NIE MAMY POWODÓW, BY WIERZYĆ, ŻE 5G JEST BEZPIECZNE!

Technologia 5G nadchodzi wielkimi krokami, ale wbrew temu, co mówią niektórzy ludzie, nie mamy dowodów na to, że nie istnieją zagrożenia dla zdrowia. Nie mamy też powodów, by wierzyć na słowo, że jest bezpieczna…

Nieprawidłowe normy

Joel M. Moskowitz, który jest pracownikiem naukowym na wydziale School of Public Health na University of California, Berkeley, pracował wiele lat nad kwestiami zdrowia publicznego, takimi jak ryzyko związane z telefonami komórkowymi, paleniem tytoniu i nadużywaniem alkoholu.

Od połowy 2010 roku Moskowitz jest uważany za jednego z głównych ekspertów na temat zagrożeń dla zdrowia płynących z telefonów komórkowych, pól elektromagnetycznych (EMF) i powiązanych technologii.

Jako współautor wielu badań i znakomity obserwator zauważył, że przemysł telekomunikacyjny i jego eksperci oskarżyli wielu naukowców, którzy badali wpływ promieniowania telefonu komórkowego o „szerzenie strachu” w związku z pojawieniem się technologii bezprzewodowej 5G.

Przewodniczący Federalnej Komisji Łączności (FCC) ogłosił niedawno w komunikacie prasowym, że Komisja wkrótce potwierdzi limity narażenia na promieniowanie radiowe (RFR) przyjęte przez FCC pod koniec lat 90. XX wieku.

Limity te oparte są na zmianie zachowania szczurów narażonych na promieniowanie mikrofalowe i zostały zaprojektowane w celu ochrony nas przed krótkotrwałym ryzykiem nagrzania spowodowanym ekspozycją na RFR.

Jednak odkąd FCC przyjęła te limity w oparciu głównie o badania z lat 80., przewaga badań recenzowanych, ponad 500 badań, wykazała szkodliwe skutki biologiczne lub zdrowotne wynikające z narażenia na RFR przy intensywności zbyt niskiej, aby spowodować znaczne nagrzewanie.

Powołując się na tak dużą liczbę badań, ponad 240 naukowców, którzy opublikowali recenzowane badania nad biologicznymi i zdrowotnymi skutkami niejonizujących pól elektromagnetycznych (EMF), podpisało Międzynarodową Apelację Naukowców EMF, która wzywa do ustalenia nowych limitów narażenia.

Odwołanie zawiera następujące stwierdzenia:

Liczne ostatnie publikacje naukowe wykazały, że EMF wpływa na organizmy żywe na poziomach znacznie poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych. Skutki obejmują zwiększone ryzyko raka, stres komórkowy, wzrost szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne układu rozrodczego, deficyty uczenia się i pamięci, zaburzenia neurologiczne oraz negatywny wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Uszkodzenia wykraczają daleko poza rasę ludzką, ponieważ coraz więcej dowodów wskazuje na szkodliwe skutki dla życia roślin i zwierząt.

Naukowcy, którzy podpisali ten apel, to prawdopodobnie większość ekspertów od skutków promieniowania niejonizującego.

Opublikowali ponad 2000 artykułów na temat EMF w profesjonalnych czasopismach.

Aktualne limity ekspozycji promieniowania radiowego regulują intensywność ekspozycji, biorąc pod uwagę częstotliwość fal nośnych, ale ignorują właściwości sygnalizacyjne RFR.

Wraz ze wzorami i czasem trwania ekspozycji, niektóre cechy sygnału (np. pulsowanie, polaryzacja) zwiększają biologiczny i zdrowotny wpływ ekspozycji.

Potrzebne są nowe limity ekspozycji uwzględniające te zróżnicowane efekty.

Ponadto limity te powinny opierać się na działaniu biologicznym, a nie zmianie zachowania szczura laboratoryjnego.

Czynnik rakotwórczy

Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) Światowej Organizacji Zdrowia sklasyfikowała RFR jako czynnik „potencjalnie rakotwórczy dla ludzi” w 2011 r.

