ANALIZA BIOENERGETYCZNA CIAŁA – SPRAWDŹ JAKIM TYPEM JESTEŚ?

„Problemy człowieka zawsze można odczytać z jego ciała, ponieważ ciało jest tym, kim jest człowiek”. A. Lowen

Ciało jest naszą mapą, jego kształt, postawa, poziom energii życiowej, stan zdrowia i kondycji fizycznej mówią nam o tym, co leży w naszej psychice i jakie bolączki trawią naszą Duszę. Jesteśmy całością, to co skrywamy wewnątrz nas, emanuje na zewnątrz, ukazując się w wyglądzie naszego ciała i jakości naszego życia. Koncepcja podejścia do zdrowia człowieka A. Lowena jest z tymi słowami zgodna. Warto jest, myślę, przyjrzeć się Jego założeniom troszkę bliżej. Z większą bądź mniejszą wiarą, zawsze jednak można dowiedzieć się czegoś ciekawego, cennego, inspirującego, czy leczniczego, bądź po prostu nowego.

Alexander Lowen jest światowej sławy, amerykańskim psychologiem i psychoterapeutą.

Początkowo był uczniem Wilhelma Reichem, jednak ich drogi wspólnych poszukiwań na tle bioenergetyki się rozeszły.

Lowen w efekcie własnych praktyk stworzył Analizę Bioenergetyczną, będącą nurtem psychoterapii scalającym pracę nad umysłem i ciałem.

Zdaniem Lowena bowiem: „Ciało żyje w rzeczywistości umysłu”.

Praca z pacjentem proponowaną przez niego metodą ma na celu pomóc pacjentowi w rozwiązywaniu jego emocjonalnych konfliktów.

Drogą do tego jest przywrócenie pierwotnego potencjału do życia w miłości oraz cieszenia się zdrową seksualnością.

Zdaniem Lowena kluczem do zrozumienia nas samych jest postawa naszego ciała i jego struktury mięśniowej oraz funkcjonalna tożsamość naszego charakteru.

Aleksander Lowen wyróżnił pięć typów sylwetek i tym samym pięć typów charakterów ludzkich: schizoidalny, oralny, psychopatyczny, masochistyczny i sztywny.

Każdy z nich ma charakterystyczny dla siebie przepływ energii i blokady energetyczne, witalność i rodzaj wyrobionych mechanizmów obronnych.

A o to one:

1. CHARAKTER SCHIZOIDALNY

Postawa ciała:
– skurczona,
– ciało wąskie, z wąską talią,
– stopy zazwyczaj zimne w stanie skurczu,
– głowa, tułów i nogi ustawione pod nienaturalnym kątem,
– skurcze mięśni zazwyczaj dotykają mięśni małych, otaczających stawy,
– obszary o największym napięciu to: podstawa czaszki, przeguby nóg i ramion, stawów biodrowych, okolice przepony.

Stanowisko psychiki:
– tendencje do samokrytycyzmu i samoponiżania, umniejszania swojej wartości,
– bardzo silne skłonności do unikania bliskich i głębokich związków i relacji uczuciowych,
– brak identyfikacji z ciałem, poczucia zintegrowania i spójności z samym sobą,
– skłonność do dysocjacji,
– skrajne i sprzeczne postawy.

Osoby o charakterze schizoidalnym mają bardzo znikomą zdolność do odczuwania własnego ja, odgradzają się od przeżywania własnych uczuć i emocji, wycofują się do wewnętrznego świata nieodczuwania.

Energia życiowa nie jest dopuszczana do tych obszarów w ciele, które mają kontakt ze światem zewnętrznym, a zatem do: twarzy, stóp, rak i narządów płciowych.

Narządy te są odcięte od energetycznego centrum, co za tym idzie, energia zostaje zamrożona w centrum.

Jest to zabezpieczenie przed napływem emocji i energii do ciała, a tak naprawdę ochrona przed życiem, nie ma mnie, nie czuję, więc nie można mnie skrzywdzić.

2. CHARAKTER ORALNY

 


Postawa ciała:
– ciało smukłe, szczupłe, wydłużone o długich, wrzecionowatych nogach i cienkich, wąskich stopach,
– płytki, sprawiający wręcz wrażenie nieistniejącego oddech,
– układ mięśniowy bardzo słabo rozwinięty,
– cechy urody i sylwetki charakterystyczne dla niedojrzałości.

Stanowisko psychiki:
– lęk przed samotnością, przed byciem samemu,
– skłonność do popadania w stany depresyjne,
– „przyklejanie się” do innych, zazwyczaj tuszowane przesadną niezależnością,
– postawa życiowa typu „należy mi się”,
– przesadna potrzeba kontaktów z ludźmi.

