ZIMNA PLAZMA – CUD NA RANY, STRES I POWRÓT DO RÓWNOWAGI – Odkrywamy Zakryte
ZIMNA PLAZMA – CUD NA RANY, STRES I POWRÓT DO RÓWNOWAGI

Zimna plazma ma niesamowite zastosowania w medycynie, lotnictwie, hodowli roślin i technologii. Jej kariera jest zadziwiająca, chociaż np. tak zwana medycyna plazmowa jest wciąż młodą interdyscyplinarną dziedziną badań, w której spotykają się fizyka, medycyna i chemia. Czym jest zimna plazma? W jaki sposób można ją wykorzystać do ratowania zdrowia?

Plazma – czwarty stan skupienia materii

Wszyscy wiemy, że wyróżniamy trzy stany materii: stały, ciekły i gazowy.

Jednak większość z nas zapomina o czwartym, najpowszechniej występującym we wszechświecie stanie skupienia materii, czyli o plazmie.

W kosmosie 99 proc. widocznej materii składa się z plazmy, którą dzieli się na dwa rodzaje ze względu na wartości ciśnień i temperatur.

Gorące plazmy (wysokotemperaturowe) są składnikami gwiazdami, natomiast zimne plazmy (niskotemperaturowe) wypełniają prawie całą przestrzeń pomiędzy nimi.

Jednak na ziemi trzeba ich dokładniej szukać lub sztucznie je wytwarzać, bo nie często mamy okazję je widywać.

Przykładem zjawisk, w których można zaobserwować powstanie plazmy, są błyskawice lub zorza polarna.

Ze względu na to, że plazma jest częściowo zjonizowanym gazem, który ze względu na przewodność elektryczną ma specjalne właściwości, coraz częściej znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach.

Czym jest zimna plazma?

Plazma niskotemperaturowa, powszechnie zwana zimną plazmą może składać się z mieszaniny zarówno zjonizowanych, jak i niezjonizowanych cząsteczek, atomów w stanie podstawowym i wzbudzonych, wolnych rodników, w tym tlenu i azotu, ozonu oraz elektronów i promieniowania UV.

Zimną plazmę, w której temperatury elektronów są znacznie wyższe od temperatur pozostałych składników, można generować sztucznie w znacznie niższych temperaturach, nawet w temperaturze pokojowej.

Aby ją wytworzyć, do gazu musi zostać dostarczona energia potrzebna do jego jonizacji, często w postaci energii elektrycznej.

zimna-plazma.jpg
Fotel plazmowy

Bardzo ważną właściwością plazmy jest wysoka reaktywność jej składników.

Dzięki temu te same synergiczne mechanizmy działania i reakcje chemiczna mogą zachodzić pomiędzy cząstkami plazmy oraz z powierzchniami, z którymi się styka.

Chociaż zimne plazmy mają fundamentalne znaczenie dla astronomii i fundamentalnej fizyki, nie na tym dziś się skupimy.

Gregor Morfill, emerytowany dyrektor Instytutu Fizyki Pozaziemskiej Maxa Plancka (MPE) w 2005 roku zauważył, że zimne plazmy mogą być przydatne w higienie i medycynie: w sterylizacji i odkażaniu, w gojeniu się ran i w chorobach skóry.

Zjonizowane gazy – takie jak powietrze lub argon – są używane przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze pokojowej.

Gojenie się ran i walka z bakteriami

Ten rodzaj plazmy wykazuje zadziwiające efekty w gojeniu się ran.

Zjonizowane gazy zamykają rany przewlekłe, zabijają bakterie oporne na wiele leków, dezynfekują i sterylizują.

Powstałe pole elektryczne powoduje głęboką stymulację leczonej skóry i powierzchni rany, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymującym się zwiększonym mikrokrążeniu.

Rana jest zatem zaopatrywana w tlen i składniki odżywcze, a tym samym aktywuje gojenie się ran.

W badaniu około 350 pacjentów cierpiących na przewlekłe rany i różnego rodzaju choroby skóry liczba patogennych zarazków w ranach leczonych plazmą została zmniejszona o kolejne od 30 do 40 procent.

Zimna plazma pomaga również walczyć z bakteriami opornymi na działanie antybiotyków oraz innymi, niepodatnymi na działanie leków patogenami.

Te jej właściwości znajdują zastosowanie m.in. w stomatologii w walce z bakteriami bytującymi na powierzchni zębów w postaci trudnych do zwalczenia biofilmów, które powodują zakażenia ust, zębów czy dziąseł.

Sterylizacja i obróbka żywności

Zimna plazma ma doskonałe właściwości sterylizujące.

Dotyczy to zarówno higieny osobistej i uzdatniania wody, jak i odkażania wrażliwych na ciepło wyrobów medycznych.

Bez konwencjonalnych metod – gorącej pary lub ciekłych chemikaliów można skutecznie pozbyć się z wody, sprzętu medycznego oraz z żywności (warzyw, owoców, nasion, soków, przypraw i mięsa) wszelki mikroorganizmów bytujących na ich powierzchni.

