AMBASADOR IZRAELA WZYWA DO SZYBKIEGO OPUSZCZANIA POLSKI – CO SZYKUJE NAM RZĄD?

W związku z koronawirusem COVID-19 od pierwszych tygodni marca w Polsce obowiązuje kwarantanna. Na razie ma ona charakter „społeczny” i nakłania do pozostawania w domu, unikania skupisk ludzi oraz nietraktowania tego czasu jako wakacje. Tymczasem ambasador Izraela w Polsce wystosował apel do wszystkich obywateli swojego kraju, by jak najszybciej opuszczali nasze państwo. Dlaczego? Czy przewiduje w Polsce mocne ograniczenie wolności?

Polska kwarantanna

Od pierwszych tygodni marca na terenie Polski wprowadzono ograniczenia związanie z poruszaniem się po kraju i gromadzeniem w większych grupach.

Zamknięto szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zalecił obywatelom, by pozostawali w domu, unikali dużych skupisk ludzi i dbali o zachowanie podstawowych zasad higieny (mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zakrywanie ust i nosa podczas kichania lub kaszlu).

Swoją drogą, niby nic nowego, ale jednak wiele osób dopiero teraz się tego nauczyło…

kwarantanna.jpg
foto.depositphotos.com

W obliczu ryzyka zarażeniem koronawirusem od niedzieli 15 marca rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia, ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego, co pozwoliło „nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa”.

W związku z tym zaczęły obowiązywać:

 • zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców,
 • 14-dniowa kwarantanna domowa dla wjeżdżających na terytorium RP,
 • zawieszenie międzynarodowych połączeń osobowych lotniczych i kolejowych,
 • ograniczenie działalności galerii handlowych,
 • zawieszenie działalności wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn,
 • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Dotyczy to również zgromadzeń państwowych i religijnych.

Ograniczenia te zmieniły życie milionów Polaków, którzy musieli pozostać w domach, często pozbawieni możliwości pracy i jedynych źródeł dochodów (przy działalności prywatnej).

Nagle z dnia na dzień gospodarka w państwie się zatrzymała, w ogóle państwo stanęło, jakby istniejące dotąd życie i sprawy nie miały żadnego znaczenia.

Pojawiło się też pytanie – czy będzie lepiej albo, czy może być jeszcze gorzej?

Apel ambasadora Izraela w Polsce

Tymczasem do wiadomości publicznej dostaje się tyle informacji, ile rząd chce nam przekazać.

Obserwując ostatnie wydarzenia, można odnieść wrażenie, że małymi krokami, ale dość szybko i intensywnie wprowadzają swój zamierzony plan odebrania ludziom wolności.

Najpierw kwarantanna, później pandemia… za chwilę mogą pojawić się kolejne ograniczenia.

I chyba coś jest na rzeczy, bo nie bez przyczyny 21 marca 2020 r. ambasador Izraela w Polsce, Alexander Ben-Zvi, opublikował na Twitterze nagranie, w którym wzywa wszystkich obywateli Izraela do jak najszybszego znalezienia lotu i opuszczenia Polski, póki to możliwe, z uwagi na to, że wkrótce może zostać wprowadzona pełna kwarantanna.

Czyżby ambasador Izraela wiedział coś więcej, a rząd w Polsce planował dla nas  „niespodziankę”?

Wprowadzą stan wyjątkowy?!

W Polsce mamy trzy stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej.

Polacy zaczęli obawiać się, że wkrótce rząd pozbawi nas ostatniej nitki wolności i wprowadzi jeden z trzech stanów nadzwyczajnych przewidzianych w przepisach konstytucji, mianowicie stan wyjątkowy.

Stan wyjątkowy może pociągać za sobą duże ograniczenia wolności i praw człowieka oraz obywatela.

stan-wyjątkowy.jpg
foto.depositphotos.com

Przykładowo każdą osobę, która ukończyła 18 lat i przebywa w miejscu publicznym, może obowiązywać konieczność posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Ograniczeniom może także podlegać swoboda poruszania się, np. poprzez zakaz przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, granic państwowych czy nakaz uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego.

W czasie stanu wyjątkowego mogą być wprowadzone także inne ograniczenia:

 • zmniejszony dostęp do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;
 • zakazanie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
 • nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;
 • ograniczenia obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej;
 • ograniczenia transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu morskim i śródlądowym;
 • ograniczenia funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (np. nakazanie wyłączenia urządzeń łączności);
 • ograniczenia dostępu do informacji publicznej;
 • cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu (prasy);
 • kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich;
 • kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych;
 • zagłuszanie nadawania lub odbioru przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

Stan wyjątkowy wprowadza restrykcyjne ograniczenia swobód i wolności obywatelskich, co może skutkować pełną kwarantanną wszystkich osób mieszkających na terenie Polski.

⇒ Czytaj także: PRZEMOC SYMBOLICZNA W PAŃSTWIE – RZĄD PRZEJMUJE NAD TOBĄ KONTROLĘ, A TY SIEDZISZ I NIC NIE ROBISZ!

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=CUSx4lbgJPo