Osoby o charakterze oralnym mają gigantyczną potrzebę bycia widzianym, zaopiekowanym i ważnym.

Są to osoby bardzo zależne.

Energia tych osób również jest zamrożona w ich wnętrzu, a miejsca kontaktu ciała ze światem zewnętrznym są niedoładowane, w efekcie czego osoby te sprawiają wrażenie nieustannie niedoładowanych.

3. CHARAKTER PSYCHOPATYCZNY
Postawa ciała:
– przepona w stanie skurczu,
– dysharmonijny przepływ impulsów pomiędzy lewą, a prawą stroną ciała,
– największe napięcie w ciele zlokalizowane jest w okolicach oczu, podstawy czaszki i potylicy,
– u osoby uwodzącej postawa ciała przyjmuje bardziej regularny kształt, a u osoby dominującej sylwetka jest usztywniona i dysproporcjonalna (górna część ciała jest bardziej rozwinięta).

Stanowisko psychiki:
– bardzo silna potrzeba kontroli otoczenia, a zarazem wolności własnej,
– brak umiejętności akceptacji porażki,
– poddanie się utożsamiane jest z wykorzystaniem,
– wielka chęć bycia potrzebnym, by nie musieć wyrażać, ani konfrontować się z własnymi potrzebami.

Osoby o charakterze psychopatycznym przyjmują postawę zaprzeczania swoim uczuciom, ich ego występuje przeciwko ciału i jego uczuciom.

Osoby te odczuwają bardzo silną potrzebę kontroli, dominacji i dążenia do władzy.

Według A. Lowena władzę tą zdobywają na dwa sposoby, przyjmując jedną z dwóch postaw: dominującą bądź uwodzącą.

Dominujący narzuca swą władzę siłą, a uwodzący zdobywa ją poprzez swoją uwodzicielską przystępność.

4. CHARAKTER MASOCHISTYCZNY

 


Postawa ciała:
– ciało jest masywne, umięśnione i krótkie,
– krótka i gruba jest również talia i szyja,
– talia ponadto jest zapadnięta,
– nadmierne owłosienie na ciele,
– skóra o ciemnym odcieniu,
– wypchnięta do przodu miednica.

Stanowisko psychiki:
– skłonności do „jęczenia”, marudzenia i narzekania,
– bardzo silnie zredukowana agresja,
– „przymilanie się” i uległość,
– brak zdolności do obrony siebie samego.

Osoby o charakterze masochistycznym są bardzo uległe, jest to jednak pozorna uległość, która objawia się jedynie w zachowaniu, we wnętrzu takiej osoby bowiem pojawia się silne poczucie krzywdy i urazy.

Gigantyczny strach przed gwałtownym wybuchem własnych emocji nie pozwala jej na swobodne wyrażenie swojej autentycznej postawy.

5. CHARAKTER SZTYWNY
Postawa ciała:
– oczy błyszczące,
– harmonijna i proporcjonalna postawa ciała,
– energiczność i żywość w gestykulacji,
– odczucie bioenergetycznego scalenia, zintegrowania,
– zdrowy odcień skóry.

Stanowisko psychiki:
– nadmierny upór, spowodowany przekonaniem, iż uległość jest utratą własnej wolności,
– duża ambicja i silna potrzeba rywalizacji,
– skłonność do agresji w postawie, słowie i czynie.

Osoby o charakterze sztywnym są ciągle czujne i w gotowości, często czują się osaczone i boją się wykorzystania.

Bronią się poprzez trzymanie się w pionie , w efekcie czego ich ciało staje się sztywne.

W takiej postawie ładowne energetycznie są peryferyjne części ciała, taki stan z kolei sprzyja obserwacji świata przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Daje to przestrzeń na swobodny przepływ uczuć i emocji, jednak zazwyczaj hamuje spontaniczną i żywą ekspresję.

Aleksander Lowen w bardzo ciekawy sposób ukazał połączenie naszego ciała i psychiki, a co za tym idzie ich przełożenia na jakość krajobrazu naszego życia.

W swej terapii łączy pracę z umysłem i ciałem wykorzystując dodatkowo specjalnie opracowane ćwiczenia, dzięki którym w ciele na powrót zaczyna krążyć energia życiowa, swym własnym, niezakłóconym, pierwotnym rytmem.

Przepływ energii życiowej i otwarte serce dzięki temu, są kluczem do pełni zdrowia. Podejście to brzmi przyjemnie, sensownie i interesująco.

Efekty, ponoć są. Jak ze wszystkim jednak najlepiej przefiltrować przez siebie.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.