Przy czym ważne jest, że zastosowanie zimnej plazmy do zabijania drobnoustrojów praktycznie nie zmienia struktury ani właściwości fizykalnych, odżywczych bądź sensorycznych poddawanych jej działaniu produktów.

Zimną plazmą są również zainteresowani rolnicy, ponieważ chińscy naukowcy zajmujący się uprawą roślin sprawdzili i potwierdzili, że nasiona traktowane zimną plazmą rosną szybciej i dają większe plony.

Potencjał w leczeniu raka

W wielu ważnych i wartościowych badaniach zimna plazma określana jest jako forma bezpiecznej i nieinwazyjnej terapii przeciwnowotworowej, a jej główną zaletą jest wysoka selektywność w stosunku do komórek nowotworowych oraz brak skutków ubocznych terapii.

Badania przeprowadzone na myszach ze zlokalizowanymi powierzchownie nowotworami oraz na liniach komórek nowotworowych wykazały hamujący wpływ zimnej plazmy na wzrost komórek nowotworowych, a w przypadku myszy zmniejszenie się lub zupełny zanik guza.

Właściwości te oraz inne, np. dotyczące przyspieszania gojenia się ran potwierdzają aktualnie w swych badaniach i testach weterynarze z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Woda plazmowana jako źródło zdrowia

Jak korzystać z właściwości zimnej plazmy w życiu codziennym?

Można skusić się na picie wody plazmowanej, która poddana działaniu zimnej plazmy odzyskuje swą pierwotną strukturę, jest pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz ma bardzo wysoką biodostępności.

Woda poddawana działaniu niskotemperaturowej plazmy jest deklastrowana, czyli rozbijana na malutkie cząsteczki (nanoczasteczki).

Pod wpływem niskiej energii klastry wody tracą zdolność tworzenia gigaklastrów i wskutek tego cząsteczki stabilizują się w nowych miejscach.

Prowadzi to do powstawania i rozwoju nowych metastabilnych grup molekularnych tzw. nanoklastrów.

woda-plazmowana.jpg

Dzięki poddaniu wody procesowi zimnej plazmy w wodzie tej powstają m.in. tlen singletowy O₂, który jest bardziej elektrofilowy i ma lepsze właściwości utleniające od tlenu w stanie podstawowym.

Ta forma tleny wpływa na metabolizm i przemiany biologicznych energii w komórce, co sprawia, że woda plazmowana ma doskonale działa na nasz organizm.

Przede wszystkim ma właściwości przeciwutleniające, oczyszcza i nawadnia organizm na poziomie komórkowym oraz wypłukuje toksyny z organizmu.

Jej uporządkowane cząsteczki dobrze wnikają w strukturę organizmu człowieka, dzięki czemu stabilizują gospodarkę hormonalną,  natleniają komórki, wypierają z nich wolne rodniki oraz poprawiają funkcjonowanie wątroby, nerek, śledziony i trzustki.

Przy regularnym piciu wody plazmowanej cały organizm zaczyna funkcjonować na wysokim i efektywnym poziomie.

Fotel plazmowy – seans pogromcy stresu

Osoby, które chcą zredukować odczuwany stres, podnieść witalność oraz pomóc sobie w przywróceniu homeostazy w organizmie, powinny skorzystać z opatentowanego i unikalnego na skalę światową urządzenia, jakim jest fotel plazmowy.

Jego wynalazcą jest Polak, który wykorzystując działanie zimnej plazmy, stworzył urządzenie o właściwościach relaksacyjnych, regeneracyjnych oraz pozytywnie wpływające na energetykę ludzkiego ciała.

fotel-plazmowy.jpg
Fotel plazmowy

Fotel plazmowy ma dwa sensory, których celem jest połączenie przeciwnych biegunów w ciele (dodatniego – głowy i ujemnego – okolice krzyża), a przez to przywrócenie równowagi poprzez wyrównanie różnic potencjałów.

Seans trwa ok. 60 minut, a odczuwalną poprawę w funkcjonowaniu można poczuć już po około 6-10 sesjach, które wykonuje się codziennie lub optymalnie 2-3 razy w tygodniu.

W czasie trwania seansu lampy fotela wytwarzają zimną plazmę, która dociera tam, gdzie zwykle nie docierają leki, przenika przez cały organizm, odpręża, uspokaja, relaksuje, odmładza, ale przede wszystkim aktywizuje samoleczące mechanizmy organizmu i zwiększa jego zasoby odpornościowe.

fotel-plazmowy.jpg
Fotel plazmowy

Seans na fotelu plazmowym jest bardzo cennym uzupełnieniem terapii medycyny konwencjonalnej niemalże we wszystkich chorobach – od zmniejszania odczuwanego stresu i oczyszczanie umysłu, przez alergie, rany, usuwanie drobnoustrojów, po polepszenie krążenia, odżywienie oraz uwolnienie organizmu z toksyn.

Jedyne przeciwwskazania do korzystania z tego typu terapii to ciąża, chemioterapia oraz obecność elektronicznych implantów stymulujących pracę różnych narządów.

plasmapen@gmail.com

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.