze wszystkich planet Wszechświata. Jest na niej różnorodność form, jakiej nie ma na żadnej innej planecie. W całym Wszechświecie nie ma drugiej planety, która byłaby fizycznie podobna do Ziemi. Jest ona najrzadszą z piękności i przyciąga dusze, które kiedy już tu przybędą, będą wciąż chciały tu powracać.

Ziemia jest zupełnie inna od wszystkich innych planet.

Ma w sobie elementy wszystkich planet Wszechświata, jest ona niby kompozycja Wszechświata, z całym dobrem i całym złem, które przyciąga dusze.

Ma w sobie przyciąganie grawitacyjnie, inne niż na innych planetach i z tego powodu dusza zaczyna czuć – naprawdę… ciało fizyczne – w umysłach swoich przystosowują się do swoich ciał fizycznych, zapominając o wolności i przyjemności, które odczuwali, nie posiadając ich.

Ziemię stworzono, aby była rajem

Kiedy dusze osiągną harmonię, znów stanie się ona rajem. Ale mówiąc ‚raj’, mam na myśli raj twórczości, raj, który daje wiedzę, raj, który daje radość i miłość; raj, w którym ludzie mogą sami się uleczać lub doświadczać bólu, zależy co wybiorą.

Nie jest to raj, w którym każde wyzwanie, każdy wzrost lub każdy ból zostanie usunięty.

Będzie to raj, w którym ludzie, poprzez swoje własne doświadczenie, sami mogą rozwinąć swoje zrozumienie swej łączności ze Wszechświatem, zaakceptować fakt, że są odpowiedzialni za siebie samych, za swoich bliźnich, za Ziemię, a tym samym za Wszechświat oraz doprowadzić to wszystko, i siebie też, do perfekcji.

Ludzkość musi pojąć wyjątkowość i cel istnienia Ziemi, oraz kierunek, w jakim podąża jej ewolucja.

Ludzkość musi pojąć, że nie jest sama i że nie ma śmierci.

Ludzie muszą zacząć rozumieć, że od niczego nie można uciec, bo w przyszłości i tak za wszystko będzie trzeba zapłacić.

Gdyby wiedzieli też, że każdy z nich ma w sobie wielkość, i że ma szansę, aby się radować, i że kiedy zaakceptują fakt, że nie są sami i że nie ma śmierci, wtedy energie pochodzące ze strachu zostaną uwolnione, a energie pochodzące z radości mogą zastąpić strach, wtedy Ziemia może zacząć zajmować swoje miejsce we Wszechświecie.

Pisałam wcześniej, że Ziemia jest największą z piękności i największa z radości.

„Piękność”, mam na myśli duszę, która penetruje to, co zewnętrzne.

Rodzaj ludzki nazywa pięknym to, co potrafi dostrzec oko; nie to, co stanowi wewnętrzną duszę planety czy tych, którzy na niej egzystują.

Tego też ludzkość musi się nauczyć o Ziemi.

Wasz cel egzystencji fizycznej, zwłaszcza na tej planecie

Ta planeta jest planetą równowagi, musicie nauczyć się równoważyć świat fizyczny i duchowy.

Ziemia jest jedyną planetą w swoim rodzaju, jedyną planetą w całym Wszechświecie, na której istnieje możliwość wolnego wyboru, jedyną planetą, która została stworzona dla z balansowania tego, co duchowe z tym, co fizyczne; innymi słowy, stworzona, aby być rajem, ale ludzkość ją skorumpowała.

Stało się to, ponieważ ludzi zaczęła bardziej interesować ich fizyczność niż próby równoważenia i zrozumienia.

Lecz teraz planeta znalazła się w punkcie, w którym traci równowagę szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Doszliście do punktu w historii, który jest punktem zmiany.

Semjase

CZĘŚĆ II tutaj

⇒ Czytaj także: Inne artykuly Semjase

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.