Natomiast badanie o wartości 30 milionów dolarów przeprowadzone przez amerykański Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) znalazło „wyraźny dowód” na to, że dwa lata ekspozycji na promieniowanie telefonu komórkowego zwiększało ryzyko raka u samców szczurów i powodowało uszkodzenie DNA u szczurów i myszy obu płci.

Instytut Ramazzini we Włoszech powtórzył kluczowe odkrycie NTP przy użyciu innej częstotliwości nośnej i znacznie słabszej ekspozycji na promieniowanie telefonu komórkowego w ciągu życia szczurów.

Na podstawie badań opublikowanych od 2011 r., w tym badań na ludziach i zwierzętach oraz danych mechanistycznych, IARC niedawno nadało priorytet promieniowaniu radiowemu do ponownego przeglądu w ciągu najbliższych pięciu lat.

Ponieważ wielu naukowców z EMF uważa, że ​​mamy teraz wystarczające dowody, aby uznać RFR za prawdopodobny lub znany czynnik rakotwórczy dla ludzi, IARC prawdopodobnie zwiększy potencjał rakotwórczy RFR w najbliższej przyszłości.

Technologia śmierci

Niemniej jednak, bez przeprowadzania formalnej oceny ryzyka lub systematycznego przeglądu badań nad skutkami zdrowotnymi, najnowsza technologia komórkowa, 5G, po raz pierwszy zastosuje fale milimetrowe oprócz mikrofal używanych w starszych technologiach komórkowych, od 2G do 4G.

Biorąc pod uwagę ograniczony zasięg, 5G będzie wymagało rozmieszczenia anten komórkowych co 100 do 200 metrów, narażając wiele osób na promieniowanie fal milimetrowych.

Fale milimetrowe są w większości pochłaniane w obrębie kilku milimetrów ludzkiej skóry i w powierzchniowych warstwach rogówki.

Nawet krótkotrwałe narażenie może mieć niekorzystne skutki fizjologiczne w obwodowym układzie nerwowym, układzie odpornościowym i układzie sercowo-naczyniowym.

Badania sugerują, że długotrwałe narażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia skóry (np. czerniaka), oczu (np. czerniaka oka) i jąder (np. bezpłodności).

Ponieważ 5G jest nową technologią, nie ma badań nad jej wpływem na zdrowie, dlatego „ślepo ufamy”, że jest bezpieczna.

Mamy jednak poważne dowody na szkodliwe działanie 2G i 3G.

Niewiele wiadomo o skutkach narażenia na 4G, 10-letnią technologię, ponieważ rządy nie dbają o finansowanie tych badań.

Tymczasem obserwujemy wzrosty niektórych rodzajów guzów głowy i szyi w rejestrach nowotworów, które mogą być przynajmniej częściowo związane z proliferacją promieniowania telefonu komórkowego.

Wzrosty te są zgodne z wynikami badań kontrolnych dotyczących ryzyka nowotworu u użytkowników telefonów komórkowych.

5G nie zastąpi 4G, ale będzie towarzyszyć 4G w najbliższej przyszłości i być może w perspektywie długoterminowej.

Jeśli wystąpią efekty synergiczne wynikające z jednoczesnego narażenia na wiele rodzajów RFR, nasze ogólne ryzyko szkody z powodu RFR może znacznie wzrosnąć.

Rak nie jest jedynym zagrożeniem, ponieważ istnieją znaczne dowody na to, że RFR powoduje zaburzenia neurologiczne i uszkodzenia reprodukcyjne, prawdopodobnie z powodu stresu oksydacyjnego.

Czy rzeczywiście warto dla unowocześnienia zgadzać się i wdrażać 5G, technologię, która nie dba o nasze bezpieczeństwo i szkodzi naszemu zdrowiu?!

Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com

⇒ Czytaj także: KORONAWIRUS I SIEĆ 5G – ZABÓJCZA PARA!

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=DxePFHZL0Rg

https://www.youtube.com/watch?v=zwNNtduiT4A