1467 ZŁ – TYLE POTRZEBUJESZ NA PRZEŻYCIE

1467 zł – taką sumę pieniędzy miesięcznie potrzebuje Polak na podstawowe przeżycie. Tak przynajmniej twierdzi CBOS, który dokładnie wyliczył, ile potrzeba nam pieniędzy na podstawowe, średnie i dostatnie życie w kraju. Jak kształtują się kwoty pozostałych poziomów?

Ile potrzebuje Polak?

Centrum Badania Opinii Społeczne (CBOS) postanowił wyliczyć, ile potrzeba Polakowi na przeżycie miesiąca w kraju.

Skupiono się na zarobkach netto, a kwotę podzielono na trzy kategorie:

  • życie zaspokajające podstawowe potrzeby;
  • życie na średnim poziomie;
  • dostatnie życie.

Według przeprowadzonych badań przeciętny dochód netto na osobę, który pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb, wynosi 1467 zł (mediana 1300 zł).

Życie na średnim poziomie wymaga wydania kwoty 2317 zł (mediana 2000 zł), a dostatnie życie można prowadzić przy dochodach netto 3605 zł (mediana 2500 zł).

Jak podaje GUS, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2017 roku wynosił 1598 zł, czyli mieścił się pomiędzy dochodem pozwalającym na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb a dochodem, który umożliwia życie na średnim poziomie.

Aspiracje dochodowe Polaków

W trakcie badania CBOS sprawdził również aspiracje dochodowe Polaków w wybranych typach gospodarstw domowych.

I tak – jednoosobowe gospodarstwa deklarowały, że dochód netto potrzebny do zaspokojenia podstawowych potrzeb wynosi ok. 2000 zł, ale ten zapewniający życie na średnim poziomie już dwa razy więcej – ok. 4000 zł.

Wyniki przeprowadzonych przez CBOS badań szokują Polaków, którzy podkreślają, że 1467 zł jest kwotą niewystarczającą na przeżycie jednej osoby w większej miejscowości, gdzie w koszty utrzymania oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb (żywność, środki higieny, czystości, opłaty licznikowe) często należy wliczyć dojazdy do pracy, szkoły, spłaty rat kredytów itp.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.